Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

2912 Views


Hang Bê-lem


Tác giả: Nhạc Giáng Sinh

Đêm đông lạnh lẽo chúa sinh ra đời
Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi máng lừạ
Trong hang bê lem ánh sáng tỏa lang tưng bừng
Nghe trên không trung tiếng hát thiên thần vang lừng

Đàn hát réo rắt tiếng hát, sướng ca dư âm vang xạ
Đây chúa thiên tòa giáng sinh vì tạ
Người hỡi hãy kịp bước tới, đến xem nơi hang bê lem
Ôi chúa giáng sinh khó khăn thấp hèn.

Nửa đêm mừng chúa giáng sinh ra chốn nhân trần
Người đem ân phúc xuống cho muôn dân lầm than
Nơi hang bê lem thiên thần sướng ca
Thiên chúa vinh danh chúng dân an hòa

Ngày nay thiên chúa giáng sinh ra chốn gian trần
Người đem ân phúc xuống cho muôn dân lầm than
Nơi hang bê lem tiếng lừa thở hơi
Tan giá đêm đông ấm thân con ngườịRelated Videos for Hang Bê-lem


Hang Belem (3:55)
 

Hang Belem ( Mỹ Huyền ).wmv (4:)
 

Hang Belem - Nhạc Giáng Sinh (3:43)
 

Hang Be Lem.mp4 (5:29)
 

Hang Be Lem -hop Ca (5:44)
 

Hang Belem (karaoke_bè Hợp Ca) (3:48)
 

Hang Be Lem (5:11)
 

Hang Belem Hailinh Dieukhien.flv (4:21)
 

Hang Be Lem - Lệ Hằng (3:34)
 

Hang Be-lem - Hai Linh Minh Chau (4:19)
 

2012 12 25 Mua Hang Belem (4:32)
 

Hang Be Lem (bethlehem Cave) With Xe Hoang Solo And Chorus Group (3:49)
 

Hang Belem Hailinh Xuân Thảo điều Khiển Bhx Quehuong.fl (6:19)
 

Hang Belem (2:31)
 

Hang Be Lem (6:3)
 

Hang Belem Ban Hợp Xướng Trùng Dương (4:28)
 

Giáng Sinh 2013 Hang Be Lem Cao Cung Lên (12:31)
 

Hang Belem - Thanh Ca No-en (2:38)
 

Dhy Va Duc Cha Phu Ta Ban Phep Lanh Hang Be Lem (14:18)
 

Hang Belem- Thánh Ca Công Giáo (2:6)
 

Hanh Huong Dat Thanh 2009: Noi Hang Be Lem (9:43)