http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/kHcGyLGNzZpLVNutLDJtFnkG - http://stream2.s2.mp3.zingmusics.com/fsfsdfdsfdserwrwq3/8cc06e5a0dd3c5ac75f8d7c801121437/555f6916/2012/03/14/c/c/cc6ab34453adcefca44e8eaab012a982.mp3

Album/Playlist
Gặp Gỡ Cao Nguyên - Various ArtistsChiều Đakbla - Lyna Chăm Nguyên

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Rộn Rã Cồng Chiêng Various Artists 243
02. Gặp Gỡ Cao Nguyên Y Jang Tuyn ft. Various Artists 295
03. Krông Ana Hát Bonneur Trinh 237
04. Đêm Ayunpa Siu Y Kao 206
05. Tiếng Đàn K'Lông Pút Đón Mùa Xuân Krajan Dick 229
06. Mưa Krông Pa Hoa Đất 223
07. Gặp Em Ở Cao Nguyên K'Long Hagim 260
08. Chiều Đakbla Lyna Chăm Nguyên 239
09. Cao Nguyên Của Tôi Y Jang Tuyn 222
10. Vòng Xoang Various Artists 215

Related Videos


Https://youtube.com/devicesupport (3:56)