http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZGxGTLmNBJdNALcyLbctvmLG -

Album/Playlist
Tuyển Tập Các Bài Hát Hay Nhất Của Vĩnh Thuyên Kim - Vĩnh Thuyên KimNếu Đời Không Có Chữ Nếu - Vĩnh Thuyên Kim


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Em Cần Có Anh Vĩnh Thuyên Kim 792
02. Bật Khóc Vĩnh Thuyên Kim 613
03. Hãy Nói Vĩnh Thuyên Kim 520
04. Hẹn Ước Ty Phong ft. Vĩnh Thuyên Kim 535
05. Vẽ Vĩnh Thuyên Kim ft. Ty Phong 430
06. Trói Anh Yêu Vĩnh Thuyên Kim 484
07. Điều Ước Hạc Giấy Vĩnh Thuyên Kim 579
08. Hết Yêu Vĩnh Thuyên Kim 558
09. Bức Thư Tình Không Tem Vĩnh Thuyên Kim 508
10. Tại Em Yêu Đơn Phương Vĩnh Thuyên Kim 585
11. Teen Vọng Cổ Vĩnh Thuyên Kim 605
12. Teen Vọng Cổ 2 Vĩnh Thuyên Kim 753
13. Không Thể Sống Thiếu Anh Vĩnh Thuyên Kim 591
14. Ầu Ơ Ví Dầu Vĩnh Thuyên Kim 595
15. Người Thứ Ba Vĩnh Thuyên Kim 505
16. Hạt Cát Thời Gian Vĩnh Thuyên Kim 498
17. Đừng Xa Em Đêm Nay Vĩnh Thuyên Kim 555
18. Nếu Đời Không Có Chữ Nếu Vĩnh Thuyên Kim 521
19. Đau Một Lần Để Biết Yêu Một Lần Vĩnh Thuyên Kim 591
20. Không Yêu Lần Nữa Vĩnh Thuyên Kim 562

Related Videos