Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

3315 Views


Bản Tình Ca Mùa Đông


Tác giả: Ngoại Quốc

Còn lại đây bao yêu thương bao nhung nhớ,
còn lại đây bao cô đơn xót xa,
còn mình ta như chơi vơi mang bao kỷ niệm với nỗi buồn.
Và muà đông không mang theo bao hơi ấm,
mùa thu không có lá rơi,
Còn mình ta như chơi vơi, nghe con tim ta nát tan.

Tình yêu đó sẽ mãi mãi không quay trở lại,
và em như cánh chim vút bay mãi nơi phương nàọ
Chỉ còn mình ta ôm cô đơn, nhớ nhung kỷ niệm,
để lòng ta bỗng nghe sao buốt giá.
Tình yêu đó sẽ mãi mãi không quay trở lại,
và em như cánh chim vút bay mãi nơi cuối trờị
Chỉ còn màu đông vây quanh ta
hát với ta rằng bài tình ca nghe ôi sao xót xa!

Đã qua đi rồi bao nhiêu kỷ niệm của mùa đông xa xưa ấy,
giờ đây em còn nhớ hay em đã quên.

Và mùa đông không mang theo bao hơi ấm,
mùa thu không có lá rơi,
còn mình ta như chơi vơi, nghe con tim ta nát tan.

Tình yêu đó sẽ mãi mãi không quay trở lại,
và em như cánh chim vút bay mãi nơi phương nàọ
Chỉ còn mình ta ôm cô đơn, nhớ nhung kỷ niệm,
để lòng ta bỗng nghe sao buốt giá.
Tình yêu đó sẽ mãi mãi không quay trở lại,
và em như cánh chim vút bay mãi nơi cuối trờị
Chỉ còn muà đông vây quanh ta
hát với ta rằng bài tình ca nghe ôi sao xót xa!

Nói đi em người ơi,
dù đã xa nhau thật rồi,
dù cho em không yêu tôi, cho con tim tôi nát tan.

Related Videos for Bản Tình Ca Mùa Đông