Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

1882 Views


Chú Bé Đánh Trống


Tác giả: Ngoại Quốc

Người ơi ! Đến nhé Pa rúm pum púm pum
Để cùng coi Chúa giáng thế Pa rúm pum púm pum
Quà tặng đâu, xin mang theo Pá rum pum pum pùm
Qùy lạy bên chân ngôi cao Pa rum pum pum pùm
Rúm pum pum pùm Rúm pum pum pùm
Quà dâng tới Đức Chúa Pa rúm pum púm pum
Ơi người ơi người !
Hài nhi Giê Su Pa rúm pum púm pum
Lạy Ngài ! Con, bé đánh trống Pa rúm pum púm pum
Nghèo nàn nên đôi tay không Pá rum pum pum pùm
Vì lòng yêu thương Giê Su Pá rum pum pum pùm
Rúm pum pum pùm Rúm pum pum pùm
Để con đánh tiếng trống Pa rúm pum púm pum
Con (ờ) dâng Ngườị
Mẹ Ma-ri-a Pa rúm pum púm pum
Gật đầu cho phép đánh Pa rúm pum púm pum
Lòng thật vui, con khua vang Pá rum pum pum pùm
Nhịp này đây con dâng lên Pá rum pum pum pùm
Rúm pum pum pùm Rúm pum pum pùm
Nhìn con đánh trống, Chúạ Pa rúm pum púm pum
Vui ... vui cười !


Related Videos for Chú Bé Đánh Trống


Chu Be Danh Trong Dem Nay Tang Xanh (12:41)
 

Chu Be Danh Trong (5:26)
 

Cấu Tạo Từ Trong Tiếng Anh | Phân Biệt Danh Từ, động Từ, Tính Từ (8:19)
 

Trong Tai Bi Duoi Danh Vi Dam Cau Thu (1:18)
 

▶ Cấu Tạo Tính Từ, Danh Từ, Động Từ, Trạng Từ Full (48:8)
 

Chu Be Danh Trong - Bcm - Ngankhoichorus Cms2012 (3:14)
 

6. Cầu Nguyện Chữa Lành Trong Danh Chúa Giê-su-mục Sư Trần Hồng Nhật (50:8)
 

Video - Những Câu Danh Ngôn Bất Hủ Về Thành Công Trong Cuộc Sống (4:24)
 

Bài Hát Thánh Ca Hay Nhất Dành Cho Lễ Cầu Hồn (31:19)
 

Mu Danh Trong Tu Che (2:17)
 

4. Cầu Nguyện Chữa Lành Trong Danh Chúa Giê-su-mục Sư Trần Hồng Nhật (56:25)
 

Hài Trấn Thành 2014 - Cầu Cơ - Ft Việt Hương, Anh Đức (hội Ngộ Danh Hài 25 - 01- 2014) (23:3)
 

1. Cau Nguyen Chua Benh Trong Danh Chua Gie-su - Muc Su Tran Hong Nhat (43:3)
 

Danh Trong Dam Cuoi Tuy Đức.mp4 (4:50)
 

Tap Luyen Ky Thuat Cau Long Danh Don - Vnbadminton.com - Vd (5:26)
 

Những Bài Hát Hay Nhất Dành Cho Lễ Cưới (51:26)
 

Bài 1. Cấu Tạo Danh Từ, Tính Từ, Trạng Từ, động Từ. Tiền Tố Và Hậu Tố - 1 (12:57)
 

Những Bài Thánh Ca Hay Nhất Dành Cho Lễ Cầu Hồn (21:51)
 

2. Cau Nguyen Chua Benh Trong Danh Chua Gie-su - Muc Su Tran Hong Nhat (56:47)
 

5. Cầu Nguyện Chữa Lành Trong Danh Chúa Giê-su-mục Sư Trần Hồng Nhật (2:14)
 

7. Cầu Nguyện Chữa Lành Trong Danh Chúa Giê-su-mục Sư Trần Hồng Nhật (16:2)