http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZGxGTLmNBJdNALcyLbctvmLG -

Album/Playlist
Tuyển Tập Các Bài Hát Hay Nhất Của Vĩnh Thuyên Kim - Vĩnh Thuyên KimNếu Đời Không Có Chữ Nếu - Vĩnh Thuyên Kim

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Em Cần Có Anh Vĩnh Thuyên Kim 688
02. Bật Khóc Vĩnh Thuyên Kim 544
03. Hãy Nói Vĩnh Thuyên Kim 479
04. Hẹn Ước Ty Phong ft. Vĩnh Thuyên Kim 498
05. Vẽ Vĩnh Thuyên Kim ft. Ty Phong 397
06. Trói Anh Yêu Vĩnh Thuyên Kim 437
07. Điều Ước Hạc Giấy Vĩnh Thuyên Kim 500
08. Hết Yêu Vĩnh Thuyên Kim 462
09. Bức Thư Tình Không Tem Vĩnh Thuyên Kim 444
10. Tại Em Yêu Đơn Phương Vĩnh Thuyên Kim 508
11. Teen Vọng Cổ Vĩnh Thuyên Kim 543
12. Teen Vọng Cổ 2 Vĩnh Thuyên Kim 717
13. Không Thể Sống Thiếu Anh Vĩnh Thuyên Kim 519
14. Ầu Ơ Ví Dầu Vĩnh Thuyên Kim 532
15. Người Thứ Ba Vĩnh Thuyên Kim 464
16. Hạt Cát Thời Gian Vĩnh Thuyên Kim 414
17. Đừng Xa Em Đêm Nay Vĩnh Thuyên Kim 504
18. Nếu Đời Không Có Chữ Nếu Vĩnh Thuyên Kim 476
19. Đau Một Lần Để Biết Yêu Một Lần Vĩnh Thuyên Kim 491
20. Không Yêu Lần Nữa Vĩnh Thuyên Kim 501

Related Videos