http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZmJGTknsznNlxNDTLbctvGLH -

Album/Playlist
Mixtape Back2black - KarikKhông Thể 2 - Karik


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Tao Biết Karik 296
02. Người Ngoài Cuộc Karik 318
03. Đôi Khi Karik ft. Nah ft. Boo 268
04. Không Thể 2 Karik 361
05. 3 Thằng Bạn Karik 284
06. Trả Giá Karik 281
07. 1 Ngày Mới Karik 276
08. Back 2 Black Karik 327

Related Videos