http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZGxGTLmNBJdNALcyLbctvmLG -

Album/Playlist
Tuyển Tập Các Bài Hát Hay Nhất Của Vĩnh Thuyên Kim - Vĩnh Thuyên KimNếu Đời Không Có Chữ Nếu - Vĩnh Thuyên Kim


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Em Cần Có Anh Vĩnh Thuyên Kim 802
02. Bật Khóc Vĩnh Thuyên Kim 631
03. Hãy Nói Vĩnh Thuyên Kim 530
04. Hẹn Ước Ty Phong ft. Vĩnh Thuyên Kim 536
05. Vẽ Vĩnh Thuyên Kim ft. Ty Phong 434
06. Trói Anh Yêu Vĩnh Thuyên Kim 487
07. Điều Ước Hạc Giấy Vĩnh Thuyên Kim 589
08. Hết Yêu Vĩnh Thuyên Kim 567
09. Bức Thư Tình Không Tem Vĩnh Thuyên Kim 516
10. Tại Em Yêu Đơn Phương Vĩnh Thuyên Kim 589
11. Teen Vọng Cổ Vĩnh Thuyên Kim 608
12. Teen Vọng Cổ 2 Vĩnh Thuyên Kim 757
13. Không Thể Sống Thiếu Anh Vĩnh Thuyên Kim 595
14. Ầu Ơ Ví Dầu Vĩnh Thuyên Kim 598
15. Người Thứ Ba Vĩnh Thuyên Kim 510
16. Hạt Cát Thời Gian Vĩnh Thuyên Kim 509
17. Đừng Xa Em Đêm Nay Vĩnh Thuyên Kim 566
18. Nếu Đời Không Có Chữ Nếu Vĩnh Thuyên Kim 530
19. Đau Một Lần Để Biết Yêu Một Lần Vĩnh Thuyên Kim 600
20. Không Yêu Lần Nữa Vĩnh Thuyên Kim 574

Related Videos