http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LmcGyLmNSmAAVvNTLDJTDHLH -

Album/Playlist
Trách Ai Vô Tình - Giáng TiênLK Ai Khổ Vì Ai - Trộm Nhìn Nhau


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Baì Ca Kỷ Niệm Giáng Tiên ft. Vũ Duy 960
02. Con Đê Chung Tình Giáng Tiên 625
03. Con Đò Lỡ Hẹn Giáng Tiên 764
04. Dâú Chân Kỷ Niệm Giáng Tiên 475
05. Đêm Gành Hào Nhớ Điệu Hoaì Lang Giáng Tiên 443
06. Đừng Noí Xa Nhau Giáng Tiên 469
07. Ngươì Ngoaì Phố Giáng Tiên 688
08. Trách Ai Vô Tình Giáng Tiên 985
09. Yêu Một Mình Giáng Tiên 501
10. LK Ai Khổ Vì Ai Trộm Nhìn Nhau 944

Related Videos