http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/ZmcHTZnNSblmQbltLvcTFnkG -

Album/Playlist
Kỷ Vật Thiên Thu (CD 1) - Sĩ PhúXuân Tha Hương - Sĩ Phú


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Gọi Buồn Sĩ Phú 207
02. Thuở Ấy Có Em Sĩ Phú 264
03. Hà Nội Ngày Tháng Cũ Sĩ Phú 227
04. Xuân Tha Hương Sĩ Phú 257
05. Giã Từ Đêm Mưa Sĩ Phú 201
06. Đợi Chờ Sĩ Phú 160
07. Hình Ảnh Một Buổi Chiều Sĩ Phú 197
08. Đêm Màu Hồng Sĩ Phú 197
09. Mùa Thu Paris Sĩ Phú 200
10. Khúc Nhạc Tương Tư Sĩ Phú 197
11. Em Còn Nhớ Mùa Xuân Sĩ Phú 191

Related Videos