http://mp3.zing.vn/xml/song-data/kHcGTLGNznusFdstLDJtbmLn -

Album/Playlist
Paris By Night 104 - Beginings 2 - Various ArtistsNgày Xưa Anh Nói - Quang Lê ft. Mai Thiên Vân


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Hỏi Người Hỏi Tình Lương Tùng Quang ft. Kỳ Phương Uyên 855
02. Ngày Xưa Anh Nói Quang Lê ft. Mai Thiên Vân 1104
03. Đừng Bỏ Em Một Mình Hương Giang 762
04. Nếu Một Mai Em Qua Đời Ngọc Anh 600
05. Giới Hạn Cuối (Dance) Minh Tuyết 659
06. Như Chưa Bắt Đầu Ý Lan 490
07. Tình Đầu Tình Cuối Thế Sơn ft. Thanh Hà 687
08. Angel Mai Tiến Dũng ft. Tóc Tiên 751

Related Videos