-

Album/Playlist
9 Tầng Mây - Ngô Trác LâmNo. Song Title Singers Views
01. 9 Tầng Mây Ngô Trác Lâm 379
02. Sân Bay Buồn Ngô Trác Lâm 381
03. Tiểu Đại Gia Ngô Trác Lâm x 482
04. Lối Thoát Ngô Trác Lâm 357
05. Lãng Tử Miền Tây Ngô Trác Lâm x 388
06. Mộng Đại Gia Ngô Trác Lâm 331
07. Tiểu Muội Ngô Trác Lâm x 303
08. Yêu Để Rồi Đau Ngô Trác Lâm 349
09. Chàng Ngố Cầu Hôn Ngô Trác Lâm 326
10. Anh Thích Em Như Xưa Ngô Trác Lâm 367
11. Kiếp Hào Hoa Ngô Trác Lâm 363

Related Videos