http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/kncGtZmsznzSbQNyLDxTvGLn -

Album/Playlist
Trách Ai Vô Tình - Giáng TiênBaì Ca Kỷ Niệm - Giáng Tiên ft. Vũ Duy


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Baì Ca Kỷ Niệm Giáng Tiên ft. Vũ Duy 831
02. Con Đê Chung Tình Giáng Tiên 665
03. Con Đò Lỡ Hẹn Giáng Tiên 542
04. Dâú Chân Kỷ Niệm Giáng Tiên 639
05. Đêm Gành Hào Nhớ Điệu Hoaì Lang Giáng Tiên 586
06. Đừng Noí Xa Nhau Giáng Tiên 530
07. Ngươì Ngoaì Phố Giáng Tiên 471
08. Trách Ai Vô Tình Giáng Tiên 856
09. Yêu Một Mình Giáng Tiên 923
10. LK Ai Khổ Vì Ai Trộm Nhìn Nhau 532

Related Videos