http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/ZHxmyLHsQBBNaNxTLDJtFnLm -

Album/Playlist
Tình...Tôi Vẫn Nhớ - Đăng NguyênTình Đẹp Mùa Chôm Chôm - Đăng Nguyên ft. Quỳnh Vi


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Tình Như Mây Khói Đăng Nguyên 26
02. Sầu Tím Thiệp Hồng Đăng Nguyên ft. Hồng Phượng 27
03. Đường Về Hai Thôn Đăng Nguyên 42
04. Thua Một Người Dưng Đăng Nguyên ft. Hoàng Long 109
05. Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè Đăng Nguyên 140
06. Hương Quê Đăng Nguyên ft. Hồng Phượng 47
07. Hai Chuyến Tàu Đêm Đăng Nguyên 106
08. LK Thân Phận - Được Tin Em Lấy Chồng Đăng Nguyên ft. Hồng Phượng 34
09. Áo Mới Cà Mau Đăng Nguyên 37
10. Nỗi Buồn Hoa Phượng Đăng Nguyên ft. Hoàng Long 79
11. Sa Mưa Giông Đăng Nguyên 67
12. Tôi Vẫn Nhớ Đăng Nguyên ft. Hồng Phượng 42
13. Yêu Một Mình Đăng Nguyên 35
14. LK Anh Hãy Về Đi Đăng Nguyên ft. Hồng Phượng 40
15. Tình Đẹp Mùa Chôm Chôm Đăng Nguyên ft. Quỳnh Vi 120
16. Đôi Mắt Người Xưa Đăng Nguyên 39
17. LK Gió Bấc Đăng Nguyên ft. Hồng Phượng 97
18. Gương Ngài Thích Ca Đăng Nguyên 31
19. Bài Ca Kỷ Niệm Đăng Nguyên ft. Hồng Phượng 30

Related Videos