http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LGJnyLnNAHzSdnmTZbJTbGkG - http://stream2.s2.mp3.zingmusics.com/fsfsdfdsfdserwrwq3/400d1c667435676c6e47c8ed2a3f649b/55e1de0b/2011/10/14/1/9/1967e7716a911fd091feac97060cd5d8.mp3

Album/Playlist
Trách Ai Vô Tình - Giáng TiênTrách Ai Vô Tình - Giáng Tiên

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Baì Ca Kỷ Niệm Giáng Tiên ft. Vũ Duy 896
02. Con Đê Chung Tình Giáng Tiên 584
03. Con Đò Lỡ Hẹn Giáng Tiên 709
04. Dâú Chân Kỷ Niệm Giáng Tiên 454
05. Đêm Gành Hào Nhớ Điệu Hoaì Lang Giáng Tiên 403
06. Đừng Noí Xa Nhau Giáng Tiên 434
07. Ngươì Ngoaì Phố Giáng Tiên 626
08. Trách Ai Vô Tình Giáng Tiên 943
09. Yêu Một Mình Giáng Tiên 490
10. LK Ai Khổ Vì Ai Trộm Nhìn Nhau 911

Related Videos