http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LmcGyLmNSmAAVvNTLDJTDHLH - http://stream2.s2.mp3.zingmusics.com/fsfsdfdsfdserwrwq3/96a51610371d6e35c92d24de9af21fef/55998538/2011/10/14/b/7/b7a906abd105747c4de54944ccc9195c.mp3

Album/Playlist
Trách Ai Vô Tình - Giáng TiênLK Ai Khổ Vì Ai - Trộm Nhìn Nhau

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Baì Ca Kỷ Niệm Giáng Tiên ft. Vũ Duy 884
02. Con Đê Chung Tình Giáng Tiên 579
03. Con Đò Lỡ Hẹn Giáng Tiên 703
04. Dâú Chân Kỷ Niệm Giáng Tiên 453
05. Đêm Gành Hào Nhớ Điệu Hoaì Lang Giáng Tiên 399
06. Đừng Noí Xa Nhau Giáng Tiên 430
07. Ngươì Ngoaì Phố Giáng Tiên 622
08. Trách Ai Vô Tình Giáng Tiên 937
09. Yêu Một Mình Giáng Tiên 480
10. LK Ai Khổ Vì Ai Trộm Nhìn Nhau 902

Related Videos