http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZmJGTknsznNlxNDTLbctvGLH -

Album/Playlist
Mixtape Back2black - KarikKhông Thể 2 - Karik


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Tao Biết Karik 301
02. Người Ngoài Cuộc Karik 331
03. Đôi Khi Karik ft. Nah ft. Boo 274
04. Không Thể 2 Karik 366
05. 3 Thằng Bạn Karik 299
06. Trả Giá Karik 283
07. 1 Ngày Mới Karik 279
08. Back 2 Black Karik 341

Related Videos