http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LHJmyLHsSlEvvscyZvcTvGkn -

Album/Playlist
Khúc Biển Hát - Various ArtistsMùa Sang - Khắc Dũng


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Huế Nhớ Đợi Chờ Như Quỳnh 238
02. Đường Mây Anh Đào 182
03. Biển Hát Đình Nguyên 138
04. Phiến Sầu Tiến Dũng 162
05. Nỗi Lòng Đình Nguyên 149
06. Trăng Mười Hai Tháng Tám Quang Minh 217
07. Nhạt Nhòa Diệu Hiền 153
08. Huế Chiều Mưa Huy Bảo 136
09. Nắng Nhớ Gọi Chiều Thanh Trà 141
10. Hạ Ơi! Chờ Ta Thùy Dương 126
11. Mùa Sang Khắc Dũng 131
12. Có Khi Nào Thanh Trà 108
13. Khi Mô Về Lại Huế Mai Lê 139
14. Nắng Tịnh Yên Hồ Hoài Anh 141
15. Nét Chiều Quỳnh Anh 177

Related Videos