http://mp3.zing.vn/xml/song-data/kHcGTLGNznusFdstLDJtbmLn -

Album/Playlist
Paris By Night 104 - Beginings 2 - Various ArtistsNgày Xưa Anh Nói - Quang Lê ft. Mai Thiên Vân


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Hỏi Người Hỏi Tình Lương Tùng Quang ft. Kỳ Phương Uyên 850
02. Ngày Xưa Anh Nói Quang Lê ft. Mai Thiên Vân 1055
03. Đừng Bỏ Em Một Mình Hương Giang 747
04. Nếu Một Mai Em Qua Đời Ngọc Anh 582
05. Giới Hạn Cuối (Dance) Minh Tuyết 634
06. Như Chưa Bắt Đầu Ý Lan 473
07. Tình Đầu Tình Cuối Thế Sơn ft. Thanh Hà 665
08. Angel Mai Tiến Dũng ft. Tóc Tiên 718

Related Videos