http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LGJmyLGNlmSADXsyZvctvmLG -

Album/Playlist
Trách Ai Vô Tình - Giáng TiênCon Đò Lỡ Hẹn - Giáng Tiên


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Baì Ca Kỷ Niệm Giáng Tiên ft. Vũ Duy 966
02. Con Đê Chung Tình Giáng Tiên 633
03. Con Đò Lỡ Hẹn Giáng Tiên 772
04. Dâú Chân Kỷ Niệm Giáng Tiên 478
05. Đêm Gành Hào Nhớ Điệu Hoaì Lang Giáng Tiên 444
06. Đừng Noí Xa Nhau Giáng Tiên 476
07. Ngươì Ngoaì Phố Giáng Tiên 691
08. Trách Ai Vô Tình Giáng Tiên 988
09. Yêu Một Mình Giáng Tiên 504
10. LK Ai Khổ Vì Ai Trộm Nhìn Nhau 946

Related Videos