Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

1452 Views


Hãy Khóc Đi Em


Tác giả: Trịnh Công Sơn

Hãy ( ...) khóc đi em cuối ( ...) cuộc tình còn đây ( ...)
những ngày buồn
Hãy ( ...) khóc hãy ( ...) khóc đi em có ( ...) còn gì
ngày thôi hết ( ...) đợi chờ

Hãy ( ...) khóc hãy ( ...) khóc đi em
Hãy ( ...) khóc hãy ( ...) khóc đi em
Giòng nước mắt sẽ bay trong trời
Làm cơn mưa ướt trên chăn gối
Lời cỏ cây hát trên da người


Hãy khóc đi em cuối ( ...) cuộc tình
còn đâu những mặn nồng
Hãy ( ...) khóc hãy ( ...) khóc đi em
có ( ...) còn gì
Tình đã mất đường về
Hãy ( ...) khóc hãy ( ...) khóc đi em
Hãy ( ...) khóc đi em


Related Videos for Hãy Khóc Đi Em