http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZmJGTknsznNlxNDTLbctvGLH -

Album/Playlist
Mixtape Back2black - KarikKhông Thể 2 - Karik


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Tao Biết Karik 313
02. Người Ngoài Cuộc Karik 334
03. Đôi Khi Karik ft. Nah ft. Boo 291
04. Không Thể 2 Karik 392
05. 3 Thằng Bạn Karik 328
06. Trả Giá Karik 287
07. 1 Ngày Mới Karik 292
08. Back 2 Black Karik 363

Related Videos