http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZGxGTLmNBJdNALcyLbctvmLG -

Album/Playlist
Tuyển Tập Các Bài Hát Hay Nhất Của Vĩnh Thuyên Kim - Vĩnh Thuyên KimNếu Đời Không Có Chữ Nếu - Vĩnh Thuyên Kim


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Em Cần Có Anh Vĩnh Thuyên Kim 760
02. Bật Khóc Vĩnh Thuyên Kim 568
03. Hãy Nói Vĩnh Thuyên Kim 502
04. Hẹn Ước Ty Phong ft. Vĩnh Thuyên Kim 524
05. Vẽ Vĩnh Thuyên Kim ft. Ty Phong 419
06. Trói Anh Yêu Vĩnh Thuyên Kim 469
07. Điều Ước Hạc Giấy Vĩnh Thuyên Kim 558
08. Hết Yêu Vĩnh Thuyên Kim 527
09. Bức Thư Tình Không Tem Vĩnh Thuyên Kim 477
10. Tại Em Yêu Đơn Phương Vĩnh Thuyên Kim 568
11. Teen Vọng Cổ Vĩnh Thuyên Kim 596
12. Teen Vọng Cổ 2 Vĩnh Thuyên Kim 742
13. Không Thể Sống Thiếu Anh Vĩnh Thuyên Kim 562
14. Ầu Ơ Ví Dầu Vĩnh Thuyên Kim 573
15. Người Thứ Ba Vĩnh Thuyên Kim 489
16. Hạt Cát Thời Gian Vĩnh Thuyên Kim 460
17. Đừng Xa Em Đêm Nay Vĩnh Thuyên Kim 530
18. Nếu Đời Không Có Chữ Nếu Vĩnh Thuyên Kim 506
19. Đau Một Lần Để Biết Yêu Một Lần Vĩnh Thuyên Kim 561
20. Không Yêu Lần Nữa Vĩnh Thuyên Kim 535

Related Videos