http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/kHcGyLGNzZpLVNutLDJtFnkG -

Album/Playlist
Gặp Gỡ Cao Nguyên - Various ArtistsChiều Đakbla - Lyna Chăm Nguyên


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Rộn Rã Cồng Chiêng Various Artists 265
02. Gặp Gỡ Cao Nguyên Y Jang Tuyn ft. Various Artists 305
03. Krông Ana Hát Bonneur Trinh 248
04. Đêm Ayunpa Siu Y Kao 259
05. Tiếng Đàn K'Lông Pút Đón Mùa Xuân Krajan Dick 262
06. Mưa Krông Pa Hoa Đất 280
07. Gặp Em Ở Cao Nguyên K'Long Hagim 280
08. Chiều Đakbla Lyna Chăm Nguyên 267
09. Cao Nguyên Của Tôi Y Jang Tuyn 240
10. Vòng Xoang Various Artists 259

Related Videos