http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LGJGyZmNdNEJvXEtkvcybnZm -

Album/Playlist
Rơi Lệ Ru Người CD1 - Trịnh Công SơnCòn Tuổi Nào Cho Em - Đức Tuấn


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Tự Tình Khúc 5 Dòng Kẻ 332
02. Nguyệt Ca Đoan Trang 314
03. Còn Tuổi Nào Cho Em Đức Tuấn 279
04. Có Một Dòng Sông Đã Qua Đời Nguyên Thảo 370
05. Đoản Khúc Thu Hà Nội Mỹ Linh 273
06. Diễm Xưa Biển Nhớ 312
07. Nhìn Những Mùa Thu Đi Lệ Thu 307
08. Xin Trả Nợ Người Thu Minh 265

Related Videos