-

Album/Playlist
9 Tầng Mây - Ngô Trác LâmNo. Song Title Singers Views
01. 9 Tầng Mây Ngô Trác Lâm 367
02. Sân Bay Buồn Ngô Trác Lâm 360
03. Tiểu Đại Gia Ngô Trác Lâm x 444
04. Lối Thoát Ngô Trác Lâm 342
05. Lãng Tử Miền Tây Ngô Trác Lâm x 372
06. Mộng Đại Gia Ngô Trác Lâm 296
07. Tiểu Muội Ngô Trác Lâm x 284
08. Yêu Để Rồi Đau Ngô Trác Lâm 336
09. Chàng Ngố Cầu Hôn Ngô Trác Lâm 306
10. Anh Thích Em Như Xưa Ngô Trác Lâm 362
11. Kiếp Hào Hoa Ngô Trác Lâm 349

Related Videos