http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LGJmyLmszZNJXZdtkDJyvHLn -

Album/Playlist
Kỷ Niệm - Đức TuấnNghìn Thu - Đức Tuấn


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Kỷ Niệm Đức Tuấn 361
02. Tôi Đang Mơ Giấc Mộng Dài Đức Tuấn 350
03. Giọt Mưa Trên Lá Đức Tuấn 384
04. Tình Hờ Đức Tuấn 247
05. Gọi Em Là Đóa Hoa Sầu Đức Tuấn 292
06. Yêu Là Chết Trong Lòng Đức Tuấn 308
07. Đường Em Đi Đức Tuấn 289
08. Chiếc Kẹp Tóc Thơm Tho Đức Tuấn 232
09. Nghìn Trùng Xa Cách Đức Tuấn 330
10. Nghìn Thu Đức Tuấn 357
11. Hẹn Hò Đức Tuấn 346
12. Khối Tình Trương Chi Đức Tuấn 236
13. Chiều Về Trên Sông Đức Tuấn 247
14. Nương Chiều Đức Tuấn 239
15. The Rain On The Leaves Đức Tuấn 234
16. Cây Đàn Bỏ Quên Đức Tuấn 337
17. Rồi Đây Anh Sẽ Đưa Em Về Nhà Đức Tuấn 249
18. Con Đường Tình Ta Đi Đức Tuấn 321

Related Videos