http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LGJmtLGNVEQNZpNyLFJTFnLH -

Album/Playlist
Tuổi Thần Tiên - Duy Quang ft. Ngọc LanNgày Vui Qua Mau - Ngọc Lan


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Cô Hàng Xóm Duy Quang 377
02. Kể Chuyện Trong Đêm Duy Quang 413
03. Vùng Lá Me Bay Duy Quang 424
04. Good Bye My Love Ngọc Lan 323
05. Tình Là Sợi Tơ Ngọc Lan 313
06. Ngày Vui Qua Mau Ngọc Lan 378
07. Tuổi Thần Tiên Ngọc Lan 325
08. Theo Lá Vàng Bay Ngọc Lan 288

Related Videos