http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZGxGTLmNBJdNALcyLbctvmLG -

Album/Playlist
Tuyển Tập Các Bài Hát Hay Nhất Của Vĩnh Thuyên Kim - Vĩnh Thuyên KimNếu Đời Không Có Chữ Nếu - Vĩnh Thuyên Kim


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Em Cần Có Anh Vĩnh Thuyên Kim 729
02. Bật Khóc Vĩnh Thuyên Kim 553
03. Hãy Nói Vĩnh Thuyên Kim 491
04. Hẹn Ước Ty Phong ft. Vĩnh Thuyên Kim 507
05. Vẽ Vĩnh Thuyên Kim ft. Ty Phong 407
06. Trói Anh Yêu Vĩnh Thuyên Kim 457
07. Điều Ước Hạc Giấy Vĩnh Thuyên Kim 517
08. Hết Yêu Vĩnh Thuyên Kim 489
09. Bức Thư Tình Không Tem Vĩnh Thuyên Kim 466
10. Tại Em Yêu Đơn Phương Vĩnh Thuyên Kim 525
11. Teen Vọng Cổ Vĩnh Thuyên Kim 564
12. Teen Vọng Cổ 2 Vĩnh Thuyên Kim 733
13. Không Thể Sống Thiếu Anh Vĩnh Thuyên Kim 537
14. Ầu Ơ Ví Dầu Vĩnh Thuyên Kim 541
15. Người Thứ Ba Vĩnh Thuyên Kim 480
16. Hạt Cát Thời Gian Vĩnh Thuyên Kim 455
17. Đừng Xa Em Đêm Nay Vĩnh Thuyên Kim 515
18. Nếu Đời Không Có Chữ Nếu Vĩnh Thuyên Kim 493
19. Đau Một Lần Để Biết Yêu Một Lần Vĩnh Thuyên Kim 536
20. Không Yêu Lần Nữa Vĩnh Thuyên Kim 516

Related Videos