http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LmxGyZmNQdCibZLykFJTvmLm -

Album/Playlist
Duyên Trời Phận Do Mình - Nhất VũĐơn Giản Anh Yêu Em (Beat) - Nhất Vũ


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Đơn Giản Anh Yêu Em Nhất Vũ 110
02. Duyên Trời Phận Do Mình Nhất Vũ 95
03. Gió Đổi Chiều Nhất Vũ 43
04. Viết Kỷ Niệm Nhất Vũ 36
05. Duyên Trời Phận Do Mình (Beat) Nhất Vũ 87
06. Đơn Giản Anh Yêu Em (Beat) Nhất Vũ 35
07. Viết Kỷ Niệm (Beat) Nhất Vũ 35

Related Videos