http://mp3.zing.vn/xml/song-data/kHcGTLGNznusFdstLDJtbmLn -

Album/Playlist
Paris By Night 104 - Beginings 2 - Various ArtistsNgày Xưa Anh Nói - Quang Lê ft. Mai Thiên Vân


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Hỏi Người Hỏi Tình Lương Tùng Quang ft. Kỳ Phương Uyên 832
02. Ngày Xưa Anh Nói Quang Lê ft. Mai Thiên Vân 1004
03. Đừng Bỏ Em Một Mình Hương Giang 732
04. Nếu Một Mai Em Qua Đời Ngọc Anh 543
05. Giới Hạn Cuối (Dance) Minh Tuyết 596
06. Như Chưa Bắt Đầu Ý Lan 458
07. Tình Đầu Tình Cuối Thế Sơn ft. Thanh Hà 635
08. Angel Mai Tiến Dũng ft. Tóc Tiên 681

Related Videos