http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZGxGTLmNBJdNALcyLbctvmLG -

Album/Playlist
Tuyển Tập Các Bài Hát Hay Nhất Của Vĩnh Thuyên Kim - Vĩnh Thuyên KimNếu Đời Không Có Chữ Nếu - Vĩnh Thuyên Kim

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Em Cần Có Anh Vĩnh Thuyên Kim 679
02. Bật Khóc Vĩnh Thuyên Kim 538
03. Hãy Nói Vĩnh Thuyên Kim 473
04. Hẹn Ước Ty Phong ft. Vĩnh Thuyên Kim 489
05. Vẽ Vĩnh Thuyên Kim ft. Ty Phong 387
06. Trói Anh Yêu Vĩnh Thuyên Kim 427
07. Điều Ước Hạc Giấy Vĩnh Thuyên Kim 479
08. Hết Yêu Vĩnh Thuyên Kim 447
09. Bức Thư Tình Không Tem Vĩnh Thuyên Kim 422
10. Tại Em Yêu Đơn Phương Vĩnh Thuyên Kim 501
11. Teen Vọng Cổ Vĩnh Thuyên Kim 533
12. Teen Vọng Cổ 2 Vĩnh Thuyên Kim 685
13. Không Thể Sống Thiếu Anh Vĩnh Thuyên Kim 506
14. Ầu Ơ Ví Dầu Vĩnh Thuyên Kim 523
15. Người Thứ Ba Vĩnh Thuyên Kim 453
16. Hạt Cát Thời Gian Vĩnh Thuyên Kim 402
17. Đừng Xa Em Đêm Nay Vĩnh Thuyên Kim 498
18. Nếu Đời Không Có Chữ Nếu Vĩnh Thuyên Kim 466
19. Đau Một Lần Để Biết Yêu Một Lần Vĩnh Thuyên Kim 480
20. Không Yêu Lần Nữa Vĩnh Thuyên Kim 485

Related Videos