http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZmJGTknsznNlxNDTLbctvGLH -

Album/Playlist
Mixtape Back2black - KarikKhông Thể 2 - Karik

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Tao Biết Karik 279
02. Người Ngoài Cuộc Karik 291
03. Đôi Khi Karik ft. Nah ft. Boo 253
04. Không Thể 2 Karik 324
05. 3 Thằng Bạn Karik 267
06. Trả Giá Karik 238
07. 1 Ngày Mới Karik 269
08. Back 2 Black Karik 293

Related Videos