http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/kHcHTLGNpdudZNLykFJtFHZG -

Album/Playlist
Chuyến Tàu Hoàng Hôn (Vol 3) - Vi ThảoNói Với Người Tình - Vi Thảo


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Đừng Nói Xa Nhau Vi Thảo 87
02. Lưu Bút Ngày Xanh Vi Thảo 43
03. Chuyến Tàu Hoàng Hôn Vi Thảo 56
04. Nói Với Người Tình Vi Thảo 58
05. Mưa Nửa Đêm Vi Thảo 42
06. Buồn Trong Kỷ Niệm Vi Thảo 120
07. Cô Hàng Xóm Vi Thảo 62
08. Rừng Chưa Thay Lá Vi Thảo 48
09. Xin Thời Gian Qua Mau Vi Thảo 44

Related Videos