http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZGxGTLmNBJdNALcyLbctvmLG -

Album/Playlist
Tuyển Tập Các Bài Hát Hay Nhất Của Vĩnh Thuyên Kim - Vĩnh Thuyên KimNếu Đời Không Có Chữ Nếu - Vĩnh Thuyên Kim


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Em Cần Có Anh Vĩnh Thuyên Kim 808
02. Bật Khóc Vĩnh Thuyên Kim 668
03. Hãy Nói Vĩnh Thuyên Kim 612
04. Hẹn Ước Ty Phong ft. Vĩnh Thuyên Kim 548
05. Vẽ Vĩnh Thuyên Kim ft. Ty Phong 464
06. Trói Anh Yêu Vĩnh Thuyên Kim 498
07. Điều Ước Hạc Giấy Vĩnh Thuyên Kim 614
08. Hết Yêu Vĩnh Thuyên Kim 583
09. Bức Thư Tình Không Tem Vĩnh Thuyên Kim 526
10. Tại Em Yêu Đơn Phương Vĩnh Thuyên Kim 604
11. Teen Vọng Cổ Vĩnh Thuyên Kim 643
12. Teen Vọng Cổ 2 Vĩnh Thuyên Kim 773
13. Không Thể Sống Thiếu Anh Vĩnh Thuyên Kim 613
14. Ầu Ơ Ví Dầu Vĩnh Thuyên Kim 618
15. Người Thứ Ba Vĩnh Thuyên Kim 523
16. Hạt Cát Thời Gian Vĩnh Thuyên Kim 543
17. Đừng Xa Em Đêm Nay Vĩnh Thuyên Kim 577
18. Nếu Đời Không Có Chữ Nếu Vĩnh Thuyên Kim 545
19. Đau Một Lần Để Biết Yêu Một Lần Vĩnh Thuyên Kim 612
20. Không Yêu Lần Nữa Vĩnh Thuyên Kim 589

Related Videos