Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

2622 Views


Chiều Qua Phà Hậu Giang


Tác giả: Trịnh Lâm Ngân

Chiều qua phà hậu giang,tiếng ai hát dạo buồn thay
Tiếng ca sầu mênh mang,như khơi niềm dau na*m tháng xưa,
Chận nạng gỗ thấp cao,kéo lề dời theo dòng nhạc đưa
Mãnh chiến y phai màu,khúc ca nào gợi sầu khôn nguôi ...

Chiều qua phà hậu gian,tiếng ai nha*'c kỷ niệm xưa
Tiếng ca gợi trong tim, bao nhiêu niềm dau chưa lãng quên,
Nhưng người qua vẫn qua,bước vô tình khồng hề dừng chân
i xót xa trong lòng ,tiếng ca buồn chìm vào trong mưa ... ...


Hò!Hò ơi ... trời mưa cứ rơi,ướt cã người ca lẫn cây đàn,
Tất cã ngược xuôi khách thưa dần,mà còn ngồi ngêu ngao ...

Hò ơi nào ai biết cha*ng,những kẽ ngày xưa đã âm thầm,
Hiến dâng cã dời trai giữa xa trường,giờ còn lại chi đây ...

Related Videos for Chiều Qua Phà Hậu Giang