http://mp3.zing.vn/xml/song-data/kHcGTLGNznusFdstLDJtbmLn -

Album/Playlist
Paris By Night 104 - Beginings 2 - Various ArtistsNgày Xưa Anh Nói - Quang Lê ft. Mai Thiên Vân

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Hỏi Người Hỏi Tình Lương Tùng Quang ft. Kỳ Phương Uyên 824
02. Ngày Xưa Anh Nói Quang Lê ft. Mai Thiên Vân 985
03. Đừng Bỏ Em Một Mình Hương Giang 725
04. Nếu Một Mai Em Qua Đời Ngọc Anh 530
05. Giới Hạn Cuối (Dance) Minh Tuyết 585
06. Như Chưa Bắt Đầu Ý Lan 452
07. Tình Đầu Tình Cuối Thế Sơn ft. Thanh Hà 612
08. Angel Mai Tiến Dũng ft. Tóc Tiên 678

Related Videos