http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LGJmyLGNlmSADXsyZvctvmLG -

Album/Playlist
Trách Ai Vô Tình - Giáng TiênCon Đò Lỡ Hẹn - Giáng Tiên


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Baì Ca Kỷ Niệm Giáng Tiên ft. Vũ Duy 978
02. Con Đê Chung Tình Giáng Tiên 657
03. Con Đò Lỡ Hẹn Giáng Tiên 787
04. Dâú Chân Kỷ Niệm Giáng Tiên 479
05. Đêm Gành Hào Nhớ Điệu Hoaì Lang Giáng Tiên 447
06. Đừng Noí Xa Nhau Giáng Tiên 482
07. Ngươì Ngoaì Phố Giáng Tiên 713
08. Trách Ai Vô Tình Giáng Tiên 1004
09. Yêu Một Mình Giáng Tiên 514
10. LK Ai Khổ Vì Ai Trộm Nhìn Nhau 967

Related Videos