http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LGxnTZGaplSSJbStkFcTFHkm -

Album/Playlist
Sự Lựa Chọn Sai Lầm - Trương Y DuNối Vòng Tay Lớn (Remix) - Trương Y Du


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Sự Lựa Chọn Sai Lầm Trương Y Du 71
02. Lựa Chọn Anh Là Em Trương Y Du 119
03. Chia Tay Thử (Remix) Trương Y Du 111
04. Nối Vòng Tay Lớn (Remix) Trương Y Du 37
05. Sự Lựa Chọn Sai Lầm (Beat) Trương Y Du 61
06. Lựa Chọn Anh Là Em (Beat) Trương Y Du 65
07. Chia Tay Thử (Remix) (Beat) Trương Y Du 100
08. Nối Vòng Tay Lớn (Remix) (Beat) Trương Y Du 86

Related Videos