http://mp3.zing.vn/xml/song-data/kmJGyLmalGkkluvyZDcyvnZm -

Album/Playlist
Miên Khúc - CD5 - Vũ Khanh ft. Ý LanNhư Đã Dấu Yêu - Vũ Khanh


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Như Đã Dấu Yêu Vũ Khanh 386
02. Mất Nhau Mùa Đông Ý Lan 295
03. Miên Khúc Ý Lan 312
04. Một Thoáng Em Về Ý Lan 236
05. Mưa Ngâu Ý Lan 278
06. Ngẫu Nhiên Ý Lan 286

Related Videos