Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

2247 Views


Đàn Ông Không Được Quên Hết Tình Còn Nghĩa


Tác giả: Chưa Biết

Bước qua vết thương lòng đó, cớ sao bước chân trùng bước, ngại ngùng không bước, để quên đi vì không muốn, lấp đi những kỉ niệm đã. từng có chung ngày đó, tại sao phải quên.

Không cần phải quên đâu đàn ông cần phải nhớ , phải cố gắng nhớ không cho ta quên nghĩa tình.Dù người cố quên ta càng phải nhớ, đớn đau ta cũng phải nhớ.

Tình nghĩa lâu nay tôi không hề đánh mất, rồi chắc chắn em sẽ hạnh phúc em ơi em đừng lọ

Vì anh muốn thấy em cười để lệ rơi mình anh câm nín .

Dù hạnh phúc có lúc không bền hãy khóc với anh đây xong rồi em trở về tình mới kiạ Khi tình yêu mất đi còn tình nghĩa anh đây, đừng ngại vì tình nghĩa mình chẳng phai .

Không cần phải quên đâu đàn ông cần phải nhớ , phải cố gắng nhớ không cho ta quên nghĩa tình.Dù người cố quên ta càng phải nhớ, đớn đau ta cũng phải nhớ.

Tình nghĩa lâu nay tôi không hề đánh mất, rồi chắc chắn em sẽ hạnh phúc em ơi em đừng lọ

Vì anh muốn thấy em cười để lệ rơi mình anh câm nín .

Dù hạnh phúc có lúc không bền hãy khóc với anh đây xong rồi em trở về tình mới kiạ Khi tình yêu mất đi còn tình nghĩa anh đây, đừng ngại vì tình nghĩa mình chẳng phai .

Ngại ngùng làm gì trước sau cũng từng là một cuộc tình có bao ân tình xưa khi em đau lòng thì đừng quên anh nhé. Nhìn em không vui càng mong bên em và mong có thể giúp em

Rồi chắc chắn em sẽ hạnh phúc em ơi em đừng lọ

Vì anh muốn thấy em cười để lệ rơi mình anh câm nín .

Dù hạnh phúc có lúc không bền hãy khóc với anh đây xong rồi em trở về tình mới kiạ Khi tình yêu mất đi còn tình nghĩa anh đây, đừng ngại vì tình nghĩa mình chẳng phai

Submited by nguyenvq

Related Videos for Đàn Ông Không Được Quên Hết Tình Còn Nghĩa