http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/ZmJGTZmaQASWnAQtLFxTbmLm -

Album/Playlist
Vùng Lá Me Bay - Lâm Gia LinhCâu Đợi Câu Chờ - Lâm Gia Linh ft. Gia Lâm


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Áo Mới Cà Mau Lâm Gia Linh 55
02. Bóng Dáng Mẹ Hiền Lâm Gia Linh 60
03. Câu Đợi Câu Chờ Lâm Gia Linh ft. Gia Lâm 15
04. Cõi Nhớ Lâm Gia Linh 61
05. Đêm Gành Hào Nghe Điệu Hoài Lang Lâm Gia Linh 73
06. Đừng Nhắc Chuyện Lòng Lâm Gia Linh ft. Gia Lâm 49
07. Đừng Nói Xa Nhau Lâm Gia Linh ft. Gia Lâm 24
08. Đừng Trách Anh Tội Nghiệp Lâm Gia Linh 21
09. Mai Lỡ Hai Mình Xa Nhau Lâm Gia Linh ft. Gia Lâm 7
10. MIền Tây Quê Tôi Lâm Gia Linh 22
11. Nếu Chúng Mình Cách Trở Lâm Gia Linh ft. Gia Lâm 42
12. Người Tình Không Đến Lâm Gia Linh 16
13. Sầu Lẻ Bóng 2 Lâm Gia Linh 14
14. Trách Ai Vô Tình Lâm Gia Linh 17
15. Vùng Lá Me Bay Lâm Gia Linh 58
16. Bài Ca Kỷ Niệm Lâm Gia Linh 67
17. Người Phu Kéo Mo Cau Lâm Gia Linh ft. Ngô Quốc Linh 23
18. Sầu Tím Thiệp Hồng Lâm Gia Linh ft. Giang Trường 60

Related Videos