http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/ZmJGTZmaQASWnAQtLFxTbmLm -

Album/Playlist
Vùng Lá Me Bay - Lâm Gia LinhCâu Đợi Câu Chờ - Lâm Gia Linh ft. Gia Lâm


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Áo Mới Cà Mau Lâm Gia Linh 60
02. Bóng Dáng Mẹ Hiền Lâm Gia Linh 66
03. Câu Đợi Câu Chờ Lâm Gia Linh ft. Gia Lâm 16
04. Cõi Nhớ Lâm Gia Linh 62
05. Đêm Gành Hào Nghe Điệu Hoài Lang Lâm Gia Linh 74
06. Đừng Nhắc Chuyện Lòng Lâm Gia Linh ft. Gia Lâm 53
07. Đừng Nói Xa Nhau Lâm Gia Linh ft. Gia Lâm 24
08. Đừng Trách Anh Tội Nghiệp Lâm Gia Linh 27
09. Mai Lỡ Hai Mình Xa Nhau Lâm Gia Linh ft. Gia Lâm 7
10. MIền Tây Quê Tôi Lâm Gia Linh 23
11. Nếu Chúng Mình Cách Trở Lâm Gia Linh ft. Gia Lâm 43
12. Người Tình Không Đến Lâm Gia Linh 21
13. Sầu Lẻ Bóng 2 Lâm Gia Linh 14
14. Trách Ai Vô Tình Lâm Gia Linh 19
15. Vùng Lá Me Bay Lâm Gia Linh 62
16. Bài Ca Kỷ Niệm Lâm Gia Linh 67
17. Người Phu Kéo Mo Cau Lâm Gia Linh ft. Ngô Quốc Linh 23
18. Sầu Tím Thiệp Hồng Lâm Gia Linh ft. Giang Trường 61

Related Videos