http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/kncGtZmsznzSbQNyLDxTvGLn -

Album/Playlist
Trách Ai Vô Tình - Giáng TiênBaì Ca Kỷ Niệm - Giáng Tiên ft. Vũ Duy

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Baì Ca Kỷ Niệm Giáng Tiên ft. Vũ Duy 796
02. Con Đê Chung Tình Giáng Tiên 622
03. Con Đò Lỡ Hẹn Giáng Tiên 529
04. Dâú Chân Kỷ Niệm Giáng Tiên 620
05. Đêm Gành Hào Nhớ Điệu Hoaì Lang Giáng Tiên 553
06. Đừng Noí Xa Nhau Giáng Tiên 503
07. Ngươì Ngoaì Phố Giáng Tiên 449
08. Trách Ai Vô Tình Giáng Tiên 810
09. Yêu Một Mình Giáng Tiên 909
10. LK Ai Khổ Vì Ai Trộm Nhìn Nhau 504

Related Videos