http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZmJGTknsznNlxNDTLbctvGLH -

Album/Playlist
Mixtape Back2black - KarikKhông Thể 2 - Karik


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Tao Biết Karik 291
02. Người Ngoài Cuộc Karik 301
03. Đôi Khi Karik ft. Nah ft. Boo 260
04. Không Thể 2 Karik 338
05. 3 Thằng Bạn Karik 277
06. Trả Giá Karik 255
07. 1 Ngày Mới Karik 274
08. Back 2 Black Karik 302

Related Videos