http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LGcGTLnNdRSHNNdykDJtvGLG -

Album/Playlist
Cung Thương Hòa Điệu 2 - CD2 - Various ArtistsLý Cái Mơn - Various Artists

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Long Đãng Various Artists 196
02. Lưỡng Long Tranh Châu Various Artists 184
03. Lý Cái Mơn Various Artists 222
04. Lý Bông Dừa Various Artists 213
05. Lý Cây Bông Various Artists 216
06. Lý Chim Xanh Various Artists 193
07. Lý Đêm Trăng Various Artists 209

Related Videos


Hương Lan - Nhạc Dân Ca Nam Bộ (19:32)
 

Vợ Chồng Mình Hát - Chủ đề : Quê - Lý Cái Mơn - Nguyễn Đặng Vinh - Trịnh Ngọc Trâm (9:39)
 

Lý Cái Mơn - Khánh Bình [official] (3:44)
 

Lý Cái Mơn - Thanh Tuyền (3:23)
 

Lý Cái Mơn - Tâm Đoan (4:24)
 

Lý Cái Mơn (Đàn Tranh). (2:2)
 

Vô Thường - Lý Cái Mơn (lệ Thủy - Châu Thanh - Đình Trí) (2:13)
 

Lý Cái Mơn - Karaoke (1:27)
 

Lý Cái Mơn - Nhạc Không Lời (3:35)
 

Lý Cái Mơn [karaoke] Avi (5:)
 

Lý Chim Xanh Lý Cái Mơn Lý Cây Bông Hòatấu Liênkhúc Đàntranh (3:18)
 

Lý Cái Mơn-mã Tuyết Nga (4:3)
 

Lý Cái Mơn - Vân Khánh (htv ) (3:46)
 

Lý Cái Mơn (Đờn Cò) (:44)
 

Lý Cái Mơn (sáo + đàn Tranh + đàn Tứ) (1:24)
 

ĐiỆu LÝ CÁi MƠn (3:54)
 

NsƯt. Thanh Ngân - Lý Cái Mơn (liên Khúc Lý: Trường Sa Vẫn Mãi Trong Tim) (1:18)
 

Lý Cái Mơn - Vân Hà,vũ Luân (trích Kiếp Tằm) (:43)
 

Lý Cái Mơn - Chí Linh, Thoại Mỹ (trích Tiếng Sáo đêm Trăng) (:43)
 

Lý Cái Mơn - Trọng Hữu, Lệ Thủy (:29)
 

Lý Cái Mơn (trích Kiều Nguyệt Nga) (1:1)