http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LGJGtLGNlGLZpxzyLFJyFnLn -

Album/Playlist
Nhạc Pháp Chọn Lọc 4 - Thanh LanCherish - Thanh Lan


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Cherish Thanh Lan 439
02. Jimmy Thanh Lan 456
03. Khi Có Chàng Thanh Lan 314
04. Lại Gần Hôn Em Thanh Lan 330
05. Macumba Thanh Lan 347
06. Phút Đầu Tiên Thanh Lan 303

Related Videos