http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LGJmyLGNlmSADXsyZvctvmLG -

Album/Playlist
Trách Ai Vô Tình - Giáng TiênCon Đò Lỡ Hẹn - Giáng Tiên

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Baì Ca Kỷ Niệm Giáng Tiên ft. Vũ Duy 911
02. Con Đê Chung Tình Giáng Tiên 588
03. Con Đò Lỡ Hẹn Giáng Tiên 722
04. Dâú Chân Kỷ Niệm Giáng Tiên 462
05. Đêm Gành Hào Nhớ Điệu Hoaì Lang Giáng Tiên 420
06. Đừng Noí Xa Nhau Giáng Tiên 440
07. Ngươì Ngoaì Phố Giáng Tiên 631
08. Trách Ai Vô Tình Giáng Tiên 952
09. Yêu Một Mình Giáng Tiên 492
10. LK Ai Khổ Vì Ai Trộm Nhìn Nhau 923

Related Videos