http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LGJmtLGNVEQNZpNyLFJTFnLH -

Album/Playlist
Tuổi Thần Tiên - Duy Quang ft. Ngọc LanNgày Vui Qua Mau - Ngọc Lan


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Cô Hàng Xóm Duy Quang 369
02. Kể Chuyện Trong Đêm Duy Quang 378
03. Vùng Lá Me Bay Duy Quang 386
04. Good Bye My Love Ngọc Lan 301
05. Tình Là Sợi Tơ Ngọc Lan 307
06. Ngày Vui Qua Mau Ngọc Lan 367
07. Tuổi Thần Tiên Ngọc Lan 320
08. Theo Lá Vàng Bay Ngọc Lan 285

Related Videos