http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LGJnyLnNAHzSdnmTZbJTbGkG - http://stream2.s2.mp3.zingmusics.com/fsfsdfdsfdserwrwq3/f2c6364b3c31f3a6cf72764a352ac110/5563971b/2011/10/14/1/9/1967e7716a911fd091feac97060cd5d8.mp3

Album/Playlist
Trách Ai Vô Tình - Giáng TiênTrách Ai Vô Tình - Giáng Tiên

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Baì Ca Kỷ Niệm Giáng Tiên ft. Vũ Duy 881
02. Con Đê Chung Tình Giáng Tiên 575
03. Con Đò Lỡ Hẹn Giáng Tiên 695
04. Dâú Chân Kỷ Niệm Giáng Tiên 450
05. Đêm Gành Hào Nhớ Điệu Hoaì Lang Giáng Tiên 396
06. Đừng Noí Xa Nhau Giáng Tiên 428
07. Ngươì Ngoaì Phố Giáng Tiên 618
08. Trách Ai Vô Tình Giáng Tiên 934
09. Yêu Một Mình Giáng Tiên 479
10. LK Ai Khổ Vì Ai Trộm Nhìn Nhau 897

Related Videos


Https://youtube.com/devicesupport (3:56)