http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LmxGyZmNQdCibZLykFJTvmLm -

Album/Playlist
Duyên Trời Phận Do Mình - Nhất VũĐơn Giản Anh Yêu Em (Beat) - Nhất Vũ


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Đơn Giản Anh Yêu Em Nhất Vũ 116
02. Duyên Trời Phận Do Mình Nhất Vũ 98
03. Gió Đổi Chiều Nhất Vũ 47
04. Viết Kỷ Niệm Nhất Vũ 43
05. Duyên Trời Phận Do Mình (Beat) Nhất Vũ 97
06. Đơn Giản Anh Yêu Em (Beat) Nhất Vũ 39
07. Viết Kỷ Niệm (Beat) Nhất Vũ 38

Related Videos