http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZGxGTLmNBJdNALcyLbctvmLG -

Album/Playlist
Tuyển Tập Các Bài Hát Hay Nhất Của Vĩnh Thuyên Kim - Vĩnh Thuyên KimNếu Đời Không Có Chữ Nếu - Vĩnh Thuyên Kim


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Em Cần Có Anh Vĩnh Thuyên Kim 756
02. Bật Khóc Vĩnh Thuyên Kim 565
03. Hãy Nói Vĩnh Thuyên Kim 498
04. Hẹn Ước Ty Phong ft. Vĩnh Thuyên Kim 521
05. Vẽ Vĩnh Thuyên Kim ft. Ty Phong 416
06. Trói Anh Yêu Vĩnh Thuyên Kim 468
07. Điều Ước Hạc Giấy Vĩnh Thuyên Kim 549
08. Hết Yêu Vĩnh Thuyên Kim 523
09. Bức Thư Tình Không Tem Vĩnh Thuyên Kim 477
10. Tại Em Yêu Đơn Phương Vĩnh Thuyên Kim 565
11. Teen Vọng Cổ Vĩnh Thuyên Kim 596
12. Teen Vọng Cổ 2 Vĩnh Thuyên Kim 740
13. Không Thể Sống Thiếu Anh Vĩnh Thuyên Kim 555
14. Ầu Ơ Ví Dầu Vĩnh Thuyên Kim 571
15. Người Thứ Ba Vĩnh Thuyên Kim 488
16. Hạt Cát Thời Gian Vĩnh Thuyên Kim 458
17. Đừng Xa Em Đêm Nay Vĩnh Thuyên Kim 526
18. Nếu Đời Không Có Chữ Nếu Vĩnh Thuyên Kim 503
19. Đau Một Lần Để Biết Yêu Một Lần Vĩnh Thuyên Kim 554
20. Không Yêu Lần Nữa Vĩnh Thuyên Kim 535

Related Videos