http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZmJGTknsznNlxNDTLbctvGLH -

Album/Playlist
Mixtape Back2black - KarikKhông Thể 2 - Karik

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Tao Biết Karik 281
02. Người Ngoài Cuộc Karik 293
03. Đôi Khi Karik ft. Nah ft. Boo 255
04. Không Thể 2 Karik 326
05. 3 Thằng Bạn Karik 271
06. Trả Giá Karik 239
07. 1 Ngày Mới Karik 269
08. Back 2 Black Karik 294

Related Videos