http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZmJGTknsznNlxNDTLbctvGLH -

Album/Playlist
Mixtape Back2black - KarikKhông Thể 2 - Karik


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Tao Biết Karik 299
02. Người Ngoài Cuộc Karik 329
03. Đôi Khi Karik ft. Nah ft. Boo 273
04. Không Thể 2 Karik 365
05. 3 Thằng Bạn Karik 296
06. Trả Giá Karik 282
07. 1 Ngày Mới Karik 278
08. Back 2 Black Karik 339

Related Videos