http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZmJGTknsznNlxNDTLbctvGLH -

Album/Playlist
Mixtape Back2black - KarikKhông Thể 2 - Karik


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Tao Biết Karik 330
02. Người Ngoài Cuộc Karik 344
03. Đôi Khi Karik ft. Nah ft. Boo 304
04. Không Thể 2 Karik 408
05. 3 Thằng Bạn Karik 348
06. Trả Giá Karik 298
07. 1 Ngày Mới Karik 301
08. Back 2 Black Karik 372

Related Videos