http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/kncGtZmsznzSbQNyLDxTvGLn - http://stream2.s1.mp3.zingmusics.com/fsfsdfdsfdserwrwq3/b9f9bb964a68eaaf175e8f34d3a84fbd/5533c70f/2011/10/14/3/7/370d76a8da08305a65e7e8ab4798764a.mp3

Album/Playlist
Trách Ai Vô Tình - Giáng TiênBaì Ca Kỷ Niệm - Giáng Tiên ft. Vũ Duy

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Baì Ca Kỷ Niệm Giáng Tiên ft. Vũ Duy 779
02. Con Đê Chung Tình Giáng Tiên 611
03. Con Đò Lỡ Hẹn Giáng Tiên 518
04. Dâú Chân Kỷ Niệm Giáng Tiên 609
05. Đêm Gành Hào Nhớ Điệu Hoaì Lang Giáng Tiên 544
06. Đừng Noí Xa Nhau Giáng Tiên 486
07. Ngươì Ngoaì Phố Giáng Tiên 439
08. Trách Ai Vô Tình Giáng Tiên 797
09. Yêu Một Mình Giáng Tiên 887
10. LK Ai Khổ Vì Ai Trộm Nhìn Nhau 493

Related Videos


Bài Ca Kỷ Niệm - Giáng Tiên Ft Vũ Duy_hd1080p (4:29)
 

[official Full Hd] Bài Ca Kỷ Niệm - Huỳnh Nguyễn Công Bằng Ft. Lưu Ánh Loan (6:11)
 

Bài Ca Kỷ Niệm - Lưu Ánh Loan Ft Huỳnh Nguyễn Công Bằng [official] (6:31)
 

Bài Ca Kỷ Niệm - Quang Lê; Minh Tuyết (4:28)
 

Bài Ca Kỷ Niệm - Khưu Huy Vũ Ft Dương Hồng Loan [official] (4:36)
 

Bài Ca Kỷ Niệm - Lý Diệu Linh - Chế Khanh (4:15)
 

Bài Ca Kỷ Niệm - Giáng Tiên Ft Vũ Duy_hd1080p (4:30)
 

Bài Ca Kỷ Niệm - Chế Linh Hương Lan (5:38)
 

Bài Ca Kỷ Niệm - Tuấn Vũ (4:47)
 

Bài Ca Kỷ Niệm Guitars (2:26)
 

Bài Ca Kỷ Niệm - Karaoke Hd [beat Gốc] (4:3)
 

BÀi Ca KỶ NiỆm (liveshow CẶp ĐÔi HoÀn ChỈnh - Part 9) - Hoàng Châu_hd1080p (3:46)
 

Bài Ca Kỷ Niệm - Lê Sang [official] (4:37)
 

[hd] Bài Ca Kỷ Niệm - Vũ Duy (4:16)
 

Bài Ca Kỷ Niệm - Chế Linh Giáng Thu (5:28)
 

Bài Ca Kỷ Niệm Karaoke - Song Ca (thieu Giong Nam) (3:50)
 

Quang Lê Minh Tuyết - Bài Ca Kỷ Niệm Live (4:42)
 

Karaoke Bài Ca Kỷ Niệm - Nhạc Sống - Nét Như Sony (3:52)
 

Bài Ca Kỹ Niệm (nhạc Trước 1975 Chế Linh) (4:28)
 

Bài Ca Kỷ Niệm - Giáng Tiên (4:25)
 

[karaoke Nhạc Sống] Bài Ca Kỷ Niệm (beat Mới) (4:28)