http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LGJnyLnNAHzSdnmTZbJTbGkG -

Album/Playlist
Trách Ai Vô Tình - Giáng TiênTrách Ai Vô Tình - Giáng Tiên


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Baì Ca Kỷ Niệm Giáng Tiên ft. Vũ Duy 1005
02. Con Đê Chung Tình Giáng Tiên 683
03. Con Đò Lỡ Hẹn Giáng Tiên 818
04. Dâú Chân Kỷ Niệm Giáng Tiên 499
05. Đêm Gành Hào Nhớ Điệu Hoaì Lang Giáng Tiên 470
06. Đừng Noí Xa Nhau Giáng Tiên 519
07. Ngươì Ngoaì Phố Giáng Tiên 862
08. Trách Ai Vô Tình Giáng Tiên 1054
09. Yêu Một Mình Giáng Tiên 546
10. LK Ai Khổ Vì Ai Trộm Nhìn Nhau 1007

Related Videos