http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LGJnyLnNAHzSdnmTZbJTbGkG -

Album/Playlist
Trách Ai Vô Tình - Giáng TiênTrách Ai Vô Tình - Giáng Tiên


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Baì Ca Kỷ Niệm Giáng Tiên ft. Vũ Duy 936
02. Con Đê Chung Tình Giáng Tiên 610
03. Con Đò Lỡ Hẹn Giáng Tiên 752
04. Dâú Chân Kỷ Niệm Giáng Tiên 472
05. Đêm Gành Hào Nhớ Điệu Hoaì Lang Giáng Tiên 439
06. Đừng Noí Xa Nhau Giáng Tiên 449
07. Ngươì Ngoaì Phố Giáng Tiên 679
08. Trách Ai Vô Tình Giáng Tiên 977
09. Yêu Một Mình Giáng Tiên 499
10. LK Ai Khổ Vì Ai Trộm Nhìn Nhau 936

Related Videos