http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZHJmykGadiVNnQdTZvxyvnLG -

Album/Playlist
Có Một Thời Để Nhớ - Văn VượngThu Quyến Rũ - Văn Vượng

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Cây Đàn Bỏ Quên Văn Vượng 216
02. Chiều Vàng Various Artists ft. Văn Vượng 194
03. Chuyển Bến Văn Vượng 180
04. Du Kích Sông Thao Văn Vượng 241
05. Giọt Mưa Thu Văn Vượng 172
06. Ngày Về Văn Vượng 169
07. Quê Em Văn Vượng 170
08. Thiên Thai Văn Vượng 163
09. Thu Quyến Rũ Văn Vượng 202
10. Thu Vàng Văn Vượng 171
11. Tình Xa Văn Vượng 168

Related Videos


Thu Quyến Rũ - Bằng Kiều (5:41)
 

Thu Quyến Rũ - Khánh Ly (5:21)
 

Thu Quyến Rũ - Sĩ Phú (5:21)
 

Thu QuyẾn RŨ - Thu HÀ (6:2)
 

Thu Quyến Rũ - Đoàn Chuẩn Từ Linh (4:5)
 

Thiên Tôn - Thu Quyến Rũ, Đoàn Chuẩn Từ Linh (5:30)
 

[youth Day 2014]_bƯỚc NhẢy Youth Day_nhóm Thu Quyến Rũ ! (8:30)
 

Thu Quyến Rũ (attractive Autumn) - Đoàn Chuẩn Từ Linh, Piano By Dat Cao (6:31)
 

Thu QuyẾn RŨ -Đoàn Chuẩn Từ Linh -minh Ngoc Piano -tnp Bp (super Hd) (3:17)
 

Thu Ha - Thu Quyen Ru (6:43)
 

Vietnamese Song: Thu Quyến Rũ (tuấn Ngọc) (2:48)
 

Thu Quyến Rũ _ Ý Lan (5:52)
 

Thu Quyến Rũ - Bằng Kiều - Đoàn Chuẩn - Từ Linh (5:40)
 

Thu Quyến Rũ - (tài Tử Ngọc Bảo).mp4 (6:31)
 

Thu Quyến Rũ - Mai Hương - Đoàn Chuẩn (6:38)
 

Thu QuyẾn RŨ- Nhạc: Doàn Chuẩn- Từ Linh- Guitar Cover (5:56)
 

Thu QuyẾn RŨ (5:24)
 

Thu Quyến Rũ - - Mr Lộc Vàng Với Đoàn Đính Và Ban Nhạc Lộc Vàng - Camera By Việt Dung(hd) (8:21)
 

Thu Quyến Rũ (5:49)
 

[karaoke] Thu Quyến Rũ (Đoàn Chuẩn Từ Linh) - Tuấn Ngọc (5:28)
 

Thu QuyẾn RŨ - Đoàn Chuẩn - Từ Linh (6:39)