http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/ZnJGyLmslLWXmpZTZvJTbGZG - http://stream2.s4.mp3.zingmusics.com/fsfsdfdsfdserwrwq3/44bc56340a08c5e8fbca04b2f9ba01ff/53cfb346/2012/03/20/e/2/e2feda403079cd4bc42ca8a9759b8422.mp3

Album/Playlist
Bước Ngài Đi Qua - Nguyễn Hồng ÂnChúa Trong Đời Con - Nguyễn Hồng Ân

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Tình Ca Vô Tận Nguyễn Hồng Ân 217
02. Giêsu Giêsu Nguyễn Hồng Ân 160
03. Phó Thác Nguyễn Hồng Ân 135
04. Bước Ngài Đi Qua Nguyễn Hồng Ân 143
05. Trên Đỉnh Đồi Xa Nguyễn Hồng Ân 155
06. Mong Chẳng Còn Gì Nguyễn Hồng Ân 143
07. Trầm Tư Nguyễn Hồng Ân 169
08. Lỗi Hẹn Nguyễn Hồng Ân 147
09. Chúa Trong Đời Con Nguyễn Hồng Ân 201
10. Mẹ Đấng Cứu Chuộc Nguyễn Hồng Ân 155

Related Videos


[karaoke Nhacthanh.net]chúa Trong Đời Con - Trần Phi_mai Thảo (5:53)
 

ChÚa Trong ĐỜi Con - Thánh Ca (5:55)
 

Chúa Trong đời Con - Nguyễn Hồng Ân (5:14)
 

Chúa Trong đời Con - Ca đoàn Maria Goretti (3:58)
 

Chúa Trong đời Con - Thái Nguyên (4:10)
 

Chúa Trong Đời Con - Ca đoàn Goretti (4:55)
 

Có Chúa Trong Đời (5:44)
 

Từ Muôn Thuở+chúa Trong Đời Con+tôi Yêu Giêsu (14:17)
 

Trọn Đời Con Theo Chúa (4:21)
 

Chúa Là Tất Cả Đời Con - Gia Ân [hd] (gx Phúc Hải) (6:12)
 

Chúa Là Tất Cả đời Con - Gia Ân (6:11)
 

Trương Thế Bạch_chúa Trong Đời Con (5:12)
 

Karaoke: Đời Con Có Chúa - Lm. Trọng Khẩn (2 Bè) (4:54)
 

Đời Con Dâng Chúa - Kim Ân Thanh Liên (4:57)
 

ChÚa Ban Cho CuỘc ĐỜi Con- Give Thanks ( Hồng An, Timôthê, Quang Sang, Duy Khang) (4:54)
 

Vuphongvu ( Chúa Trong Đời Con ) (5:53)
 

Có Chúa Trong Đời - Trần Ngọc (5:49)
 

Www.ducme.tv - Lời Sống Hôm Nay: Có Chúa Trong đời. 15.02.2013 (5:41)
 

Nếu Đời Con Có Chúa/duy Quang@marie Helene Do (4:45)
 

Cuộc đời Chúa Jesus (7:59)
 

Con Chọn Theo Chúa Trọn ĐỜi (2:50)