http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LmJnyLnNzvQxHkDtLvJTvGLH -

Album/Playlist
Em Vẫn Mơ - Thanh TrúcNói Đi Anh - Thanh Trúc


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Em Vẫn Mơ Thanh Trúc 387
02. Men Tình Nồng Thanh Trúc 326
03. Xa Nhau Mùa Thu Thanh Trúc 316
04. Mùa Hè Đẹp Nhất Thanh Trúc 268
05. Nói Đi Anh Thanh Trúc 363
06. Quán Cà Phê Vắng Thanh Trúc 278
07. Cho Tiếng Yêu Đầu Thanh Trúc 293
08. It Feels Like Heaven Thanh Trúc 238
09. Vô Cùng Thanh Trúc 240
10. Tình Mẹ Thanh Trúc 232

Related Videos