http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/kncGtZmsznzSbQNyLDxTvGLn -

Album/Playlist
Trách Ai Vô Tình - Giáng TiênBaì Ca Kỷ Niệm - Giáng Tiên ft. Vũ Duy


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Baì Ca Kỷ Niệm Giáng Tiên ft. Vũ Duy 841
02. Con Đê Chung Tình Giáng Tiên 670
03. Con Đò Lỡ Hẹn Giáng Tiên 546
04. Dâú Chân Kỷ Niệm Giáng Tiên 646
05. Đêm Gành Hào Nhớ Điệu Hoaì Lang Giáng Tiên 591
06. Đừng Noí Xa Nhau Giáng Tiên 543
07. Ngươì Ngoaì Phố Giáng Tiên 475
08. Trách Ai Vô Tình Giáng Tiên 869
09. Yêu Một Mình Giáng Tiên 926
10. LK Ai Khổ Vì Ai Trộm Nhìn Nhau 546

Related Videos