http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LGJGtLGNlGLZpxzyLFJyFnLn -

Album/Playlist
Nhạc Pháp Chọn Lọc 4 - Thanh LanCherish - Thanh Lan


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Cherish Thanh Lan 444
02. Jimmy Thanh Lan 460
03. Khi Có Chàng Thanh Lan 324
04. Lại Gần Hôn Em Thanh Lan 338
05. Macumba Thanh Lan 352
06. Phút Đầu Tiên Thanh Lan 308

Related Videos