http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZmJGTknsznNlxNDTLbctvGLH -

Album/Playlist
Mixtape Back2black - KarikKhông Thể 2 - Karik


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Tao Biết Karik 292
02. Người Ngoài Cuộc Karik 302
03. Đôi Khi Karik ft. Nah ft. Boo 260
04. Không Thể 2 Karik 341
05. 3 Thằng Bạn Karik 278
06. Trả Giá Karik 271
07. 1 Ngày Mới Karik 276
08. Back 2 Black Karik 306

Related Videos