http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LGJmtLGNVEQNZpNyLFJTFnLH -

Album/Playlist
Tuổi Thần Tiên - Duy Quang ft. Ngọc LanNgày Vui Qua Mau - Ngọc Lan


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Cô Hàng Xóm Duy Quang 372
02. Kể Chuyện Trong Đêm Duy Quang 393
03. Vùng Lá Me Bay Duy Quang 395
04. Good Bye My Love Ngọc Lan 302
05. Tình Là Sợi Tơ Ngọc Lan 308
06. Ngày Vui Qua Mau Ngọc Lan 371
07. Tuổi Thần Tiên Ngọc Lan 321
08. Theo Lá Vàng Bay Ngọc Lan 287

Related Videos