http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/ZGJmtLGNlppBNcQtkbJTFnLm -

Album/Playlist
Anh Đâu Định Khóc - Nguyên KhôiAnh Đâu Định Khóc - Nguyên Khôi


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Anh Đâu Định Khóc Nguyên Khôi 399
02. Cả Thế Giới Biết Anh Nhớ Em Nguyên Khôi 88
03. Ta Đã Từng Hứa Nguyên Khôi ft. Lương Khánh Vy 140
04. Cả Thế Giới Biết Anh Nhớ Em (Beat) Nguyên Khôi 99
05. Anh Đâu Định Khóc (Beat) Nguyên Khôi 99

Related Videos