http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LGJGyZmNdNEJvXEtkvcybnZm -

Album/Playlist
Rơi Lệ Ru Người CD1 - Trịnh Công SơnCòn Tuổi Nào Cho Em - Đức Tuấn


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Tự Tình Khúc 5 Dòng Kẻ 341
02. Nguyệt Ca Đoan Trang 314
03. Còn Tuổi Nào Cho Em Đức Tuấn 285
04. Có Một Dòng Sông Đã Qua Đời Nguyên Thảo 373
05. Đoản Khúc Thu Hà Nội Mỹ Linh 274
06. Diễm Xưa Biển Nhớ 315
07. Nhìn Những Mùa Thu Đi Lệ Thu 309
08. Xin Trả Nợ Người Thu Minh 268

Related Videos