http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZmJGTknsznNlxNDTLbctvGLH -

Album/Playlist
Mixtape Back2black - KarikKhông Thể 2 - Karik


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Tao Biết Karik 291
02. Người Ngoài Cuộc Karik 299
03. Đôi Khi Karik ft. Nah ft. Boo 260
04. Không Thể 2 Karik 337
05. 3 Thằng Bạn Karik 276
06. Trả Giá Karik 248
07. 1 Ngày Mới Karik 274
08. Back 2 Black Karik 300

Related Videos