http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LmcGyLmNSmAAVvNTLDJTDHLH - http://stream2.s1.mp3.zingmusics.com/fsfsdfdsfdserwrwq3/8f57c69d14d0b424194a5a815b0e7504/55bdb53c/2011/10/14/b/7/b7a906abd105747c4de54944ccc9195c.mp3

Album/Playlist
Trách Ai Vô Tình - Giáng TiênLK Ai Khổ Vì Ai - Trộm Nhìn Nhau

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Baì Ca Kỷ Niệm Giáng Tiên ft. Vũ Duy 887
02. Con Đê Chung Tình Giáng Tiên 582
03. Con Đò Lỡ Hẹn Giáng Tiên 704
04. Dâú Chân Kỷ Niệm Giáng Tiên 454
05. Đêm Gành Hào Nhớ Điệu Hoaì Lang Giáng Tiên 401
06. Đừng Noí Xa Nhau Giáng Tiên 433
07. Ngươì Ngoaì Phố Giáng Tiên 624
08. Trách Ai Vô Tình Giáng Tiên 941
09. Yêu Một Mình Giáng Tiên 484
10. LK Ai Khổ Vì Ai Trộm Nhìn Nhau 905

Related Videos