http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/kncGtZmsznzSbQNyLDxTvGLn -

Album/Playlist
Trách Ai Vô Tình - Giáng TiênBaì Ca Kỷ Niệm - Giáng Tiên ft. Vũ Duy


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Baì Ca Kỷ Niệm Giáng Tiên ft. Vũ Duy 863
02. Con Đê Chung Tình Giáng Tiên 681
03. Con Đò Lỡ Hẹn Giáng Tiên 559
04. Dâú Chân Kỷ Niệm Giáng Tiên 687
05. Đêm Gành Hào Nhớ Điệu Hoaì Lang Giáng Tiên 619
06. Đừng Noí Xa Nhau Giáng Tiên 591
07. Ngươì Ngoaì Phố Giáng Tiên 490
08. Trách Ai Vô Tình Giáng Tiên 924
09. Yêu Một Mình Giáng Tiên 949
10. LK Ai Khổ Vì Ai Trộm Nhìn Nhau 569

Related Videos