Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

1130 Views


Con Mèo Mà Trèo Cay Câu


Tác giả: Nguyễn Xuân Khoát

Con mèo . . . mà trèo
Mà trèo . . . mà trèo . . . cây cau
Tính tang tình tang
Hỏi thăm chú chuột chít . . . chuột chít

(chuyển qua ngũ cung Do Re Fa Sol La)

Chú chuột chít . . . chuột chít
Đi . . . mà đi đâu . . . vắng ư nhà
Tình tính tang . . . tình tính tang

Răng thừa . . . thưa rằng
Rằng rùng rằng . . . rằng rung rằng
Thưa rằng chú chuột tôi đi vắng ơ . . .
Vằng vùng vằng . . . vằng vung vằng

(nói lắp)

Vă vă vă vă vă vă vắng
Va vắng vă vắng vă vắng ơ . . .

Chợ đường xa . . . vắng chợ đường xa
Mua mắm tình tang . . . mua muối tình tình

(nói lắp)

Giỗ giỗ giỗ giỗ

(nói nhịu)

Giỗ meo con chà là
Giỗ cha con mèo là
Giỗ meo con chà là
Giỗ cha ối a . . . con mèo

(cười)

Hít hít ! . . . Khịt ! hít

Related Videos for Con Mèo Mà Trèo Cay Câu


Con Mèo Trèo Cây Cau - Bé Bào Ngư [official] (2:46)
 

Con Mèo Mà Trèo Cây Cau, Mèo Và Chuột_cartoons Stories For Kids_the Cat And The Mouse (:58)
 

Con Meo Treo Cay Cau - Thu Yen.flv (3:9)
 

Đồ Rê Mí 2009: Con Mèo Trèo Cây Cau (thu Yến) (3:)
 

Con Meo Treo Cay Cao - Nhac Thieu Nhi - Duy Uyen (2:43)
 

Con Mèo Trèo Cây Cau - Đông Nghi [official] (3:40)
 

Con Meo Treo Len Cay Cao.mp4 (:21)
 

Mèo Và Chuột Phước Thanh Minh Béo (5:1)
 

Tom Pop Va Con Meo Ma Treo Cay Cau Rock (:14)
 

Bé Bào Ngư - Con Mèo Trèo Cây Cau (2:26)
 

Camilla Thythy: Con Mèo Trèo Cây Cau Và Trò Chuyện Với Mẹ (2:38)
 

Bao Chau Doc Tho Chu Meo Treo Cay Cau.wmv (:24)
 

Ô Tô đu Cáp Treo Vượt Sông Dữ (1:27)
 

Boong The Lan _ Chu Meo Treo Cay Cau (:39)
 

Tranh đồng Tùng Cúc Trúc Mai/tranh đồng Treo Tường (:28)
 

Be Hat Ngo Nghinh_ Con Meo Treo Cay Cau.avi (:40)
 

Án Tử Hình ở Trung Quốc (5:45)
 

Ca Mua Con Meo Treo Cay Cau (be Thuy Linh Va Top Ca) (2:19)
 

Con Meo Ma Treo Cau Thang Hoi Tham Chi Thuy Di Dau Mat Roi 11-11-2011.mp4 (:45)
 

Con Meo Treo Cay Cau (:10)
 

Con Meo Treo Cay Cau (1:22)