http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/kHcGyLGNzZpLVNutLDJtFnkG -

Album/Playlist
Gặp Gỡ Cao Nguyên - Various ArtistsChiều Đakbla - Lyna Chăm Nguyên

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Rộn Rã Cồng Chiêng Various Artists 248
02. Gặp Gỡ Cao Nguyên Y Jang Tuyn ft. Various Artists 298
03. Krông Ana Hát Bonneur Trinh 241
04. Đêm Ayunpa Siu Y Kao 214
05. Tiếng Đàn K'Lông Pút Đón Mùa Xuân Krajan Dick 234
06. Mưa Krông Pa Hoa Đất 227
07. Gặp Em Ở Cao Nguyên K'Long Hagim 265
08. Chiều Đakbla Lyna Chăm Nguyên 246
09. Cao Nguyên Của Tôi Y Jang Tuyn 231
10. Vòng Xoang Various Artists 225

Related Videos