http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/kncGtZmsznzSbQNyLDxTvGLn -

Album/Playlist
Trách Ai Vô Tình - Giáng TiênBaì Ca Kỷ Niệm - Giáng Tiên ft. Vũ Duy


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Baì Ca Kỷ Niệm Giáng Tiên ft. Vũ Duy 868
02. Con Đê Chung Tình Giáng Tiên 683
03. Con Đò Lỡ Hẹn Giáng Tiên 561
04. Dâú Chân Kỷ Niệm Giáng Tiên 698
05. Đêm Gành Hào Nhớ Điệu Hoaì Lang Giáng Tiên 636
06. Đừng Noí Xa Nhau Giáng Tiên 597
07. Ngươì Ngoaì Phố Giáng Tiên 492
08. Trách Ai Vô Tình Giáng Tiên 940
09. Yêu Một Mình Giáng Tiên 962
10. LK Ai Khổ Vì Ai Trộm Nhìn Nhau 575

Related Videos