http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LmxnyLnslgFgLSsyLDJtvmLn -

Album/Playlist
He & She - Various ArtistsRadio Buồn - Tommy Ngô ft. Lynda


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Be Happy Tommy Ngô 239
02. Chilly Cha Cha Tommy Ngô ft. Lynda 242
03. Gotta Fight Lynda 126
04. Hạ Hồng Tommy Ngô ft. Lynda 138
05. He & She Tommy Ngô ft. Lynda 155
06. Lối Về Xóm Nhỏ Tommy Ngô ft. Lynda 205
07. Nếu Phải Là Duyên Số Tommy Ngô ft. Lynda 153
08. Quên Lynda 85
09. Radio Buồn Tommy Ngô ft. Lynda 140
10. Sinh Nhật Em Tommy Ngô 121
11. Tình Đã Xa Tommy Ngô 120
12. Tình Đông Phương Lynda 166
13. Tình Phai Lynda 221

Related Videos