http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LGcGTLnNdRSHNNdykDJtvGLG -

Album/Playlist
Cung Thương Hòa Điệu 2 - CD2 - Various ArtistsLý Cái Mơn - Various Artists

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Long Đãng Various Artists 202
02. Lưỡng Long Tranh Châu Various Artists 185
03. Lý Cái Mơn Various Artists 229
04. Lý Bông Dừa Various Artists 217
05. Lý Cây Bông Various Artists 219
06. Lý Chim Xanh Various Artists 200
07. Lý Đêm Trăng Various Artists 213

Related Videos


Hình Bóng Quê Nhà - Lý Cái Mơn - Nguyễn Thiện Nhân - Album Thương Về Miền Trung 2015 (5:13)
 

Hương Lan - Nhạc Dân Ca Nam Bộ (19:32)
 

Lý Cái Mơn - Tâm Đoan (4:24)
 

Lý Cái Mơn - Khánh Bình [official] (3:44)
 

Vợ Chồng Mình Hát - Chủ đề : Quê - Lý Cái Mơn - Nguyễn Đặng Vinh - Trịnh Ngọc Trâm (9:39)
 

Lý Cái Mơn - Thanh Tuyền (3:23)
 

Lý Cái Mơn (Đàn Tranh). (2:2)
 

Vô Thường - Lý Cái Mơn (lệ Thủy - Châu Thanh - Đình Trí) (2:13)
 

Lý Cái Mơn - Karaoke (1:27)
 

Lý Cái Mơn [karaoke] Avi (5:)
 

Lý Chim Xanh Lý Cái Mơn Lý Cây Bông Hòatấu Liênkhúc Đàntranh (3:18)
 

[audio Fanmade] Lý Cái Mơn: Bến Sông Buồn - Đan Trường, Thiện Nhân (3:17)
 

Lý Cái Mơn (2:19)
 

Lý Cái Mơn - Nhạc Không Lời (3:35)
 

Lk Hình Bóng Quê Nhà, Lý Cái Mơn - Thiện Nhân (4:53)
 

Lý Cái Mơn-mã Tuyết Nga (4:3)
 

Lý Cái Mơn - Vân Khánh (htv ) (3:46)
 

Lý Cái Mơn (Đờn Cò) (:44)
 

Lý Cái Mơn (sáo + đàn Tranh + đàn Tứ) (1:24)
 

NsƯt. Thanh Ngân - Lý Cái Mơn (liên Khúc Lý: Trường Sa Vẫn Mãi Trong Tim) (1:18)
 

Lý Cái Mơn (trích Dương Gia Tướng) (:32)