http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LmJnyLnNzvQxHkDtLvJTvGLH -

Album/Playlist
Em Vẫn Mơ - Thanh TrúcNói Đi Anh - Thanh Trúc


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Em Vẫn Mơ Thanh Trúc 401
02. Men Tình Nồng Thanh Trúc 336
03. Xa Nhau Mùa Thu Thanh Trúc 334
04. Mùa Hè Đẹp Nhất Thanh Trúc 278
05. Nói Đi Anh Thanh Trúc 378
06. Quán Cà Phê Vắng Thanh Trúc 286
07. Cho Tiếng Yêu Đầu Thanh Trúc 305
08. It Feels Like Heaven Thanh Trúc 245
09. Vô Cùng Thanh Trúc 254
10. Tình Mẹ Thanh Trúc 240

Related Videos