http://mp3.zing.vn/xml/song-data/kHcGTLGNznusFdstLDJtbmLn -

Album/Playlist
Paris By Night 104 - Beginings 2 - Various ArtistsNgày Xưa Anh Nói - Quang Lê ft. Mai Thiên Vân


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Hỏi Người Hỏi Tình Lương Tùng Quang ft. Kỳ Phương Uyên 831
02. Ngày Xưa Anh Nói Quang Lê ft. Mai Thiên Vân 1001
03. Đừng Bỏ Em Một Mình Hương Giang 731
04. Nếu Một Mai Em Qua Đời Ngọc Anh 542
05. Giới Hạn Cuối (Dance) Minh Tuyết 594
06. Như Chưa Bắt Đầu Ý Lan 458
07. Tình Đầu Tình Cuối Thế Sơn ft. Thanh Hà 632
08. Angel Mai Tiến Dũng ft. Tóc Tiên 681

Related Videos