http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LmxnyLnslgFgLSsyLDJtvmLn -

Album/Playlist
He & She - Various ArtistsRadio Buồn - Tommy Ngô ft. Lynda


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Be Happy Tommy Ngô 232
02. Chilly Cha Cha Tommy Ngô ft. Lynda 231
03. Gotta Fight Lynda 121
04. Hạ Hồng Tommy Ngô ft. Lynda 135
05. He & She Tommy Ngô ft. Lynda 151
06. Lối Về Xóm Nhỏ Tommy Ngô ft. Lynda 198
07. Nếu Phải Là Duyên Số Tommy Ngô ft. Lynda 149
08. Quên Lynda 80
09. Radio Buồn Tommy Ngô ft. Lynda 133
10. Sinh Nhật Em Tommy Ngô 118
11. Tình Đã Xa Tommy Ngô 110
12. Tình Đông Phương Lynda 163
13. Tình Phai Lynda 217

Related Videos