http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LGJnyLnNAHzSdnmTZbJTbGkG -

Album/Playlist
Trách Ai Vô Tình - Giáng TiênTrách Ai Vô Tình - Giáng Tiên

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Baì Ca Kỷ Niệm Giáng Tiên ft. Vũ Duy 905
02. Con Đê Chung Tình Giáng Tiên 587
03. Con Đò Lỡ Hẹn Giáng Tiên 714
04. Dâú Chân Kỷ Niệm Giáng Tiên 458
05. Đêm Gành Hào Nhớ Điệu Hoaì Lang Giáng Tiên 412
06. Đừng Noí Xa Nhau Giáng Tiên 438
07. Ngươì Ngoaì Phố Giáng Tiên 628
08. Trách Ai Vô Tình Giáng Tiên 949
09. Yêu Một Mình Giáng Tiên 491
10. LK Ai Khổ Vì Ai Trộm Nhìn Nhau 919

Related Videos