http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/kncGtZmsznzSbQNyLDxTvGLn -

Album/Playlist
Trách Ai Vô Tình - Giáng TiênBaì Ca Kỷ Niệm - Giáng Tiên ft. Vũ Duy


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Baì Ca Kỷ Niệm Giáng Tiên ft. Vũ Duy 850
02. Con Đê Chung Tình Giáng Tiên 673
03. Con Đò Lỡ Hẹn Giáng Tiên 553
04. Dâú Chân Kỷ Niệm Giáng Tiên 659
05. Đêm Gành Hào Nhớ Điệu Hoaì Lang Giáng Tiên 602
06. Đừng Noí Xa Nhau Giáng Tiên 565
07. Ngươì Ngoaì Phố Giáng Tiên 477
08. Trách Ai Vô Tình Giáng Tiên 884
09. Yêu Một Mình Giáng Tiên 930
10. LK Ai Khổ Vì Ai Trộm Nhìn Nhau 556

Related Videos