Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

7088 Views


Xin Gọi Nhau Là Cố Nhân


Tác giả: Song Ngọc

Tôi trở về đây lúc đêm vừa lên
Giăng mắt trời mưa phố xưa buồn tênh
Gót mòn tìm dư hương ngày xưa
Bao nhiêu kỷ niệm êm ái
Một tình yêu thoát trên tầm tay

Tôi trở về đây vơí con đường xưa
Đâu bóng người thương cố nhân về đâủ
Tiếng buôn` chợt đâu đây vọng đưa
Công viên lạnh lùng hoang vắng
Ngọn đèn đêm đứng yên cuối đầu

Thu đến thu đi cho lá vàng lại rơi
Em theo bước về nhà ai
Ân tình xưa đã lỡ
Thời gia nào bôi xoá
Kỷ niệm đầu ai đành lãng quên?

Phố buồn mình tôi bước chân lẻ loi
Ray rướt trời mưa bỗng nghe mặn môi
Nỗi niềm chuyện tâm tư người ơi
Xin ghi nhạc lòng thương nhớ
Mình gọi nhau cố nhân u sầu ... ...

Related Videos for Xin Gọi Nhau Là Cố Nhân