http://mp3.zing.vn/xml/song-data/kHcGTLGNznusFdstLDJtbmLn -

Album/Playlist
Paris By Night 104 - Beginings 2 - Various ArtistsNgày Xưa Anh Nói - Quang Lê ft. Mai Thiên Vân


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Hỏi Người Hỏi Tình Lương Tùng Quang ft. Kỳ Phương Uyên 839
02. Ngày Xưa Anh Nói Quang Lê ft. Mai Thiên Vân 1023
03. Đừng Bỏ Em Một Mình Hương Giang 736
04. Nếu Một Mai Em Qua Đời Ngọc Anh 551
05. Giới Hạn Cuối (Dance) Minh Tuyết 618
06. Như Chưa Bắt Đầu Ý Lan 463
07. Tình Đầu Tình Cuối Thế Sơn ft. Thanh Hà 645
08. Angel Mai Tiến Dũng ft. Tóc Tiên 689

Related Videos