http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LmJnyLnNzvQxHkDtLvJTvGLH -

Album/Playlist
Em Vẫn Mơ - Thanh TrúcNói Đi Anh - Thanh Trúc


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Em Vẫn Mơ Thanh Trúc 395
02. Men Tình Nồng Thanh Trúc 333
03. Xa Nhau Mùa Thu Thanh Trúc 326
04. Mùa Hè Đẹp Nhất Thanh Trúc 273
05. Nói Đi Anh Thanh Trúc 372
06. Quán Cà Phê Vắng Thanh Trúc 280
07. Cho Tiếng Yêu Đầu Thanh Trúc 301
08. It Feels Like Heaven Thanh Trúc 240
09. Vô Cùng Thanh Trúc 250
10. Tình Mẹ Thanh Trúc 235

Related Videos