http://mp3.zing.vn/xml/song-data/kHcGTLGNznusFdstLDJtbmLn -

Album/Playlist
Paris By Night 104 - Beginings 2 - Various ArtistsNgày Xưa Anh Nói - Quang Lê ft. Mai Thiên Vân


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Hỏi Người Hỏi Tình Lương Tùng Quang ft. Kỳ Phương Uyên 853
02. Ngày Xưa Anh Nói Quang Lê ft. Mai Thiên Vân 1095
03. Đừng Bỏ Em Một Mình Hương Giang 753
04. Nếu Một Mai Em Qua Đời Ngọc Anh 596
05. Giới Hạn Cuối (Dance) Minh Tuyết 657
06. Như Chưa Bắt Đầu Ý Lan 481
07. Tình Đầu Tình Cuối Thế Sơn ft. Thanh Hà 684
08. Angel Mai Tiến Dũng ft. Tóc Tiên 741

Related Videos