http://mp3.zing.vn/xml/song-data/kGJHtZHszHiQApkyLDJtvmLH -

Album/Playlist
Single 2012 - Ưng Đại Vệ ft. Ông Cao ThắngLonely Xmas (New Version) - Ưng Đại Vệ


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Một Người Đau Một Người Hạnh Phúc Ưng Đại Vệ 515
02. Believing Yourself Ưng Đại Vệ ft. Ông Cao Thắng 387
03. Hãy Cho Anh Cơ Hội Ông Cao Thắng 377
04. Lonely Xmas (New Version) Ưng Đại Vệ 335

Related Videos