http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZGxGTLmNBJdNALcyLbctvmLG -

Album/Playlist
Tuyển Tập Các Bài Hát Hay Nhất Của Vĩnh Thuyên Kim - Vĩnh Thuyên KimNếu Đời Không Có Chữ Nếu - Vĩnh Thuyên Kim


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Em Cần Có Anh Vĩnh Thuyên Kim 707
02. Bật Khóc Vĩnh Thuyên Kim 551
03. Hãy Nói Vĩnh Thuyên Kim 484
04. Hẹn Ước Ty Phong ft. Vĩnh Thuyên Kim 503
05. Vẽ Vĩnh Thuyên Kim ft. Ty Phong 402
06. Trói Anh Yêu Vĩnh Thuyên Kim 450
07. Điều Ước Hạc Giấy Vĩnh Thuyên Kim 513
08. Hết Yêu Vĩnh Thuyên Kim 476
09. Bức Thư Tình Không Tem Vĩnh Thuyên Kim 461
10. Tại Em Yêu Đơn Phương Vĩnh Thuyên Kim 516
11. Teen Vọng Cổ Vĩnh Thuyên Kim 553
12. Teen Vọng Cổ 2 Vĩnh Thuyên Kim 727
13. Không Thể Sống Thiếu Anh Vĩnh Thuyên Kim 531
14. Ầu Ơ Ví Dầu Vĩnh Thuyên Kim 535
15. Người Thứ Ba Vĩnh Thuyên Kim 473
16. Hạt Cát Thời Gian Vĩnh Thuyên Kim 430
17. Đừng Xa Em Đêm Nay Vĩnh Thuyên Kim 512
18. Nếu Đời Không Có Chữ Nếu Vĩnh Thuyên Kim 484
19. Đau Một Lần Để Biết Yêu Một Lần Vĩnh Thuyên Kim 521
20. Không Yêu Lần Nữa Vĩnh Thuyên Kim 510

Related Videos