http://mp3.zing.vn/xml/song-data/kHcGTLGNznusFdstLDJtbmLn -

Album/Playlist
Paris By Night 104 - Beginings 2 - Various ArtistsNgày Xưa Anh Nói - Quang Lê ft. Mai Thiên Vân

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Hỏi Người Hỏi Tình Lương Tùng Quang ft. Kỳ Phương Uyên 823
02. Ngày Xưa Anh Nói Quang Lê ft. Mai Thiên Vân 981
03. Đừng Bỏ Em Một Mình Hương Giang 724
04. Nếu Một Mai Em Qua Đời Ngọc Anh 529
05. Giới Hạn Cuối (Dance) Minh Tuyết 583
06. Như Chưa Bắt Đầu Ý Lan 448
07. Tình Đầu Tình Cuối Thế Sơn ft. Thanh Hà 609
08. Angel Mai Tiến Dũng ft. Tóc Tiên 677

Related Videos