http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/kHcGyLGNzZpLVNutLDJtFnkG - http://stream2.s4.mp3.zingmusics.com/fsfsdfdsfdserwrwq3/f5aca5afe2d3ff8ad0a65c1b9ba9c0a6/5596667c/2012/03/14/c/c/cc6ab34453adcefca44e8eaab012a982.mp3

Album/Playlist
Gặp Gỡ Cao Nguyên - Various ArtistsChiều Đakbla - Lyna Chăm Nguyên

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Rộn Rã Cồng Chiêng Various Artists 245
02. Gặp Gỡ Cao Nguyên Y Jang Tuyn ft. Various Artists 297
03. Krông Ana Hát Bonneur Trinh 239
04. Đêm Ayunpa Siu Y Kao 207
05. Tiếng Đàn K'Lông Pút Đón Mùa Xuân Krajan Dick 230
06. Mưa Krông Pa Hoa Đất 224
07. Gặp Em Ở Cao Nguyên K'Long Hagim 263
08. Chiều Đakbla Lyna Chăm Nguyên 241
09. Cao Nguyên Của Tôi Y Jang Tuyn 225
10. Vòng Xoang Various Artists 219

Related Videos