http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZGxGTLmNBJdNALcyLbctvmLG -

Album/Playlist
Tuyển Tập Các Bài Hát Hay Nhất Của Vĩnh Thuyên Kim - Vĩnh Thuyên KimNếu Đời Không Có Chữ Nếu - Vĩnh Thuyên Kim


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Em Cần Có Anh Vĩnh Thuyên Kim 698
02. Bật Khóc Vĩnh Thuyên Kim 548
03. Hãy Nói Vĩnh Thuyên Kim 482
04. Hẹn Ước Ty Phong ft. Vĩnh Thuyên Kim 502
05. Vẽ Vĩnh Thuyên Kim ft. Ty Phong 400
06. Trói Anh Yêu Vĩnh Thuyên Kim 443
07. Điều Ước Hạc Giấy Vĩnh Thuyên Kim 510
08. Hết Yêu Vĩnh Thuyên Kim 470
09. Bức Thư Tình Không Tem Vĩnh Thuyên Kim 454
10. Tại Em Yêu Đơn Phương Vĩnh Thuyên Kim 515
11. Teen Vọng Cổ Vĩnh Thuyên Kim 551
12. Teen Vọng Cổ 2 Vĩnh Thuyên Kim 725
13. Không Thể Sống Thiếu Anh Vĩnh Thuyên Kim 528
14. Ầu Ơ Ví Dầu Vĩnh Thuyên Kim 535
15. Người Thứ Ba Vĩnh Thuyên Kim 471
16. Hạt Cát Thời Gian Vĩnh Thuyên Kim 418
17. Đừng Xa Em Đêm Nay Vĩnh Thuyên Kim 511
18. Nếu Đời Không Có Chữ Nếu Vĩnh Thuyên Kim 482
19. Đau Một Lần Để Biết Yêu Một Lần Vĩnh Thuyên Kim 512
20. Không Yêu Lần Nữa Vĩnh Thuyên Kim 507

Related Videos