http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LGJnyLnNAHzSdnmTZbJTbGkG -

Album/Playlist
Trách Ai Vô Tình - Giáng TiênTrách Ai Vô Tình - Giáng Tiên


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Baì Ca Kỷ Niệm Giáng Tiên ft. Vũ Duy 943
02. Con Đê Chung Tình Giáng Tiên 613
03. Con Đò Lỡ Hẹn Giáng Tiên 758
04. Dâú Chân Kỷ Niệm Giáng Tiên 474
05. Đêm Gành Hào Nhớ Điệu Hoaì Lang Giáng Tiên 441
06. Đừng Noí Xa Nhau Giáng Tiên 453
07. Ngươì Ngoaì Phố Giáng Tiên 685
08. Trách Ai Vô Tình Giáng Tiên 982
09. Yêu Một Mình Giáng Tiên 500
10. LK Ai Khổ Vì Ai Trộm Nhìn Nhau 939

Related Videos