http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LmcGyLmNSmAAVvNTLDJTDHLH -

Album/Playlist
Trách Ai Vô Tình - Giáng TiênLK Ai Khổ Vì Ai - Trộm Nhìn Nhau


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Baì Ca Kỷ Niệm Giáng Tiên ft. Vũ Duy 938
02. Con Đê Chung Tình Giáng Tiên 610
03. Con Đò Lỡ Hẹn Giáng Tiên 753
04. Dâú Chân Kỷ Niệm Giáng Tiên 473
05. Đêm Gành Hào Nhớ Điệu Hoaì Lang Giáng Tiên 440
06. Đừng Noí Xa Nhau Giáng Tiên 450
07. Ngươì Ngoaì Phố Giáng Tiên 682
08. Trách Ai Vô Tình Giáng Tiên 977
09. Yêu Một Mình Giáng Tiên 499
10. LK Ai Khổ Vì Ai Trộm Nhìn Nhau 939

Related Videos