http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/kncGtZmsznzSbQNyLDxTvGLn -

Album/Playlist
Trách Ai Vô Tình - Giáng TiênBaì Ca Kỷ Niệm - Giáng Tiên ft. Vũ Duy


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Baì Ca Kỷ Niệm Giáng Tiên ft. Vũ Duy 856
02. Con Đê Chung Tình Giáng Tiên 676
03. Con Đò Lỡ Hẹn Giáng Tiên 555
04. Dâú Chân Kỷ Niệm Giáng Tiên 678
05. Đêm Gành Hào Nhớ Điệu Hoaì Lang Giáng Tiên 606
06. Đừng Noí Xa Nhau Giáng Tiên 582
07. Ngươì Ngoaì Phố Giáng Tiên 486
08. Trách Ai Vô Tình Giáng Tiên 907
09. Yêu Một Mình Giáng Tiên 936
10. LK Ai Khổ Vì Ai Trộm Nhìn Nhau 564

Related Videos