Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

3654 Views


Bước Tình Hồng


Tác giả: Nguyễn Trung Cang

Này đây bước chân xin tìm đ^'n người
này đây cánh tay xin chào đốn người
này đây cỏ cây xanh gợn ý tình
này đây gió mây nghe hồn tái sinh

Này đây cánh hoa xin dâng đốn người
đ*`i như nở hoa trong vạn tiếng cười
ầm vang suối reo như dậy núi rừng
bầy chim hót ca theo từng bước chân

Hỡi trái chín thơm ngọt quá
này hỡi những đóa hoa rợp lá
này hỡi suối mát chim rừng ca
hãy lắng nghe tình ta yêu nhau không rời xa!

Từ đây có nhau trên vạn nẻo đời
cầm tay dắt nhau đi trọn kiếp người
và ta sẽ chia yêu thương khắp trời
tình yêu chúng ta lan rộng khắp nơi!

Related Videos for Bước Tình Hồng


Anh Minh Doan Phi - Lk Buoc Tinh Hong Qua Cau Gio Bay (5:28)
 

Buoc Tinh Hong - Ngoc Lan (3:37)
 

Bước Tình Hồng - Nguyễn Trung Cang (3:49)
 

Bước Tình Hồng-nguyễn Trung Cang-thanh Hà (3:53)
 

Lk Bước Tình Hồng _ Nguyễn Cao Kỳ Duyên Nguyễn Hưng (5:24)
 

Buoc Tinh Hong - Anh Minh (1:40)
 

Kiều Nga - Bước Tình Hồng (4:39)
 

Bước Tình Hồng - Karaoke (beat) (2:31)
 

Bước Tình Hồng - Ngọc Lan (3:38)
 

Bước Tình Hồng Karaoke - Ngọc Lan - Caocuongpro (3:18)
 

Bước Tình Hồng (4:9)
 

Karaoke BƯỚc Tình HỒng NguyỄn Trung Cang 831361 (2:44)
 

Buoc Tinh Hong (3:11)
 

Lily Huệ Bước Tình Hồng (3:24)
 

Chương Trình Bước Tình Hồng Jimmii Nguyễn (16:16)
 

Bước Tình Hồng - Minh Nguyen, D.d.s. (3:9)
 

Buoc Tinh Hong (3:30)
 

Bước Tình Hồng (3:20)
 

Tiana Thanh: Lk Buoc Tinh Hong Va Qua Cau Gio Bay (5:3)
 

Asia 67 Buoc Tinh Hong Doan Phi Va Anh Minh (5:23)
 

Bước Tình Hồng.......tg: Nguyễn Trung Cang.........(by: Cobacky 8-14-2013) (3:21)