http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/kncGtZmsznzSbQNyLDxTvGLn -

Album/Playlist
Trách Ai Vô Tình - Giáng TiênBaì Ca Kỷ Niệm - Giáng Tiên ft. Vũ Duy

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Baì Ca Kỷ Niệm Giáng Tiên ft. Vũ Duy 800
02. Con Đê Chung Tình Giáng Tiên 629
03. Con Đò Lỡ Hẹn Giáng Tiên 533
04. Dâú Chân Kỷ Niệm Giáng Tiên 625
05. Đêm Gành Hào Nhớ Điệu Hoaì Lang Giáng Tiên 556
06. Đừng Noí Xa Nhau Giáng Tiên 509
07. Ngươì Ngoaì Phố Giáng Tiên 453
08. Trách Ai Vô Tình Giáng Tiên 815
09. Yêu Một Mình Giáng Tiên 914
10. LK Ai Khổ Vì Ai Trộm Nhìn Nhau 506

Related Videos