http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZGxGTLmNBJdNALcyLbctvmLG -

Album/Playlist
Tuyển Tập Các Bài Hát Hay Nhất Của Vĩnh Thuyên Kim - Vĩnh Thuyên KimNếu Đời Không Có Chữ Nếu - Vĩnh Thuyên Kim


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Em Cần Có Anh Vĩnh Thuyên Kim 808
02. Bật Khóc Vĩnh Thuyên Kim 659
03. Hãy Nói Vĩnh Thuyên Kim 602
04. Hẹn Ước Ty Phong ft. Vĩnh Thuyên Kim 548
05. Vẽ Vĩnh Thuyên Kim ft. Ty Phong 458
06. Trói Anh Yêu Vĩnh Thuyên Kim 496
07. Điều Ước Hạc Giấy Vĩnh Thuyên Kim 610
08. Hết Yêu Vĩnh Thuyên Kim 575
09. Bức Thư Tình Không Tem Vĩnh Thuyên Kim 525
10. Tại Em Yêu Đơn Phương Vĩnh Thuyên Kim 597
11. Teen Vọng Cổ Vĩnh Thuyên Kim 637
12. Teen Vọng Cổ 2 Vĩnh Thuyên Kim 768
13. Không Thể Sống Thiếu Anh Vĩnh Thuyên Kim 611
14. Ầu Ơ Ví Dầu Vĩnh Thuyên Kim 612
15. Người Thứ Ba Vĩnh Thuyên Kim 519
16. Hạt Cát Thời Gian Vĩnh Thuyên Kim 536
17. Đừng Xa Em Đêm Nay Vĩnh Thuyên Kim 576
18. Nếu Đời Không Có Chữ Nếu Vĩnh Thuyên Kim 541
19. Đau Một Lần Để Biết Yêu Một Lần Vĩnh Thuyên Kim 610
20. Không Yêu Lần Nữa Vĩnh Thuyên Kim 588

Related Videos