http://mp3.zing.vn/xml/song-data/kmJGyLmalGkkluvyZDcyvnZm -

Album/Playlist
Miên Khúc - CD5 - Vũ Khanh ft. Ý LanNhư Đã Dấu Yêu - Vũ Khanh


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Như Đã Dấu Yêu Vũ Khanh 381
02. Mất Nhau Mùa Đông Ý Lan 293
03. Miên Khúc Ý Lan 302
04. Một Thoáng Em Về Ý Lan 234
05. Mưa Ngâu Ý Lan 272
06. Ngẫu Nhiên Ý Lan 277

Related Videos