http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/kHcGyLGNzZpLVNutLDJtFnkG - http://stream2.s2.mp3.zingmusics.com/fsfsdfdsfdserwrwq3/2b908ba713cf9e32bf552617afdbe9dd/55ba6bf2/2012/03/14/c/c/cc6ab34453adcefca44e8eaab012a982.mp3

Album/Playlist
Gặp Gỡ Cao Nguyên - Various ArtistsChiều Đakbla - Lyna Chăm Nguyên

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Rộn Rã Cồng Chiêng Various Artists 247
02. Gặp Gỡ Cao Nguyên Y Jang Tuyn ft. Various Artists 298
03. Krông Ana Hát Bonneur Trinh 240
04. Đêm Ayunpa Siu Y Kao 211
05. Tiếng Đàn K'Lông Pút Đón Mùa Xuân Krajan Dick 232
06. Mưa Krông Pa Hoa Đất 225
07. Gặp Em Ở Cao Nguyên K'Long Hagim 264
08. Chiều Đakbla Lyna Chăm Nguyên 244
09. Cao Nguyên Của Tôi Y Jang Tuyn 229
10. Vòng Xoang Various Artists 221

Related Videos