http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZmJGTknsznNlxNDTLbctvGLH -

Album/Playlist
Mixtape Back2black - KarikKhông Thể 2 - Karik

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Tao Biết Karik 276
02. Người Ngoài Cuộc Karik 289
03. Đôi Khi Karik ft. Nah ft. Boo 253
04. Không Thể 2 Karik 322
05. 3 Thằng Bạn Karik 267
06. Trả Giá Karik 234
07. 1 Ngày Mới Karik 269
08. Back 2 Black Karik 291

Related Videos