http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LGcGTLnNdRSHNNdykDJtvGLG -

Album/Playlist
Cung Thương Hòa Điệu 2 - CD2 - Various ArtistsLý Cái Mơn - Various Artists

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Long Đãng Various Artists 183
02. Lưỡng Long Tranh Châu Various Artists 181
03. Lý Cái Mơn Various Artists 217
04. Lý Bông Dừa Various Artists 204
05. Lý Cây Bông Various Artists 206
06. Lý Chim Xanh Various Artists 190
07. Lý Đêm Trăng Various Artists 199

Related Videos


Hương Lan - Nhạc Dân Ca Nam Bộ (19:32)
 

Lý Cái Mơn - Khánh Bình [official] (3:44)
 

Vợ Chồng Mình Hát - Chủ đề : Quê - Lý Cái Mơn - Nguyễn Đặng Vinh - Trịnh Ngọc Trâm (9:39)
 

Lý Cái Mơn - Thanh Tuyền (3:23)
 

Lý Chim Xanh Lý Cái Mơn Lý Cây Bông Hòatấu Liênkhúc Đàntranh (3:18)
 

Lý Cái Mơn - Karaoke (1:27)
 

Lý Cái Mơn-mã Tuyết Nga (4:3)
 

Lý Cái Mơn (Đàn Tranh). (2:2)
 

Lý Cái Mơn [karaoke] Avi (5:)
 

Lý Cái Mơn - Nhạc Không Lời (3:35)
 

Lý Cái Mơn - Vân Khánh (htv ) (3:46)
 

Lý Cái Mơn (2:19)
 

Lý Cái Mơn (sáo + đàn Tranh + đàn Tứ) (1:24)
 

Vô Thường - Lý Cái Mơn (lệ Thủy - Châu Thanh - Đình Trí) (2:13)
 

Lý Cái Mơn Dân Ca Nam Bộ Ca Múa Lớp 8 2 Thcs Bàn Long (3:19)
 

ĐiỆu LÝ CÁi MƠn (3:54)
 

Lý Cái Mơn Karaoke (1:2)
 

Lý Cái Mơn (nhĐn) Vu Linh Tai Linh (:28)
 

Lý Cái Mơn (:43)
 

NsƯt. Thanh Ngân - Lý Cái Mơn (liên Khúc Lý: Trường Sa Vẫn Mãi Trong Tim) (1:18)
 

Lý Cái Mơn (trích Vụ án Hồng Phi) (1:14)