http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LHJmyLHsSlEvvscyZvcTvGkn -

Album/Playlist
Khúc Biển Hát - Various ArtistsMùa Sang - Khắc Dũng


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Huế Nhớ Đợi Chờ Như Quỳnh 236
02. Đường Mây Anh Đào 178
03. Biển Hát Đình Nguyên 127
04. Phiến Sầu Tiến Dũng 156
05. Nỗi Lòng Đình Nguyên 147
06. Trăng Mười Hai Tháng Tám Quang Minh 214
07. Nhạt Nhòa Diệu Hiền 149
08. Huế Chiều Mưa Huy Bảo 133
09. Nắng Nhớ Gọi Chiều Thanh Trà 137
10. Hạ Ơi! Chờ Ta Thùy Dương 123
11. Mùa Sang Khắc Dũng 125
12. Có Khi Nào Thanh Trà 106
13. Khi Mô Về Lại Huế Mai Lê 137
14. Nắng Tịnh Yên Hồ Hoài Anh 139
15. Nét Chiều Quỳnh Anh 172

Related Videos