http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/kHcGyLGNzZpLVNutLDJtFnkG - http://stream2.s4.mp3.zingmusics.com/fsfsdfdsfdserwrwq3/7fd0a3776e8f50c4d4f108ce18ead39c/55e27bf4/2012/03/14/c/c/cc6ab34453adcefca44e8eaab012a982.mp3

Album/Playlist
Gặp Gỡ Cao Nguyên - Various ArtistsChiều Đakbla - Lyna Chăm Nguyên

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Rộn Rã Cồng Chiêng Various Artists 248
02. Gặp Gỡ Cao Nguyên Y Jang Tuyn ft. Various Artists 298
03. Krông Ana Hát Bonneur Trinh 240
04. Đêm Ayunpa Siu Y Kao 213
05. Tiếng Đàn K'Lông Pút Đón Mùa Xuân Krajan Dick 233
06. Mưa Krông Pa Hoa Đất 225
07. Gặp Em Ở Cao Nguyên K'Long Hagim 265
08. Chiều Đakbla Lyna Chăm Nguyên 245
09. Cao Nguyên Của Tôi Y Jang Tuyn 229
10. Vòng Xoang Various Artists 222

Related Videos