Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

1855 Views


Cháu Vẽ Ông Mặt Trời


Tác giả: Trân Huyền

Cháu vẽ ông mặt trời
Miệng ông cười thật tươi,
Như miệng cười cô giáo
dạy cháu hát, dạy cháu chơi

Cháu vẽ ông mặt trời
Chúm mây ở cạnh ông,
Như ở cạnh cô giáo
Là mái tóc của bé thợ

Related Videos for Cháu Vẽ Ông Mặt Trời