http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZmJGTknsznNlxNDTLbctvGLH -

Album/Playlist
Mixtape Back2black - KarikKhông Thể 2 - Karik


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Tao Biết Karik 308
02. Người Ngoài Cuộc Karik 333
03. Đôi Khi Karik ft. Nah ft. Boo 282
04. Không Thể 2 Karik 376
05. 3 Thằng Bạn Karik 318
06. Trả Giá Karik 287
07. 1 Ngày Mới Karik 287
08. Back 2 Black Karik 347

Related Videos