http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LGJGtLGNlGLZpxzyLFJyFnLn -

Album/Playlist
Nhạc Pháp Chọn Lọc 4 - Thanh LanCherish - Thanh Lan


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Cherish Thanh Lan 435
02. Jimmy Thanh Lan 455
03. Khi Có Chàng Thanh Lan 310
04. Lại Gần Hôn Em Thanh Lan 320
05. Macumba Thanh Lan 345
06. Phút Đầu Tiên Thanh Lan 296

Related Videos