http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZmJGTknsznNlxNDTLbctvGLH -

Album/Playlist
Mixtape Back2black - KarikKhông Thể 2 - Karik


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Tao Biết Karik 299
02. Người Ngoài Cuộc Karik 327
03. Đôi Khi Karik ft. Nah ft. Boo 271
04. Không Thể 2 Karik 363
05. 3 Thằng Bạn Karik 293
06. Trả Giá Karik 282
07. 1 Ngày Mới Karik 278
08. Back 2 Black Karik 333

Related Videos