http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/kncGtZmsznzSbQNyLDxTvGLn - http://stream2.s1.mp3.zingmusics.com/fsfsdfdsfdserwrwq3/a8ba8fd3c33cd073f1cc4ffcfc522d70/5519f9cd/2011/10/14/3/7/370d76a8da08305a65e7e8ab4798764a.mp3

Album/Playlist
Trách Ai Vô Tình - Giáng TiênBaì Ca Kỷ Niệm - Giáng Tiên ft. Vũ Duy

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Baì Ca Kỷ Niệm Giáng Tiên ft. Vũ Duy 773
02. Con Đê Chung Tình Giáng Tiên 610
03. Con Đò Lỡ Hẹn Giáng Tiên 514
04. Dâú Chân Kỷ Niệm Giáng Tiên 606
05. Đêm Gành Hào Nhớ Điệu Hoaì Lang Giáng Tiên 543
06. Đừng Noí Xa Nhau Giáng Tiên 480
07. Ngươì Ngoaì Phố Giáng Tiên 438
08. Trách Ai Vô Tình Giáng Tiên 791
09. Yêu Một Mình Giáng Tiên 880
10. LK Ai Khổ Vì Ai Trộm Nhìn Nhau 491

Related Videos


Bài Ca Kỷ Niệm - Giáng Tiên Ft Vũ Duy_hd1080p (4:29)
 

Bài Ca Kỷ Niệm - Lưu Ánh Loan Ft Huỳnh Nguyễn Công Bằng [official] (6:31)
 

Bài Ca Kỷ Niệm - Lý Diệu Linh - Chế Khanh (4:15)
 

[official Full Hd] Bài Ca Kỷ Niệm - Huỳnh Nguyễn Công Bằng Ft. Lưu Ánh Loan (6:11)
 

Bài Ca Kỷ Niệm - Chế Linh Hương Lan (5:38)
 

Bài Ca Kỷ Niệm - Quang Lê; Minh Tuyết (4:28)
 

Bài Ca Kỷ Niệm - Giáng Tiên Ft Vũ Duy_hd1080p (4:30)
 

Bài Ca Kỷ Niệm - Trường Sơn [official] (4:11)
 

Bài Ca Kỷ Niệm - Tuấn Vũ (4:47)
 

[karaoke Hd] Bài Ca Kỷ Niệm - Beat Gốc (3:52)
 

Bài Ca Kỷ Niệm | Tuấn Vũ | Official Mv | Karaoke (4:48)
 

Bài Ca Kỷ Niệm - Karaoke Hd [beat Gốc] (4:3)
 

BÀi Ca KỶ NiỆm (liveshow CẶp ĐÔi HoÀn ChỈnh - Part 9) - Hoàng Châu_hd1080p (3:46)
 

Bài Ca Kỷ Niệm Guitars (2:26)
 

[karaoke Nhạc Sống] Bài Ca Kỷ Niệm (beat Mới) (4:28)
 

Bài Ca Kỷ Niệm Tuấn Vũ - Làng Văn (4:29)
 

Quang Lê Minh Tuyết - Bài Ca Kỷ Niệm Live (4:42)
 

Bài Ca Kỷ Niệm - Lê Sang [official] (4:37)
 

Bài Ca Kỹ Niệm (nhạc Trước 1975 Chế Linh) (4:28)
 

Bài Ca Kỉ Niệm - Khang Lê (3:45)
 

[hd] Bài Ca Kỷ Niệm - Vũ Duy (4:16)