http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZmJGTknsznNlxNDTLbctvGLH -

Album/Playlist
Mixtape Back2black - KarikKhông Thể 2 - Karik


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Tao Biết Karik 282
02. Người Ngoài Cuộc Karik 294
03. Đôi Khi Karik ft. Nah ft. Boo 256
04. Không Thể 2 Karik 329
05. 3 Thằng Bạn Karik 272
06. Trả Giá Karik 241
07. 1 Ngày Mới Karik 272
08. Back 2 Black Karik 295

Related Videos