http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZGxGTLmNBJdNALcyLbctvmLG -

Album/Playlist
Tuyển Tập Các Bài Hát Hay Nhất Của Vĩnh Thuyên Kim - Vĩnh Thuyên KimNếu Đời Không Có Chữ Nếu - Vĩnh Thuyên Kim


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Em Cần Có Anh Vĩnh Thuyên Kim 783
02. Bật Khóc Vĩnh Thuyên Kim 594
03. Hãy Nói Vĩnh Thuyên Kim 514
04. Hẹn Ước Ty Phong ft. Vĩnh Thuyên Kim 533
05. Vẽ Vĩnh Thuyên Kim ft. Ty Phong 428
06. Trói Anh Yêu Vĩnh Thuyên Kim 479
07. Điều Ước Hạc Giấy Vĩnh Thuyên Kim 571
08. Hết Yêu Vĩnh Thuyên Kim 551
09. Bức Thư Tình Không Tem Vĩnh Thuyên Kim 503
10. Tại Em Yêu Đơn Phương Vĩnh Thuyên Kim 579
11. Teen Vọng Cổ Vĩnh Thuyên Kim 603
12. Teen Vọng Cổ 2 Vĩnh Thuyên Kim 750
13. Không Thể Sống Thiếu Anh Vĩnh Thuyên Kim 586
14. Ầu Ơ Ví Dầu Vĩnh Thuyên Kim 592
15. Người Thứ Ba Vĩnh Thuyên Kim 499
16. Hạt Cát Thời Gian Vĩnh Thuyên Kim 487
17. Đừng Xa Em Đêm Nay Vĩnh Thuyên Kim 545
18. Nếu Đời Không Có Chữ Nếu Vĩnh Thuyên Kim 517
19. Đau Một Lần Để Biết Yêu Một Lần Vĩnh Thuyên Kim 580
20. Không Yêu Lần Nữa Vĩnh Thuyên Kim 556

Related Videos