http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/kncGtZmsznzSbQNyLDxTvGLn -

Album/Playlist
Trách Ai Vô Tình - Giáng TiênBaì Ca Kỷ Niệm - Giáng Tiên ft. Vũ Duy


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Baì Ca Kỷ Niệm Giáng Tiên ft. Vũ Duy 884
02. Con Đê Chung Tình Giáng Tiên 690
03. Con Đò Lỡ Hẹn Giáng Tiên 584
04. Dâú Chân Kỷ Niệm Giáng Tiên 702
05. Đêm Gành Hào Nhớ Điệu Hoaì Lang Giáng Tiên 679
06. Đừng Noí Xa Nhau Giáng Tiên 612
07. Ngươì Ngoaì Phố Giáng Tiên 503
08. Trách Ai Vô Tình Giáng Tiên 955
09. Yêu Một Mình Giáng Tiên 1643
10. LK Ai Khổ Vì Ai Trộm Nhìn Nhau 590

Related Videos