http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZGxGTLmNBJdNALcyLbctvmLG -

Album/Playlist
Tuyển Tập Các Bài Hát Hay Nhất Của Vĩnh Thuyên Kim - Vĩnh Thuyên KimNếu Đời Không Có Chữ Nếu - Vĩnh Thuyên Kim


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Em Cần Có Anh Vĩnh Thuyên Kim 750
02. Bật Khóc Vĩnh Thuyên Kim 560
03. Hãy Nói Vĩnh Thuyên Kim 495
04. Hẹn Ước Ty Phong ft. Vĩnh Thuyên Kim 517
05. Vẽ Vĩnh Thuyên Kim ft. Ty Phong 412
06. Trói Anh Yêu Vĩnh Thuyên Kim 465
07. Điều Ước Hạc Giấy Vĩnh Thuyên Kim 537
08. Hết Yêu Vĩnh Thuyên Kim 514
09. Bức Thư Tình Không Tem Vĩnh Thuyên Kim 475
10. Tại Em Yêu Đơn Phương Vĩnh Thuyên Kim 557
11. Teen Vọng Cổ Vĩnh Thuyên Kim 590
12. Teen Vọng Cổ 2 Vĩnh Thuyên Kim 737
13. Không Thể Sống Thiếu Anh Vĩnh Thuyên Kim 549
14. Ầu Ơ Ví Dầu Vĩnh Thuyên Kim 563
15. Người Thứ Ba Vĩnh Thuyên Kim 485
16. Hạt Cát Thời Gian Vĩnh Thuyên Kim 456
17. Đừng Xa Em Đêm Nay Vĩnh Thuyên Kim 519
18. Nếu Đời Không Có Chữ Nếu Vĩnh Thuyên Kim 500
19. Đau Một Lần Để Biết Yêu Một Lần Vĩnh Thuyên Kim 547
20. Không Yêu Lần Nữa Vĩnh Thuyên Kim 526

Related Videos