http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZGxGTLmNBJdNALcyLbctvmLG -

Album/Playlist
Tuyển Tập Các Bài Hát Hay Nhất Của Vĩnh Thuyên Kim - Vĩnh Thuyên KimNếu Đời Không Có Chữ Nếu - Vĩnh Thuyên Kim


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Em Cần Có Anh Vĩnh Thuyên Kim 746
02. Bật Khóc Vĩnh Thuyên Kim 556
03. Hãy Nói Vĩnh Thuyên Kim 494
04. Hẹn Ước Ty Phong ft. Vĩnh Thuyên Kim 514
05. Vẽ Vĩnh Thuyên Kim ft. Ty Phong 410
06. Trói Anh Yêu Vĩnh Thuyên Kim 461
07. Điều Ước Hạc Giấy Vĩnh Thuyên Kim 533
08. Hết Yêu Vĩnh Thuyên Kim 501
09. Bức Thư Tình Không Tem Vĩnh Thuyên Kim 470
10. Tại Em Yêu Đơn Phương Vĩnh Thuyên Kim 545
11. Teen Vọng Cổ Vĩnh Thuyên Kim 580
12. Teen Vọng Cổ 2 Vĩnh Thuyên Kim 737
13. Không Thể Sống Thiếu Anh Vĩnh Thuyên Kim 544
14. Ầu Ơ Ví Dầu Vĩnh Thuyên Kim 554
15. Người Thứ Ba Vĩnh Thuyên Kim 484
16. Hạt Cát Thời Gian Vĩnh Thuyên Kim 456
17. Đừng Xa Em Đêm Nay Vĩnh Thuyên Kim 518
18. Nếu Đời Không Có Chữ Nếu Vĩnh Thuyên Kim 497
19. Đau Một Lần Để Biết Yêu Một Lần Vĩnh Thuyên Kim 543
20. Không Yêu Lần Nữa Vĩnh Thuyên Kim 518

Related Videos