http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZGxGTLmNBJdNALcyLbctvmLG -

Album/Playlist
Tuyển Tập Các Bài Hát Hay Nhất Của Vĩnh Thuyên Kim - Vĩnh Thuyên KimNếu Đời Không Có Chữ Nếu - Vĩnh Thuyên Kim

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Em Cần Có Anh Vĩnh Thuyên Kim 680
02. Bật Khóc Vĩnh Thuyên Kim 538
03. Hãy Nói Vĩnh Thuyên Kim 473
04. Hẹn Ước Ty Phong ft. Vĩnh Thuyên Kim 491
05. Vẽ Vĩnh Thuyên Kim ft. Ty Phong 387
06. Trói Anh Yêu Vĩnh Thuyên Kim 427
07. Điều Ước Hạc Giấy Vĩnh Thuyên Kim 480
08. Hết Yêu Vĩnh Thuyên Kim 447
09. Bức Thư Tình Không Tem Vĩnh Thuyên Kim 423
10. Tại Em Yêu Đơn Phương Vĩnh Thuyên Kim 502
11. Teen Vọng Cổ Vĩnh Thuyên Kim 534
12. Teen Vọng Cổ 2 Vĩnh Thuyên Kim 688
13. Không Thể Sống Thiếu Anh Vĩnh Thuyên Kim 507
14. Ầu Ơ Ví Dầu Vĩnh Thuyên Kim 525
15. Người Thứ Ba Vĩnh Thuyên Kim 453
16. Hạt Cát Thời Gian Vĩnh Thuyên Kim 402
17. Đừng Xa Em Đêm Nay Vĩnh Thuyên Kim 500
18. Nếu Đời Không Có Chữ Nếu Vĩnh Thuyên Kim 467
19. Đau Một Lần Để Biết Yêu Một Lần Vĩnh Thuyên Kim 481
20. Không Yêu Lần Nữa Vĩnh Thuyên Kim 485

Related Videos