http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/ZmJGTZmaQASWnAQtLFxTbmLm -

Album/Playlist
Vùng Lá Me Bay - Lâm Gia LinhCâu Đợi Câu Chờ - Lâm Gia Linh ft. Gia Lâm


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Áo Mới Cà Mau Lâm Gia Linh 98
02. Bóng Dáng Mẹ Hiền Lâm Gia Linh 110
03. Câu Đợi Câu Chờ Lâm Gia Linh ft. Gia Lâm 25
04. Cõi Nhớ Lâm Gia Linh 87
05. Đêm Gành Hào Nghe Điệu Hoài Lang Lâm Gia Linh 115
06. Đừng Nhắc Chuyện Lòng Lâm Gia Linh ft. Gia Lâm 67
07. Đừng Nói Xa Nhau Lâm Gia Linh ft. Gia Lâm 30
08. Đừng Trách Anh Tội Nghiệp Lâm Gia Linh 55
09. Mai Lỡ Hai Mình Xa Nhau Lâm Gia Linh ft. Gia Lâm 14
10. MIền Tây Quê Tôi Lâm Gia Linh 30
11. Nếu Chúng Mình Cách Trở Lâm Gia Linh ft. Gia Lâm 57
12. Người Tình Không Đến Lâm Gia Linh 56
13. Sầu Lẻ Bóng 2 Lâm Gia Linh 22
14. Trách Ai Vô Tình Lâm Gia Linh 32
15. Vùng Lá Me Bay Lâm Gia Linh 92
16. Bài Ca Kỷ Niệm Lâm Gia Linh 87
17. Người Phu Kéo Mo Cau Lâm Gia Linh ft. Ngô Quốc Linh 44
18. Sầu Tím Thiệp Hồng Lâm Gia Linh ft. Giang Trường 76

Related Videos