http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/kncGtZmsznzSbQNyLDxTvGLn -

Album/Playlist
Trách Ai Vô Tình - Giáng TiênBaì Ca Kỷ Niệm - Giáng Tiên ft. Vũ Duy


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Baì Ca Kỷ Niệm Giáng Tiên ft. Vũ Duy 893
02. Con Đê Chung Tình Giáng Tiên 700
03. Con Đò Lỡ Hẹn Giáng Tiên 594
04. Dâú Chân Kỷ Niệm Giáng Tiên 714
05. Đêm Gành Hào Nhớ Điệu Hoaì Lang Giáng Tiên 700
06. Đừng Noí Xa Nhau Giáng Tiên 626
07. Ngươì Ngoaì Phố Giáng Tiên 509
08. Trách Ai Vô Tình Giáng Tiên 966
09. Yêu Một Mình Giáng Tiên 1658
10. LK Ai Khổ Vì Ai Trộm Nhìn Nhau 594

Related Videos