http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZmJGTknsznNlxNDTLbctvGLH -

Album/Playlist
Mixtape Back2black - KarikKhông Thể 2 - Karik


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Tao Biết Karik 310
02. Người Ngoài Cuộc Karik 334
03. Đôi Khi Karik ft. Nah ft. Boo 290
04. Không Thể 2 Karik 383
05. 3 Thằng Bạn Karik 326
06. Trả Giá Karik 287
07. 1 Ngày Mới Karik 290
08. Back 2 Black Karik 354

Related Videos