http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZmJGTknsznNlxNDTLbctvGLH -

Album/Playlist
Mixtape Back2black - KarikKhông Thể 2 - Karik


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Tao Biết Karik 293
02. Người Ngoài Cuộc Karik 308
03. Đôi Khi Karik ft. Nah ft. Boo 263
04. Không Thể 2 Karik 349
05. 3 Thằng Bạn Karik 279
06. Trả Giá Karik 280
07. 1 Ngày Mới Karik 276
08. Back 2 Black Karik 317

Related Videos