http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZmJGTknsznNlxNDTLbctvGLH -

Album/Playlist
Mixtape Back2black - KarikKhông Thể 2 - Karik


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Tao Biết Karik 303
02. Người Ngoài Cuộc Karik 332
03. Đôi Khi Karik ft. Nah ft. Boo 277
04. Không Thể 2 Karik 369
05. 3 Thằng Bạn Karik 300
06. Trả Giá Karik 284
07. 1 Ngày Mới Karik 281
08. Back 2 Black Karik 342

Related Videos