http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LGJmyLGNlmSADXsyZvctvmLG -

Album/Playlist
Trách Ai Vô Tình - Giáng TiênCon Đò Lỡ Hẹn - Giáng Tiên


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Baì Ca Kỷ Niệm Giáng Tiên ft. Vũ Duy 916
02. Con Đê Chung Tình Giáng Tiên 592
03. Con Đò Lỡ Hẹn Giáng Tiên 730
04. Dâú Chân Kỷ Niệm Giáng Tiên 463
05. Đêm Gành Hào Nhớ Điệu Hoaì Lang Giáng Tiên 423
06. Đừng Noí Xa Nhau Giáng Tiên 442
07. Ngươì Ngoaì Phố Giáng Tiên 635
08. Trách Ai Vô Tình Giáng Tiên 955
09. Yêu Một Mình Giáng Tiên 494
10. LK Ai Khổ Vì Ai Trộm Nhìn Nhau 924

Related Videos