http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZmJGTknsznNlxNDTLbctvGLH -

Album/Playlist
Mixtape Back2black - KarikKhông Thể 2 - Karik

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Tao Biết Karik 274
02. Người Ngoài Cuộc Karik 281
03. Đôi Khi Karik ft. Nah ft. Boo 252
04. Không Thể 2 Karik 317
05. 3 Thằng Bạn Karik 262
06. Trả Giá Karik 233
07. 1 Ngày Mới Karik 267
08. Back 2 Black Karik 289

Related Videos