http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LGJnyLnNAHzSdnmTZbJTbGkG -

Album/Playlist
Trách Ai Vô Tình - Giáng TiênTrách Ai Vô Tình - Giáng Tiên


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Baì Ca Kỷ Niệm Giáng Tiên ft. Vũ Duy 970
02. Con Đê Chung Tình Giáng Tiên 634
03. Con Đò Lỡ Hẹn Giáng Tiên 778
04. Dâú Chân Kỷ Niệm Giáng Tiên 478
05. Đêm Gành Hào Nhớ Điệu Hoaì Lang Giáng Tiên 444
06. Đừng Noí Xa Nhau Giáng Tiên 479
07. Ngươì Ngoaì Phố Giáng Tiên 695
08. Trách Ai Vô Tình Giáng Tiên 990
09. Yêu Một Mình Giáng Tiên 507
10. LK Ai Khổ Vì Ai Trộm Nhìn Nhau 949

Related Videos