http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/kHcGyLGNzZpLVNutLDJtFnkG -

Album/Playlist
Gặp Gỡ Cao Nguyên - Various ArtistsChiều Đakbla - Lyna Chăm Nguyên


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Rộn Rã Cồng Chiêng Various Artists 253
02. Gặp Gỡ Cao Nguyên Y Jang Tuyn ft. Various Artists 304
03. Krông Ana Hát Bonneur Trinh 244
04. Đêm Ayunpa Siu Y Kao 231
05. Tiếng Đàn K'Lông Pút Đón Mùa Xuân Krajan Dick 257
06. Mưa Krông Pa Hoa Đất 250
07. Gặp Em Ở Cao Nguyên K'Long Hagim 268
08. Chiều Đakbla Lyna Chăm Nguyên 260
09. Cao Nguyên Của Tôi Y Jang Tuyn 239
10. Vòng Xoang Various Artists 230

Related Videos