http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LGJmyLGNlmSADXsyZvctvmLG -

Album/Playlist
Trách Ai Vô Tình - Giáng TiênCon Đò Lỡ Hẹn - Giáng Tiên


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Baì Ca Kỷ Niệm Giáng Tiên ft. Vũ Duy 991
02. Con Đê Chung Tình Giáng Tiên 671
03. Con Đò Lỡ Hẹn Giáng Tiên 801
04. Dâú Chân Kỷ Niệm Giáng Tiên 486
05. Đêm Gành Hào Nhớ Điệu Hoaì Lang Giáng Tiên 454
06. Đừng Noí Xa Nhau Giáng Tiên 499
07. Ngươì Ngoaì Phố Giáng Tiên 731
08. Trách Ai Vô Tình Giáng Tiên 1027
09. Yêu Một Mình Giáng Tiên 534
10. LK Ai Khổ Vì Ai Trộm Nhìn Nhau 995

Related Videos