-

Album/Playlist
9 Tầng Mây - Ngô Trác LâmNo. Song Title Singers Views
01. 9 Tầng Mây Ngô Trác Lâm 379
02. Sân Bay Buồn Ngô Trác Lâm 384
03. Tiểu Đại Gia Ngô Trác Lâm x 489
04. Lối Thoát Ngô Trác Lâm 359
05. Lãng Tử Miền Tây Ngô Trác Lâm x 391
06. Mộng Đại Gia Ngô Trác Lâm 335
07. Tiểu Muội Ngô Trác Lâm x 313
08. Yêu Để Rồi Đau Ngô Trác Lâm 349
09. Chàng Ngố Cầu Hôn Ngô Trác Lâm 326
10. Anh Thích Em Như Xưa Ngô Trác Lâm 367
11. Kiếp Hào Hoa Ngô Trác Lâm 363

Related Videos