Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

7262 Views


Sẽ Hơn Bao Giờ Hết


Tác giả: Trúc Hồ

Đang có em chiều nay
Mà đã nhớ em ngày mai
Yêu nhau ngất ngây đêm nay
Trọn kiếp sẽ không hề phai

Yêu em anh sẽ yêu em
Dù mai đây tình có chết
Yêu em anh mãi yêu em
Dù có cách xa một đời

Chorus:
Sẽ hơn bao giờ hết
Anh nhớ em từng phút
Sẽ hơn bao giờ hết
Anh cần em đến
Sẽ hơn bao giờ hết
Anh yêu em
Sẽ hơn bao giờ hết
Hơn hết những gì
Anh có trên đời này


Related Videos for Sẽ Hơn Bao Giờ Hết


Se Hon Bao Gio Het - Quoc Khanh (3:17)
 

Se Hon Bao Gio Het-thien Kim-lyrics (3:16)
 

Thuy Khanh- Se Hon Bao Gio Het ( Rum Barcadi Remix) (5:38)
 

Nhu Loan Se Hon Bao Gio Het (4:14)
 

Nguyen Khang "se Hon Bao Gio Het" @ V3 Club, Ia - 4/2/2011 (3:28)
 

Se Hon Bao Gio Het - Ha Thanh Xuan - 9 28 13 - Hai Dang Band (3:53)
 

Asiak 16 03 Lâm Nhật Tiến Sẽ Hơn Bao Giờ Hết (3:4)
 

Thuy Khanh- Se Hon Bao Gio Het ( H7 Remix) V4 (4:35)
 

Se Hon Bao Gio Het Dan Nguyen Hoang Anh Thu Phung Quan's Brothers Band 5 11 14 (3:27)
 

Trucho Se Hon Bao Gio Het Thien Kim (3:17)
 

Andy Quach Se Hon Bao Gio Het (3:35)
 

Hoang Thuy Linh - Se Hon Bao Gio Het (2:59)
 

Se Hon Bao Gio Het Ha Thanh Xuan 1 25 14 Tampa (blue Wave Band Orlando) (6:)
 

Nhu Loan ( Ve Day Anh, Boulevard,se Hon Bao Gio Het) Lien Huu Tinh Do Hutto Texas (14:43)
 

Se Hon Bao Gio Het (4:28)
 

Hoang Thuc Linh "se Hon Bao Gio Het" @ V3 Club, Ia - 6/4/2011 (3:56)
 

Hong Phi, Se Hon Bao Gio Het (3:38)
 

Tinh La Soi To -se Hon Bao Gio Het - Hoang Thanh - Blue Wave Band 5-18-13 (4:46)
 

Nhu Loan _ Se Hon Bao Gio Het (3:27)
 

Se Khong Bao Gio Het - Nhu Loan (3:21)
 

Ho Hoang Yen "se Hon Bao Gio Het" The Red Sun Band @ Harvest Moon - Ia, October 16th, 2011 (3:18)