http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZGxGTLmNBJdNALcyLbctvmLG -

Album/Playlist
Tuyển Tập Các Bài Hát Hay Nhất Của Vĩnh Thuyên Kim - Vĩnh Thuyên KimNếu Đời Không Có Chữ Nếu - Vĩnh Thuyên Kim

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Em Cần Có Anh Vĩnh Thuyên Kim 684
02. Bật Khóc Vĩnh Thuyên Kim 540
03. Hãy Nói Vĩnh Thuyên Kim 474
04. Hẹn Ước Ty Phong ft. Vĩnh Thuyên Kim 495
05. Vẽ Vĩnh Thuyên Kim ft. Ty Phong 389
06. Trói Anh Yêu Vĩnh Thuyên Kim 429
07. Điều Ước Hạc Giấy Vĩnh Thuyên Kim 489
08. Hết Yêu Vĩnh Thuyên Kim 451
09. Bức Thư Tình Không Tem Vĩnh Thuyên Kim 427
10. Tại Em Yêu Đơn Phương Vĩnh Thuyên Kim 503
11. Teen Vọng Cổ Vĩnh Thuyên Kim 537
12. Teen Vọng Cổ 2 Vĩnh Thuyên Kim 703
13. Không Thể Sống Thiếu Anh Vĩnh Thuyên Kim 512
14. Ầu Ơ Ví Dầu Vĩnh Thuyên Kim 527
15. Người Thứ Ba Vĩnh Thuyên Kim 456
16. Hạt Cát Thời Gian Vĩnh Thuyên Kim 405
17. Đừng Xa Em Đêm Nay Vĩnh Thuyên Kim 502
18. Nếu Đời Không Có Chữ Nếu Vĩnh Thuyên Kim 469
19. Đau Một Lần Để Biết Yêu Một Lần Vĩnh Thuyên Kim 485
20. Không Yêu Lần Nữa Vĩnh Thuyên Kim 490

Related Videos