http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/kncGtZmsznzSbQNyLDxTvGLn -

Album/Playlist
Trách Ai Vô Tình - Giáng TiênBaì Ca Kỷ Niệm - Giáng Tiên ft. Vũ Duy

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Baì Ca Kỷ Niệm Giáng Tiên ft. Vũ Duy 799
02. Con Đê Chung Tình Giáng Tiên 624
03. Con Đò Lỡ Hẹn Giáng Tiên 530
04. Dâú Chân Kỷ Niệm Giáng Tiên 623
05. Đêm Gành Hào Nhớ Điệu Hoaì Lang Giáng Tiên 554
06. Đừng Noí Xa Nhau Giáng Tiên 506
07. Ngươì Ngoaì Phố Giáng Tiên 452
08. Trách Ai Vô Tình Giáng Tiên 813
09. Yêu Một Mình Giáng Tiên 911
10. LK Ai Khổ Vì Ai Trộm Nhìn Nhau 505

Related Videos