http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LGJmyLGNlmSADXsyZvctvmLG -

Album/Playlist
Trách Ai Vô Tình - Giáng TiênCon Đò Lỡ Hẹn - Giáng Tiên


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Baì Ca Kỷ Niệm Giáng Tiên ft. Vũ Duy 933
02. Con Đê Chung Tình Giáng Tiên 604
03. Con Đò Lỡ Hẹn Giáng Tiên 746
04. Dâú Chân Kỷ Niệm Giáng Tiên 470
05. Đêm Gành Hào Nhớ Điệu Hoaì Lang Giáng Tiên 433
06. Đừng Noí Xa Nhau Giáng Tiên 449
07. Ngươì Ngoaì Phố Giáng Tiên 667
08. Trách Ai Vô Tình Giáng Tiên 971
09. Yêu Một Mình Giáng Tiên 499
10. LK Ai Khổ Vì Ai Trộm Nhìn Nhau 933

Related Videos