http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZmJGTknsznNlxNDTLbctvGLH -

Album/Playlist
Mixtape Back2black - KarikKhông Thể 2 - Karik


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Tao Biết Karik 334
02. Người Ngoài Cuộc Karik 348
03. Đôi Khi Karik ft. Nah ft. Boo 305
04. Không Thể 2 Karik 415
05. 3 Thằng Bạn Karik 350
06. Trả Giá Karik 301
07. 1 Ngày Mới Karik 302
08. Back 2 Black Karik 376

Related Videos