http://mp3.zing.vn/xml/song-data/kHcGTLGNznusFdstLDJtbmLn -

Album/Playlist
Paris By Night 104 - Beginings 2 - Various ArtistsNgày Xưa Anh Nói - Quang Lê ft. Mai Thiên Vân

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Hỏi Người Hỏi Tình Lương Tùng Quang ft. Kỳ Phương Uyên 781
02. Ngày Xưa Anh Nói Quang Lê ft. Mai Thiên Vân 899
03. Đừng Bỏ Em Một Mình Hương Giang 689
04. Nếu Một Mai Em Qua Đời Ngọc Anh 457
05. Giới Hạn Cuối (Dance) Minh Tuyết 545
06. Như Chưa Bắt Đầu Ý Lan 408
07. Tình Đầu Tình Cuối Thế Sơn ft. Thanh Hà 569
08. Angel Mai Tiến Dũng ft. Tóc Tiên 633

Related Videos


Ngày Xưa Anh Nói - Quang Lê Ft. Mai Thiên Vân (5:34)
 

Lưu Ngọc Hà - Ngày Xưa Anh Nói (5:35)
 

Liên Khúc Tuấn Vũ - Ngày Xưa Anh Nói (21:28)
 

Ngày Xưa Anh Nói Hd 720p (6:23)
 

Offline 21 - NgÀy XƯa Anh NÓi (6:38)
 

Ngày Xưa Anh Nói - Thanh Tuyền (5:17)
 

Ngày Xưa Anh Nói _ (thúc Đăng Thanh Tuyền) _ Băng Tâm (4:58)
 

Liên Khúc Rumba - Cha Cha Cha - Ngày Xưa Anh Nói (56:2)
 

Liên Khúc Tuấn Vũ 2.1 - Ngày Xưa Anh Nói - Tuấn Vũ (36:41)
 

Liên Khúc Rumba Cha Cha Cha Ngày Xưa Anh Nói (56:7)
 

Ngày Xưa Anh Nói - Quang Lê Ft. Lệ Quyên (11:46)
 

Liên Khúc Ngày Xưa Anh Nói - Lưu Chí Vỹ - Lý Diệu Linh (19:30)
 

Ngày Xưa Anh Nói | Yến Vy | Karaoke (6:1)
 

Karaoke Ngày XƯa Anh Nói (6:13)
 

Ngày Xưa Anh Nói - Quang Lê Ft. Mai Thiên Vân (5:38)
 

Thanh Tuyền Chế Linh - Ngày Xưa Anh Nói (9:43)
 

LiÊn KhÚc TuẤn VŨ=ngÀy XƯa Anh NÓi (21:22)
 

Ngày Xưa Anh Nói Karaoke - Chế Linh Thanh Tuyền - Caocuongpro (6:25)
 

Ngày Xưa Anh Nói Karaoke (6:15)
 

Karaoke Ngày Xưa Anh Nói Quang Lê Ft. Mai Thiên Vân (demo) - Botlamkem (2:48)
 

53 Ngày Xưa Anh Nói (7:44)