http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/kncGtZmsznzSbQNyLDxTvGLn -

Album/Playlist
Trách Ai Vô Tình - Giáng TiênBaì Ca Kỷ Niệm - Giáng Tiên ft. Vũ Duy


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Baì Ca Kỷ Niệm Giáng Tiên ft. Vũ Duy 854
02. Con Đê Chung Tình Giáng Tiên 675
03. Con Đò Lỡ Hẹn Giáng Tiên 554
04. Dâú Chân Kỷ Niệm Giáng Tiên 673
05. Đêm Gành Hào Nhớ Điệu Hoaì Lang Giáng Tiên 602
06. Đừng Noí Xa Nhau Giáng Tiên 578
07. Ngươì Ngoaì Phố Giáng Tiên 482
08. Trách Ai Vô Tình Giáng Tiên 902
09. Yêu Một Mình Giáng Tiên 932
10. LK Ai Khổ Vì Ai Trộm Nhìn Nhau 562

Related Videos