http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/ZHxmyLHsQBBNaNxTLDJtFnLm -

Album/Playlist
Tình...Tôi Vẫn Nhớ - Đăng NguyênTình Đẹp Mùa Chôm Chôm - Đăng Nguyên ft. Quỳnh Vi


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Tình Như Mây Khói Đăng Nguyên 20
02. Sầu Tím Thiệp Hồng Đăng Nguyên ft. Hồng Phượng 20
03. Đường Về Hai Thôn Đăng Nguyên 26
04. Thua Một Người Dưng Đăng Nguyên ft. Hoàng Long 65
05. Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè Đăng Nguyên 104
06. Hương Quê Đăng Nguyên ft. Hồng Phượng 34
07. Hai Chuyến Tàu Đêm Đăng Nguyên 72
08. LK Thân Phận - Được Tin Em Lấy Chồng Đăng Nguyên ft. Hồng Phượng 22
09. Áo Mới Cà Mau Đăng Nguyên 27
10. Nỗi Buồn Hoa Phượng Đăng Nguyên ft. Hoàng Long 70
11. Sa Mưa Giông Đăng Nguyên 59
12. Tôi Vẫn Nhớ Đăng Nguyên ft. Hồng Phượng 24
13. Yêu Một Mình Đăng Nguyên 26
14. LK Anh Hãy Về Đi Đăng Nguyên ft. Hồng Phượng 25
15. Tình Đẹp Mùa Chôm Chôm Đăng Nguyên ft. Quỳnh Vi 78
16. Đôi Mắt Người Xưa Đăng Nguyên 29
17. LK Gió Bấc Đăng Nguyên ft. Hồng Phượng 66
18. Gương Ngài Thích Ca Đăng Nguyên 24
19. Bài Ca Kỷ Niệm Đăng Nguyên ft. Hồng Phượng 21

Related Videos