http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/kncGtZmsznzSbQNyLDxTvGLn -

Album/Playlist
Trách Ai Vô Tình - Giáng TiênBaì Ca Kỷ Niệm - Giáng Tiên ft. Vũ Duy


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Baì Ca Kỷ Niệm Giáng Tiên ft. Vũ Duy 872
02. Con Đê Chung Tình Giáng Tiên 686
03. Con Đò Lỡ Hẹn Giáng Tiên 576
04. Dâú Chân Kỷ Niệm Giáng Tiên 700
05. Đêm Gành Hào Nhớ Điệu Hoaì Lang Giáng Tiên 648
06. Đừng Noí Xa Nhau Giáng Tiên 602
07. Ngươì Ngoaì Phố Giáng Tiên 495
08. Trách Ai Vô Tình Giáng Tiên 944
09. Yêu Một Mình Giáng Tiên 974
10. LK Ai Khổ Vì Ai Trộm Nhìn Nhau 578

Related Videos