http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LGxHTZHNBxCDxQETLDctvGLm -

Album/Playlist
Tiếng Hát Lệ Thuỷ 4 - Nhiều Ca SĩTrích Đoạn Nhất Kiếm Bá Vương - Lệ Thủy ft. Minh Phụng


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Ngày Buồn Lệ Thủy ft. Minh Phụng 662
02. Đêm Tiễn Đưa Lệ Thủy ft. Minh Phụng 511
03. Anh Hãy Về Đi Lệ Thủy ft. Phương Bình 373
04. Hài Hòa Lệ Thủy ft. Chí Tâm 460
05. Còn Nhớ Còn Thương Lệ Thủy ft. Phương Bình 419
06. Trích Đoạn Nhất Kiếm Bá Vương Lệ Thủy ft. Minh Phụng 433
07. Trích Đoạn Vú Sữa Đầu Mùa Lệ Thủy ft. Minh Phụng ft. Phượng Liên 397

Related Videos