http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/ZmJGTZmaQASWnAQtLFxTbmLm -

Album/Playlist
Vùng Lá Me Bay - Lâm Gia LinhCâu Đợi Câu Chờ - Lâm Gia Linh ft. Gia Lâm


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Áo Mới Cà Mau Lâm Gia Linh 83
02. Bóng Dáng Mẹ Hiền Lâm Gia Linh 103
03. Câu Đợi Câu Chờ Lâm Gia Linh ft. Gia Lâm 23
04. Cõi Nhớ Lâm Gia Linh 79
05. Đêm Gành Hào Nghe Điệu Hoài Lang Lâm Gia Linh 105
06. Đừng Nhắc Chuyện Lòng Lâm Gia Linh ft. Gia Lâm 66
07. Đừng Nói Xa Nhau Lâm Gia Linh ft. Gia Lâm 28
08. Đừng Trách Anh Tội Nghiệp Lâm Gia Linh 47
09. Mai Lỡ Hai Mình Xa Nhau Lâm Gia Linh ft. Gia Lâm 13
10. MIền Tây Quê Tôi Lâm Gia Linh 27
11. Nếu Chúng Mình Cách Trở Lâm Gia Linh ft. Gia Lâm 49
12. Người Tình Không Đến Lâm Gia Linh 45
13. Sầu Lẻ Bóng 2 Lâm Gia Linh 18
14. Trách Ai Vô Tình Lâm Gia Linh 31
15. Vùng Lá Me Bay Lâm Gia Linh 83
16. Bài Ca Kỷ Niệm Lâm Gia Linh 75
17. Người Phu Kéo Mo Cau Lâm Gia Linh ft. Ngô Quốc Linh 32
18. Sầu Tím Thiệp Hồng Lâm Gia Linh ft. Giang Trường 73

Related Videos