http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LmcGyLmNSmAAVvNTLDJTDHLH -

Album/Playlist
Trách Ai Vô Tình - Giáng TiênLK Ai Khổ Vì Ai - Trộm Nhìn Nhau


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Baì Ca Kỷ Niệm Giáng Tiên ft. Vũ Duy 995
02. Con Đê Chung Tình Giáng Tiên 676
03. Con Đò Lỡ Hẹn Giáng Tiên 808
04. Dâú Chân Kỷ Niệm Giáng Tiên 488
05. Đêm Gành Hào Nhớ Điệu Hoaì Lang Giáng Tiên 457
06. Đừng Noí Xa Nhau Giáng Tiên 506
07. Ngươì Ngoaì Phố Giáng Tiên 842
08. Trách Ai Vô Tình Giáng Tiên 1034
09. Yêu Một Mình Giáng Tiên 539
10. LK Ai Khổ Vì Ai Trộm Nhìn Nhau 1001

Related Videos