http://mp3.zing.vn/xml/song-data/kHxmtZmsdiRJkZQykbxTDmkG -

Album/Playlist
Thanh Lam & Hà Trần - Thanh Lam ft. Trần Thu HàTrái Tim Lang Thang - Trần Thu Hà


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Sao Đổi Ngôi Trần Thu Hà 354
02. Trái Tim Lang Thang Trần Thu Hà 376
03. Hát Cùng Em Thanh Lam 321
04. Xa Cách Thanh Lam 300
05. Nuối Tiếc Thanh Lam 389
06. Anh Có Nghe Em Hát Thanh Lam ft. Trần Thu Hà 349
07. Giấc Mơ Thanh Lam ft. Trần Thu Hà 356
08. Ngẫu Nhiên Thanh Lam ft. Trần Thu Hà 344
09. Ngày Anh Đến Thanh Lam ft. Trần Thu Hà 332

Related Videos