http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/ZmJGTZmaQASWnAQtLFxTbmLm -

Album/Playlist
Vùng Lá Me Bay - Lâm Gia LinhCâu Đợi Câu Chờ - Lâm Gia Linh ft. Gia Lâm


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Áo Mới Cà Mau Lâm Gia Linh 115
02. Bóng Dáng Mẹ Hiền Lâm Gia Linh 119
03. Câu Đợi Câu Chờ Lâm Gia Linh ft. Gia Lâm 29
04. Cõi Nhớ Lâm Gia Linh 104
05. Đêm Gành Hào Nghe Điệu Hoài Lang Lâm Gia Linh 124
06. Đừng Nhắc Chuyện Lòng Lâm Gia Linh ft. Gia Lâm 71
07. Đừng Nói Xa Nhau Lâm Gia Linh ft. Gia Lâm 35
08. Đừng Trách Anh Tội Nghiệp Lâm Gia Linh 65
09. Mai Lỡ Hai Mình Xa Nhau Lâm Gia Linh ft. Gia Lâm 20
10. MIền Tây Quê Tôi Lâm Gia Linh 31
11. Nếu Chúng Mình Cách Trở Lâm Gia Linh ft. Gia Lâm 181
12. Người Tình Không Đến Lâm Gia Linh 70
13. Sầu Lẻ Bóng 2 Lâm Gia Linh 24
14. Trách Ai Vô Tình Lâm Gia Linh 33
15. Vùng Lá Me Bay Lâm Gia Linh 107
16. Bài Ca Kỷ Niệm Lâm Gia Linh 96
17. Người Phu Kéo Mo Cau Lâm Gia Linh ft. Ngô Quốc Linh 56
18. Sầu Tím Thiệp Hồng Lâm Gia Linh ft. Giang Trường 79

Related Videos