http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/kHcHTLGNpdudZNLykFJtFHZG -

Album/Playlist




Chuyến Tàu Hoàng Hôn (Vol 3) - Vi Thảo



Nói Với Người Tình - Vi Thảo


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Đừng Nói Xa Nhau Vi Thảo 86
02. Lưu Bút Ngày Xanh Vi Thảo 37
03. Chuyến Tàu Hoàng Hôn Vi Thảo 55
04. Nói Với Người Tình Vi Thảo 56
05. Mưa Nửa Đêm Vi Thảo 42
06. Buồn Trong Kỷ Niệm Vi Thảo 117
07. Cô Hàng Xóm Vi Thảo 62
08. Rừng Chưa Thay Lá Vi Thảo 48
09. Xin Thời Gian Qua Mau Vi Thảo 42

Related Videos