http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LHJHTLmszZDmHJiyLFcyDnkn -

Album/Playlist
Ngày Tận Thế - Lâm Chấn KhangNgày Tận Thế - Lâm Chấn Khang


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Ngày Tận Thế Lâm Chấn Khang 931
02. Ai Hay Chữ Ngờ Lâm Chấn Khang 574
03. Làm Sao Em Hiểu Lâm Chấn Khang 569
04. Niềm Đau Phía Sau Hạnh Phúc Lâm Chấn Khang 447
05. Hãy Hiểu Cho Anh Trong Lúc Này Lâm Chấn Khang 488
06. Đừng Chạm Vào Đời Tôi Lâm Chấn Khang 563
07. Lạy Tình Lâm Chấn Khang 476

Related Videos