Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

7521 Views


Sẽ Hơn Bao Giờ Hết


Tác giả: Trúc Hồ

Đang có em chiều nay
Mà đã nhớ em ngày mai
Yêu nhau ngất ngây đêm nay
Trọn kiếp sẽ không hề phai

Yêu em anh sẽ yêu em
Dù mai đây tình có chết
Yêu em anh mãi yêu em
Dù có cách xa một đời

Chorus:
Sẽ hơn bao giờ hết
Anh nhớ em từng phút
Sẽ hơn bao giờ hết
Anh cần em đến
Sẽ hơn bao giờ hết
Anh yêu em
Sẽ hơn bao giờ hết
Hơn hết những gì
Anh có trên đời này


Related Videos for Sẽ Hơn Bao Giờ Hết


Se Hon Bao Gio Het-thien Kim-lyrics (3:16)
 

Se Hon Bao Gio Het - Quoc Khanh (3:17)
 

Asiak 16 03 Lâm Nhật Tiến Sẽ Hơn Bao Giờ Hết (3:4)
 

Se Hon Bao Gio Het - Ha Thanh Xuan - 9 28 13 - Hai Dang Band (3:53)
 

Nhu Loan Se Hon Bao Gio Het (4:14)
 

Nguyen Khang "se Hon Bao Gio Het" @ V3 Club, Ia - 4/2/2011 (3:28)
 

Thuy Khanh- Se Hon Bao Gio Het ( Rum Barcadi Remix) (5:38)
 

Se Hon Bao Gio Het Dan Nguyen Hoang Anh Thu Phung Quan's Brothers Band 5 11 14 (3:27)
 

Hoang Thuc Linh "se Hon Bao Gio Het" @ V3 Club, Ia - 6/4/2011 (3:56)
 

Trucho Se Hon Bao Gio Het Thien Kim (3:17)
 

Lam Nhat Tien - Se Khong Bao Gio Het (3:29)
 

Thuy Khanh- Se Hon Bao Gio Het ( H7 Remix) V4 (4:35)
 

Hoang Thuy Linh - Se Hon Bao Gio Het (2:59)
 

Se Hon Bao Gio Het Nhu Loan (3:41)
 

Tinh La Soi To -se Hon Bao Gio Het - Hoang Thanh - Blue Wave Band 5-18-13 (4:46)
 

Sẽ Hơn Bao Giờ Hết - Hồ Hoàng Yến (3:17)
 

Se Khong Bao Gio Het - Nhu Loan (3:21)
 

Anh Minh - Se Hon Bao Gio Het (4:13)
 

Se Hon Bao Gio Het Ha Thanh Xuan 1 25 14 Tampa (blue Wave Band Orlando) (6:)
 

Se Hon Bao Gio Het (4:28)
 

Sẽ Hơn Bao Giờ Hết - Thiên Kim (3:24)