Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

3504 Views


Hang Bê-lem


Tác giả: Nhạc Giáng Sinh

Đêm đông lạnh lẽo chúa sinh ra đời
Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi máng lừạ
Trong hang bê lem ánh sáng tỏa lang tưng bừng
Nghe trên không trung tiếng hát thiên thần vang lừng

Đàn hát réo rắt tiếng hát, sướng ca dư âm vang xạ
Đây chúa thiên tòa giáng sinh vì tạ
Người hỡi hãy kịp bước tới, đến xem nơi hang bê lem
Ôi chúa giáng sinh khó khăn thấp hèn.

Nửa đêm mừng chúa giáng sinh ra chốn nhân trần
Người đem ân phúc xuống cho muôn dân lầm than
Nơi hang bê lem thiên thần sướng ca
Thiên chúa vinh danh chúng dân an hòa

Ngày nay thiên chúa giáng sinh ra chốn gian trần
Người đem ân phúc xuống cho muôn dân lầm than
Nơi hang bê lem tiếng lừa thở hơi
Tan giá đêm đông ấm thân con ngườịRelated Videos for Hang Bê-lem


Hang Be Lem.mp4 (5:29)
 

Hang Belem ( Mỹ Huyền ).wmv (4:)
 

Hang Belem Hailinh Dieukhien.flv (4:21)
 

Hang Belem (3:55)
 

Hang Belem - Nhạc Giáng Sinh (3:43)
 

Bt5 Hang Belem 1) (2:4)
 

Hang Be Lem - Lệ Hằng (3:34)
 

Hang Bê Lem - Ban Hợp Xướng Trùng Dương (4:58)
 

Hang Be Lem (5:11)
 

Hang Be Lem Karaoke (3:37)
 

Hang Be-lem - Hai Linh Minh Chau (4:19)
 

Cave Of Bethlehem - Hang Belem (3:16)
 

Hang Belem - Harmonica (2:4)
 

Hang Be Lem (4:13)
 

Hang Belem (karaoke_bè Hợp Ca) (3:48)
 

Hang Be Lem Karaoke (3:39)
 

2012 12 25 Mua Hang Belem (4:32)
 

Hang Belem (nhac Doan Thanh Linh) (3:40)
 

Hang Belem - Thanh Ca No-en (2:38)
 

Hang Belem ChẾ (:33)
 

Hang Belem - Ca Đoàn Thánh Tâm 20140104 (2:14)