http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LmcGyLmNSmAAVvNTLDJTDHLH -

Album/Playlist
Trách Ai Vô Tình - Giáng TiênLK Ai Khổ Vì Ai - Trộm Nhìn Nhau


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Baì Ca Kỷ Niệm Giáng Tiên ft. Vũ Duy 928
02. Con Đê Chung Tình Giáng Tiên 602
03. Con Đò Lỡ Hẹn Giáng Tiên 740
04. Dâú Chân Kỷ Niệm Giáng Tiên 468
05. Đêm Gành Hào Nhớ Điệu Hoaì Lang Giáng Tiên 430
06. Đừng Noí Xa Nhau Giáng Tiên 448
07. Ngươì Ngoaì Phố Giáng Tiên 645
08. Trách Ai Vô Tình Giáng Tiên 965
09. Yêu Một Mình Giáng Tiên 497
10. LK Ai Khổ Vì Ai Trộm Nhìn Nhau 929

Related Videos