-

Album/Playlist
9 Tầng Mây - Ngô Trác LâmNo. Song Title Singers Views
01. 9 Tầng Mây Ngô Trác Lâm 372
02. Sân Bay Buồn Ngô Trác Lâm 367
03. Tiểu Đại Gia Ngô Trác Lâm x 455
04. Lối Thoát Ngô Trác Lâm 349
05. Lãng Tử Miền Tây Ngô Trác Lâm x 380
06. Mộng Đại Gia Ngô Trác Lâm 309
07. Tiểu Muội Ngô Trác Lâm x 292
08. Yêu Để Rồi Đau Ngô Trác Lâm 344
09. Chàng Ngố Cầu Hôn Ngô Trác Lâm 316
10. Anh Thích Em Như Xưa Ngô Trác Lâm 363
11. Kiếp Hào Hoa Ngô Trác Lâm 352

Related Videos