http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LGJmyLGNlmSADXsyZvctvmLG -

Album/Playlist
Trách Ai Vô Tình - Giáng TiênCon Đò Lỡ Hẹn - Giáng Tiên


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Baì Ca Kỷ Niệm Giáng Tiên ft. Vũ Duy 950
02. Con Đê Chung Tình Giáng Tiên 619
03. Con Đò Lỡ Hẹn Giáng Tiên 762
04. Dâú Chân Kỷ Niệm Giáng Tiên 475
05. Đêm Gành Hào Nhớ Điệu Hoaì Lang Giáng Tiên 442
06. Đừng Noí Xa Nhau Giáng Tiên 458
07. Ngươì Ngoaì Phố Giáng Tiên 685
08. Trách Ai Vô Tình Giáng Tiên 985
09. Yêu Một Mình Giáng Tiên 500
10. LK Ai Khổ Vì Ai Trộm Nhìn Nhau 943

Related Videos