http://mp3.zing.vn/xml/song-data/kHcGTLGNznusFdstLDJtbmLn -

Album/Playlist
Paris By Night 104 - Beginings 2 - Various ArtistsNgày Xưa Anh Nói - Quang Lê ft. Mai Thiên Vân


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Hỏi Người Hỏi Tình Lương Tùng Quang ft. Kỳ Phương Uyên 846
02. Ngày Xưa Anh Nói Quang Lê ft. Mai Thiên Vân 1035
03. Đừng Bỏ Em Một Mình Hương Giang 745
04. Nếu Một Mai Em Qua Đời Ngọc Anh 561
05. Giới Hạn Cuối (Dance) Minh Tuyết 630
06. Như Chưa Bắt Đầu Ý Lan 469
07. Tình Đầu Tình Cuối Thế Sơn ft. Thanh Hà 647
08. Angel Mai Tiến Dũng ft. Tóc Tiên 699

Related Videos