http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LGJGtLGNlGLZpxzyLFJyFnLn -

Album/Playlist
Nhạc Pháp Chọn Lọc 4 - Thanh LanCherish - Thanh Lan


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Cherish Thanh Lan 432
02. Jimmy Thanh Lan 453
03. Khi Có Chàng Thanh Lan 307
04. Lại Gần Hôn Em Thanh Lan 315
05. Macumba Thanh Lan 343
06. Phút Đầu Tiên Thanh Lan 293

Related Videos