http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/kncGtZmsznzSbQNyLDxTvGLn -

Album/Playlist
Trách Ai Vô Tình - Giáng TiênBaì Ca Kỷ Niệm - Giáng Tiên ft. Vũ Duy


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Baì Ca Kỷ Niệm Giáng Tiên ft. Vũ Duy 843
02. Con Đê Chung Tình Giáng Tiên 671
03. Con Đò Lỡ Hẹn Giáng Tiên 548
04. Dâú Chân Kỷ Niệm Giáng Tiên 646
05. Đêm Gành Hào Nhớ Điệu Hoaì Lang Giáng Tiên 593
06. Đừng Noí Xa Nhau Giáng Tiên 546
07. Ngươì Ngoaì Phố Giáng Tiên 476
08. Trách Ai Vô Tình Giáng Tiên 871
09. Yêu Một Mình Giáng Tiên 926
10. LK Ai Khổ Vì Ai Trộm Nhìn Nhau 551

Related Videos