http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/knxHTZHsQzWVWabyZbxyFHkG -

Album/Playlist
Thập Giá - Phan Đinh TùngTrong Trái Tim Chúa - Phan Đinh Tùng


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Hồng Ân Phan Đinh Tùng 95
02. Tình Yêu Thiên Chúa Phan Đinh Tùng 59
03. Trong Trái Tim Chúa Phan Đinh Tùng 98
04. Thập Giá Phan Đinh Tùng 24
05. Dấu Thánh (Làm Dấu 2) Phan Đinh Tùng 42
06. Đường Tình Con Theo Phan Đinh Tùng 24
07. Xin Giữ Dùm Con Phan Đinh Tùng 113
08. Chúa Không Lầm Phan Đinh Tùng 45
09. Điều Ước Phan Đinh Tùng 34
10. Cùng Giêsu Bước Tới Phan Đinh Tùng 92
11. Chúa Sống Lại Rồi Phan Đinh Tùng 49

Related Videos