http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/kncGtZmsznzSbQNyLDxTvGLn - http://stream2.s2.mp3.zingmusics.com/fsfsdfdsfdserwrwq3/10fddf15764d45dc23da2ff538038ba4/555fa8a4/2011/10/14/3/7/370d76a8da08305a65e7e8ab4798764a.mp3

Album/Playlist
Trách Ai Vô Tình - Giáng TiênBaì Ca Kỷ Niệm - Giáng Tiên ft. Vũ Duy

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Baì Ca Kỷ Niệm Giáng Tiên ft. Vũ Duy 793
02. Con Đê Chung Tình Giáng Tiên 620
03. Con Đò Lỡ Hẹn Giáng Tiên 526
04. Dâú Chân Kỷ Niệm Giáng Tiên 618
05. Đêm Gành Hào Nhớ Điệu Hoaì Lang Giáng Tiên 550
06. Đừng Noí Xa Nhau Giáng Tiên 500
07. Ngươì Ngoaì Phố Giáng Tiên 446
08. Trách Ai Vô Tình Giáng Tiên 808
09. Yêu Một Mình Giáng Tiên 903
10. LK Ai Khổ Vì Ai Trộm Nhìn Nhau 501

Related Videos


Https://youtube.com/devicesupport (3:56)