http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LmJnyLnNzvQxHkDtLvJTvGLH -

Album/Playlist
Em Vẫn Mơ - Thanh TrúcNói Đi Anh - Thanh Trúc


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Em Vẫn Mơ Thanh Trúc 380
02. Men Tình Nồng Thanh Trúc 314
03. Xa Nhau Mùa Thu Thanh Trúc 301
04. Mùa Hè Đẹp Nhất Thanh Trúc 266
05. Nói Đi Anh Thanh Trúc 353
06. Quán Cà Phê Vắng Thanh Trúc 275
07. Cho Tiếng Yêu Đầu Thanh Trúc 288
08. It Feels Like Heaven Thanh Trúc 228
09. Vô Cùng Thanh Trúc 229
10. Tình Mẹ Thanh Trúc 225

Related Videos