Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

4733 Views


Đi Tìm Người Hát Câu Hát Lý Thương Nhau


Tác giả: Chưa Biết

Thương nhau tình thắm ối a nghĩa nồng.
Nghe câu hát anh đi tìm, đi tìm người hát
câu hát lý thương nhaụ
Anh ra vườn đào em đã sang đồng míạ
Anh lên rừng quế em lại đến nương dâụ
Anh đi tìm em. Em ở phương nàỏ
Anh ra vườn dừa, dừa xum xuê tráị
Đưa tay anh hái, nhưng mãi đợi chờ ai ...
Anh xuống đồng sâu em lại lên ruộng cạn.
Anh đi tìm bạn, bạn còn đi xa ...
Như ong tìm hoa, hoa nở phương nào ?
Để lòng anh mong để lòng anh nhớ
Anh thương em như thế hỡi cô gái quê mình.
Bốn mùa trồng cây, bốn mùa em hái quả.
Dầu bao vất vả mà em vẫn hát câu hát lý thương nhaụ
Mà em vẫn hát, câu hát lý thương nhau ...
Tiếng hát quê hương, tiếng hát ân tình,
Tiếng hát quê mình ơi biết mấy yêu thương.


Related Videos for Đi Tìm Người Hát Câu Hát Lý Thương Nhau