http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/kHcHTLGNpdudZNLykFJtFHZG -

Album/Playlist
Chuyến Tàu Hoàng Hôn (Vol 3) - Vi ThảoNói Với Người Tình - Vi Thảo


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Đừng Nói Xa Nhau Vi Thảo 94
02. Lưu Bút Ngày Xanh Vi Thảo 48
03. Chuyến Tàu Hoàng Hôn Vi Thảo 62
04. Nói Với Người Tình Vi Thảo 69
05. Mưa Nửa Đêm Vi Thảo 44
06. Buồn Trong Kỷ Niệm Vi Thảo 126
07. Cô Hàng Xóm Vi Thảo 63
08. Rừng Chưa Thay Lá Vi Thảo 49
09. Xin Thời Gian Qua Mau Vi Thảo 48

Related Videos