http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/kncGtZmsznzSbQNyLDxTvGLn -

Album/Playlist
Trách Ai Vô Tình - Giáng TiênBaì Ca Kỷ Niệm - Giáng Tiên ft. Vũ Duy


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Baì Ca Kỷ Niệm Giáng Tiên ft. Vũ Duy 835
02. Con Đê Chung Tình Giáng Tiên 668
03. Con Đò Lỡ Hẹn Giáng Tiên 543
04. Dâú Chân Kỷ Niệm Giáng Tiên 641
05. Đêm Gành Hào Nhớ Điệu Hoaì Lang Giáng Tiên 588
06. Đừng Noí Xa Nhau Giáng Tiên 534
07. Ngươì Ngoaì Phố Giáng Tiên 473
08. Trách Ai Vô Tình Giáng Tiên 862
09. Yêu Một Mình Giáng Tiên 923
10. LK Ai Khổ Vì Ai Trộm Nhìn Nhau 539

Related Videos