http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZGxGTLmNBJdNALcyLbctvmLG -

Album/Playlist
Tuyển Tập Các Bài Hát Hay Nhất Của Vĩnh Thuyên Kim - Vĩnh Thuyên KimNếu Đời Không Có Chữ Nếu - Vĩnh Thuyên Kim


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Em Cần Có Anh Vĩnh Thuyên Kim 771
02. Bật Khóc Vĩnh Thuyên Kim 578
03. Hãy Nói Vĩnh Thuyên Kim 509
04. Hẹn Ước Ty Phong ft. Vĩnh Thuyên Kim 529
05. Vẽ Vĩnh Thuyên Kim ft. Ty Phong 424
06. Trói Anh Yêu Vĩnh Thuyên Kim 474
07. Điều Ước Hạc Giấy Vĩnh Thuyên Kim 564
08. Hết Yêu Vĩnh Thuyên Kim 536
09. Bức Thư Tình Không Tem Vĩnh Thuyên Kim 491
10. Tại Em Yêu Đơn Phương Vĩnh Thuyên Kim 574
11. Teen Vọng Cổ Vĩnh Thuyên Kim 601
12. Teen Vọng Cổ 2 Vĩnh Thuyên Kim 747
13. Không Thể Sống Thiếu Anh Vĩnh Thuyên Kim 572
14. Ầu Ơ Ví Dầu Vĩnh Thuyên Kim 585
15. Người Thứ Ba Vĩnh Thuyên Kim 495
16. Hạt Cát Thời Gian Vĩnh Thuyên Kim 472
17. Đừng Xa Em Đêm Nay Vĩnh Thuyên Kim 538
18. Nếu Đời Không Có Chữ Nếu Vĩnh Thuyên Kim 513
19. Đau Một Lần Để Biết Yêu Một Lần Vĩnh Thuyên Kim 566
20. Không Yêu Lần Nữa Vĩnh Thuyên Kim 544

Related Videos