Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

1625 Views


Chú Bé Đánh Trống


Tác giả: Ngoại Quốc

Người ơi ! Đến nhé Pa rúm pum púm pum
Để cùng coi Chúa giáng thế Pa rúm pum púm pum
Quà tặng đâu, xin mang theo Pá rum pum pum pùm
Qùy lạy bên chân ngôi cao Pa rum pum pum pùm
Rúm pum pum pùm Rúm pum pum pùm
Quà dâng tới Đức Chúa Pa rúm pum púm pum
Ơi người ơi người !
Hài nhi Giê Su Pa rúm pum púm pum
Lạy Ngài ! Con, bé đánh trống Pa rúm pum púm pum
Nghèo nàn nên đôi tay không Pá rum pum pum pùm
Vì lòng yêu thương Giê Su Pá rum pum pum pùm
Rúm pum pum pùm Rúm pum pum pùm
Để con đánh tiếng trống Pa rúm pum púm pum
Con (ờ) dâng Ngườị
Mẹ Ma-ri-a Pa rúm pum púm pum
Gật đầu cho phép đánh Pa rúm pum púm pum
Lòng thật vui, con khua vang Pá rum pum pum pùm
Nhịp này đây con dâng lên Pá rum pum pum pùm
Rúm pum pum pùm Rúm pum pum pùm
Nhìn con đánh trống, Chúạ Pa rúm pum púm pum
Vui ... vui cười !


Related Videos for Chú Bé Đánh Trống


Chu Be Danh Trong Dem Nay Tang Xanh (12:41)
 

Chu Be Danh Trong - Bcm - Ngankhoichorus Cms2012 (3:14)
 

Youtube - Cau Be Danh Trong.swf (3:52)
 

Chu Be Danh Trong (5:26)
 

Than Dong Danh Trong.mp4 (6:21)
 

Video - Những Câu Danh Ngôn Bất Hủ Về Thành Công Trong Cuộc Sống (4:24)
 

Trong Tai Bi Duoi Danh Vi Dam Cau Thu (1:18)
 

Trong Tai Bi Danh Hoi Dong.flv (2:2)
 

Chu Be Danh Trong (3:47)
 

Danh Trong Dam Cuoi Tuy Đức.mp4 (4:50)
 

Chu Be Danh Trong Terno Ii (3:59)
 

Điểm Danh Các Huyền Thoại Trong Fifa Online 2 (4:15)
 

7 Lỗi Chết Người Trong Seo Dành Riêng Cho Chủ Doanh Nghiệp (2:41)
 

Bài 1. Cấu Tạo Danh Từ, Tính Từ, Trạng Từ, động Từ. Tiền Tố Và Hậu Tố - 1 (12:57)
 

Danh-chÍnh VÀ ChÍnh Danh Trong GÓp Ý HiẾn PhÁp Csvn-(vtv1) (12:32)
 

Những Bài Thánh Ca Hay Nhất Dành Cho Lễ Cầu Hồn (21:51)
 

7. Cầu Nguyện Chữa Lành Trong Danh Chúa Giê-su-mục Sư Trần Hồng Nhật (16:2)
 

Niem (4 Chu) Hong Danh A-di-da-phat 108 Bien (5:26)
 

5. Cầu Nguyện Chữa Lành Trong Danh Chúa Giê-su-mục Sư Trần Hồng Nhật (2:14)
 

4. Cầu Nguyện Chữa Lành Trong Danh Chúa Giê-su-mục Sư Trần Hồng Nhật (56:25)
 

Lễ Cầu Mưa Lớn Nhất Trong Tháng..!! Dành Cho Dân Fa (3:22)