http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LmxnyLnslgFgLSsyLDJtvmLn -

Album/Playlist
He & She - Various ArtistsRadio Buồn - Tommy Ngô ft. Lynda


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Be Happy Tommy Ngô 192
02. Chilly Cha Cha Tommy Ngô ft. Lynda 194
03. Gotta Fight Lynda 107
04. Hạ Hồng Tommy Ngô ft. Lynda 124
05. He & She Tommy Ngô ft. Lynda 140
06. Lối Về Xóm Nhỏ Tommy Ngô ft. Lynda 181
07. Nếu Phải Là Duyên Số Tommy Ngô ft. Lynda 134
08. Quên Lynda 65
09. Radio Buồn Tommy Ngô ft. Lynda 103
10. Sinh Nhật Em Tommy Ngô 97
11. Tình Đã Xa Tommy Ngô 90
12. Tình Đông Phương Lynda 160
13. Tình Phai Lynda 210

Related Videos