http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LGJmyLGNlmSADXsyZvctvmLG -

Album/Playlist
Trách Ai Vô Tình - Giáng TiênCon Đò Lỡ Hẹn - Giáng Tiên


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Baì Ca Kỷ Niệm Giáng Tiên ft. Vũ Duy 987
02. Con Đê Chung Tình Giáng Tiên 667
03. Con Đò Lỡ Hẹn Giáng Tiên 795
04. Dâú Chân Kỷ Niệm Giáng Tiên 481
05. Đêm Gành Hào Nhớ Điệu Hoaì Lang Giáng Tiên 452
06. Đừng Noí Xa Nhau Giáng Tiên 488
07. Ngươì Ngoaì Phố Giáng Tiên 721
08. Trách Ai Vô Tình Giáng Tiên 1014
09. Yêu Một Mình Giáng Tiên 520
10. LK Ai Khổ Vì Ai Trộm Nhìn Nhau 985

Related Videos