http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZmJGTknsznNlxNDTLbctvGLH -

Album/Playlist
Mixtape Back2black - KarikKhông Thể 2 - Karik


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Tao Biết Karik 293
02. Người Ngoài Cuộc Karik 303
03. Đôi Khi Karik ft. Nah ft. Boo 262
04. Không Thể 2 Karik 347
05. 3 Thằng Bạn Karik 279
06. Trả Giá Karik 276
07. 1 Ngày Mới Karik 276
08. Back 2 Black Karik 314

Related Videos