http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LmxGyZmNQdCibZLykFJTvmLm -

Album/Playlist
Duyên Trời Phận Do Mình - Nhất VũĐơn Giản Anh Yêu Em (Beat) - Nhất Vũ


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Đơn Giản Anh Yêu Em Nhất Vũ 107
02. Duyên Trời Phận Do Mình Nhất Vũ 92
03. Gió Đổi Chiều Nhất Vũ 36
04. Viết Kỷ Niệm Nhất Vũ 34
05. Duyên Trời Phận Do Mình (Beat) Nhất Vũ 83
06. Đơn Giản Anh Yêu Em (Beat) Nhất Vũ 32
07. Viết Kỷ Niệm (Beat) Nhất Vũ 32

Related Videos