http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/kncGtZmsznzSbQNyLDxTvGLn -

Album/Playlist
Trách Ai Vô Tình - Giáng TiênBaì Ca Kỷ Niệm - Giáng Tiên ft. Vũ Duy


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Baì Ca Kỷ Niệm Giáng Tiên ft. Vũ Duy 822
02. Con Đê Chung Tình Giáng Tiên 659
03. Con Đò Lỡ Hẹn Giáng Tiên 539
04. Dâú Chân Kỷ Niệm Giáng Tiên 636
05. Đêm Gành Hào Nhớ Điệu Hoaì Lang Giáng Tiên 577
06. Đừng Noí Xa Nhau Giáng Tiên 523
07. Ngươì Ngoaì Phố Giáng Tiên 462
08. Trách Ai Vô Tình Giáng Tiên 839
09. Yêu Một Mình Giáng Tiên 919
10. LK Ai Khổ Vì Ai Trộm Nhìn Nhau 517

Related Videos