http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LmxnyLnslgFgLSsyLDJtvmLn -

Album/Playlist
He & She - Various ArtistsRadio Buồn - Tommy Ngô ft. Lynda


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Be Happy Tommy Ngô 211
02. Chilly Cha Cha Tommy Ngô ft. Lynda 216
03. Gotta Fight Lynda 117
04. Hạ Hồng Tommy Ngô ft. Lynda 131
05. He & She Tommy Ngô ft. Lynda 147
06. Lối Về Xóm Nhỏ Tommy Ngô ft. Lynda 190
07. Nếu Phải Là Duyên Số Tommy Ngô ft. Lynda 144
08. Quên Lynda 74
09. Radio Buồn Tommy Ngô ft. Lynda 119
10. Sinh Nhật Em Tommy Ngô 106
11. Tình Đã Xa Tommy Ngô 102
12. Tình Đông Phương Lynda 161
13. Tình Phai Lynda 215

Related Videos