http://mp3.zing.vn/xml/song-data/kHcGTLGNznusFdstLDJtbmLn -

Album/Playlist
Paris By Night 104 - Beginings 2 - Various ArtistsNgày Xưa Anh Nói - Quang Lê ft. Mai Thiên Vân


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Hỏi Người Hỏi Tình Lương Tùng Quang ft. Kỳ Phương Uyên 843
02. Ngày Xưa Anh Nói Quang Lê ft. Mai Thiên Vân 1030
03. Đừng Bỏ Em Một Mình Hương Giang 739
04. Nếu Một Mai Em Qua Đời Ngọc Anh 559
05. Giới Hạn Cuối (Dance) Minh Tuyết 623
06. Như Chưa Bắt Đầu Ý Lan 465
07. Tình Đầu Tình Cuối Thế Sơn ft. Thanh Hà 647
08. Angel Mai Tiến Dũng ft. Tóc Tiên 694

Related Videos