http://mp3.zing.vn/xml/song-data/kHcGTLGNznusFdstLDJtbmLn -

Album/Playlist
Paris By Night 104 - Beginings 2 - Various ArtistsNgày Xưa Anh Nói - Quang Lê ft. Mai Thiên Vân


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Hỏi Người Hỏi Tình Lương Tùng Quang ft. Kỳ Phương Uyên 837
02. Ngày Xưa Anh Nói Quang Lê ft. Mai Thiên Vân 1019
03. Đừng Bỏ Em Một Mình Hương Giang 735
04. Nếu Một Mai Em Qua Đời Ngọc Anh 549
05. Giới Hạn Cuối (Dance) Minh Tuyết 609
06. Như Chưa Bắt Đầu Ý Lan 462
07. Tình Đầu Tình Cuối Thế Sơn ft. Thanh Hà 641
08. Angel Mai Tiến Dũng ft. Tóc Tiên 687

Related Videos