http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/kncGtZmsznzSbQNyLDxTvGLn -

Album/Playlist
Trách Ai Vô Tình - Giáng TiênBaì Ca Kỷ Niệm - Giáng Tiên ft. Vũ Duy

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Baì Ca Kỷ Niệm Giáng Tiên ft. Vũ Duy 818
02. Con Đê Chung Tình Giáng Tiên 657
03. Con Đò Lỡ Hẹn Giáng Tiên 536
04. Dâú Chân Kỷ Niệm Giáng Tiên 633
05. Đêm Gành Hào Nhớ Điệu Hoaì Lang Giáng Tiên 565
06. Đừng Noí Xa Nhau Giáng Tiên 511
07. Ngươì Ngoaì Phố Giáng Tiên 458
08. Trách Ai Vô Tình Giáng Tiên 832
09. Yêu Một Mình Giáng Tiên 918
10. LK Ai Khổ Vì Ai Trộm Nhìn Nhau 512

Related Videos