http://mp3.zing.vn/xml/song-data/kHcGTLGNznusFdstLDJtbmLn -

Album/Playlist
Paris By Night 104 - Beginings 2 - Various ArtistsNgày Xưa Anh Nói - Quang Lê ft. Mai Thiên Vân


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Hỏi Người Hỏi Tình Lương Tùng Quang ft. Kỳ Phương Uyên 833
02. Ngày Xưa Anh Nói Quang Lê ft. Mai Thiên Vân 1010
03. Đừng Bỏ Em Một Mình Hương Giang 733
04. Nếu Một Mai Em Qua Đời Ngọc Anh 545
05. Giới Hạn Cuối (Dance) Minh Tuyết 598
06. Như Chưa Bắt Đầu Ý Lan 459
07. Tình Đầu Tình Cuối Thế Sơn ft. Thanh Hà 637
08. Angel Mai Tiến Dũng ft. Tóc Tiên 683

Related Videos