http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZGxGTLmNBJdNALcyLbctvmLG -

Album/Playlist
Tuyển Tập Các Bài Hát Hay Nhất Của Vĩnh Thuyên Kim - Vĩnh Thuyên KimNếu Đời Không Có Chữ Nếu - Vĩnh Thuyên Kim


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Em Cần Có Anh Vĩnh Thuyên Kim 719
02. Bật Khóc Vĩnh Thuyên Kim 552
03. Hãy Nói Vĩnh Thuyên Kim 489
04. Hẹn Ước Ty Phong ft. Vĩnh Thuyên Kim 506
05. Vẽ Vĩnh Thuyên Kim ft. Ty Phong 406
06. Trói Anh Yêu Vĩnh Thuyên Kim 456
07. Điều Ước Hạc Giấy Vĩnh Thuyên Kim 514
08. Hết Yêu Vĩnh Thuyên Kim 484
09. Bức Thư Tình Không Tem Vĩnh Thuyên Kim 465
10. Tại Em Yêu Đơn Phương Vĩnh Thuyên Kim 519
11. Teen Vọng Cổ Vĩnh Thuyên Kim 554
12. Teen Vọng Cổ 2 Vĩnh Thuyên Kim 729
13. Không Thể Sống Thiếu Anh Vĩnh Thuyên Kim 533
14. Ầu Ơ Ví Dầu Vĩnh Thuyên Kim 539
15. Người Thứ Ba Vĩnh Thuyên Kim 479
16. Hạt Cát Thời Gian Vĩnh Thuyên Kim 453
17. Đừng Xa Em Đêm Nay Vĩnh Thuyên Kim 513
18. Nếu Đời Không Có Chữ Nếu Vĩnh Thuyên Kim 490
19. Đau Một Lần Để Biết Yêu Một Lần Vĩnh Thuyên Kim 530
20. Không Yêu Lần Nữa Vĩnh Thuyên Kim 513

Related Videos