http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/kncGtZmsznzSbQNyLDxTvGLn -

Album/Playlist
Trách Ai Vô Tình - Giáng TiênBaì Ca Kỷ Niệm - Giáng Tiên ft. Vũ Duy


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Baì Ca Kỷ Niệm Giáng Tiên ft. Vũ Duy 858
02. Con Đê Chung Tình Giáng Tiên 678
03. Con Đò Lỡ Hẹn Giáng Tiên 555
04. Dâú Chân Kỷ Niệm Giáng Tiên 679
05. Đêm Gành Hào Nhớ Điệu Hoaì Lang Giáng Tiên 608
06. Đừng Noí Xa Nhau Giáng Tiên 586
07. Ngươì Ngoaì Phố Giáng Tiên 487
08. Trách Ai Vô Tình Giáng Tiên 915
09. Yêu Một Mình Giáng Tiên 940
10. LK Ai Khổ Vì Ai Trộm Nhìn Nhau 566

Related Videos