http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LHJHTLmszZDmHJiyLFcyDnkn -

Album/Playlist
Ngày Tận Thế - Lâm Chấn KhangNgày Tận Thế - Lâm Chấn Khang


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Ngày Tận Thế Lâm Chấn Khang 949
02. Ai Hay Chữ Ngờ Lâm Chấn Khang 585
03. Làm Sao Em Hiểu Lâm Chấn Khang 573
04. Niềm Đau Phía Sau Hạnh Phúc Lâm Chấn Khang 456
05. Hãy Hiểu Cho Anh Trong Lúc Này Lâm Chấn Khang 504
06. Đừng Chạm Vào Đời Tôi Lâm Chấn Khang 597
07. Lạy Tình Lâm Chấn Khang 482

Related Videos