http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LGJGyZmNdNEJvXEtkvcybnZm -

Album/Playlist
Rơi Lệ Ru Người CD1 - Trịnh Công SơnCòn Tuổi Nào Cho Em - Đức Tuấn


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Tự Tình Khúc 5 Dòng Kẻ 326
02. Nguyệt Ca Đoan Trang 308
03. Còn Tuổi Nào Cho Em Đức Tuấn 272
04. Có Một Dòng Sông Đã Qua Đời Nguyên Thảo 364
05. Đoản Khúc Thu Hà Nội Mỹ Linh 265
06. Diễm Xưa Biển Nhớ 308
07. Nhìn Những Mùa Thu Đi Lệ Thu 304
08. Xin Trả Nợ Người Thu Minh 265

Related Videos