http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZmJGTknsznNlxNDTLbctvGLH -

Album/Playlist
Mixtape Back2black - KarikKhông Thể 2 - Karik


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Tao Biết Karik 296
02. Người Ngoài Cuộc Karik 312
03. Đôi Khi Karik ft. Nah ft. Boo 267
04. Không Thể 2 Karik 355
05. 3 Thằng Bạn Karik 281
06. Trả Giá Karik 281
07. 1 Ngày Mới Karik 276
08. Back 2 Black Karik 322

Related Videos