http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LmcGyLmNSmAAVvNTLDJTDHLH -

Album/Playlist
Trách Ai Vô Tình - Giáng TiênLK Ai Khổ Vì Ai - Trộm Nhìn Nhau


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Baì Ca Kỷ Niệm Giáng Tiên ft. Vũ Duy 930
02. Con Đê Chung Tình Giáng Tiên 604
03. Con Đò Lỡ Hẹn Giáng Tiên 743
04. Dâú Chân Kỷ Niệm Giáng Tiên 469
05. Đêm Gành Hào Nhớ Điệu Hoaì Lang Giáng Tiên 431
06. Đừng Noí Xa Nhau Giáng Tiên 449
07. Ngươì Ngoaì Phố Giáng Tiên 654
08. Trách Ai Vô Tình Giáng Tiên 971
09. Yêu Một Mình Giáng Tiên 497
10. LK Ai Khổ Vì Ai Trộm Nhìn Nhau 933

Related Videos