http://mp3.zing.vn/xml/song-data/kHxmtZmsdiRJkZQykbxTDmkG -

Album/Playlist
Thanh Lam & Hà Trần - Thanh Lam ft. Trần Thu HàTrái Tim Lang Thang - Trần Thu Hà


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Sao Đổi Ngôi Trần Thu Hà 346
02. Trái Tim Lang Thang Trần Thu Hà 372
03. Hát Cùng Em Thanh Lam 307
04. Xa Cách Thanh Lam 297
05. Nuối Tiếc Thanh Lam 298
06. Anh Có Nghe Em Hát Thanh Lam ft. Trần Thu Hà 342
07. Giấc Mơ Thanh Lam ft. Trần Thu Hà 346
08. Ngẫu Nhiên Thanh Lam ft. Trần Thu Hà 339
09. Ngày Anh Đến Thanh Lam ft. Trần Thu Hà 319

Related Videos