http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/kncGtZmsznzSbQNyLDxTvGLn -

Album/Playlist
Trách Ai Vô Tình - Giáng TiênBaì Ca Kỷ Niệm - Giáng Tiên ft. Vũ Duy


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Baì Ca Kỷ Niệm Giáng Tiên ft. Vũ Duy 877
02. Con Đê Chung Tình Giáng Tiên 688
03. Con Đò Lỡ Hẹn Giáng Tiên 581
04. Dâú Chân Kỷ Niệm Giáng Tiên 701
05. Đêm Gành Hào Nhớ Điệu Hoaì Lang Giáng Tiên 663
06. Đừng Noí Xa Nhau Giáng Tiên 604
07. Ngươì Ngoaì Phố Giáng Tiên 497
08. Trách Ai Vô Tình Giáng Tiên 948
09. Yêu Một Mình Giáng Tiên 978
10. LK Ai Khổ Vì Ai Trộm Nhìn Nhau 582

Related Videos