Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

4789 Views


Lý Kéo Chài


Tác giả: Chưa Biết

Gió lên rồi căng buồm cho khoái
Gác chèo lên ta nướng ngô khoai hờ hơ!
Nhậu cho tiêu hết mấy chai
Khoan hỡi khoan hò
Bỏ ghe mà nghiêng ngửa ớ ơ là hò
Không ai chống chèo
Không ai chống chèo ơ hò ơ hò là hò ơ hơ

Bớ anh chàng say mềm say khướt
Tối ngày lo vui với ma men hò hơ!
Nhậu cho năm hết tháng ngày qua
Khoan hỡi khoan hò biển khơi mà dong ruổi ớ ơ là hò
Không lo chết chìm
Không lo đói nghèo ơ hò ơ hò là hò ơ hơ

Related Videos for Lý Kéo Chài


Dan Bau Viet Nam- Ly Keo Chai (danbau.com) (3:31)
 

Ly Keo Chai (3:43)
 

Lý Kéo Chài (dân Ca Nam Bộ) (3:)
 

Ca Nhạc Thiếu Nhi-lý Kéo Chài (2:57)
 

Đồ Rê Mí 2009: Lý Kéo Chài (thu Yến,uy Vũ, Hạnh Dung) (2:43)
 

Lý Kéo Chài Beat Quỳnh Chi Đồ Rê Mí 2007 (2:44)
 

Múa Lý Kéo Chài (3:5)
 

LÝ KÉo ChÀi (thúy Đạt Và Tốp Ca) (2:17)
 

Lý Kéo Chài Thcs Khánh Cư (3:59)
 

Nhẩy Cộng đồng Lý Kéo Chài (3:2)
 

[vod Karaoke Đông Hải] - Lý Kéo Chài - Dân Ca Nam Bộ (2:27)
 

Lý Kéo Chài - Karaoke. (3:38)
 

Dân Vũ Lý Kéo Chài - Tập Huấn Hè 2013 Quận Đồ Sơn (3:37)
 

Liên Khúc Lý Kéo Chài - Đại Hội Flp Việt Nam 2013 (8:22)
 

Trường Mầm Non Kim Sơn Hè 2012 {múa Lý Kéo Chài} (3:30)
 

Lý Kéo Chài - Sáo Trúc Nsut Đinh Linh (2:41)
 

Lý Kéo Chài - Th Ngô Quyền (4:55)
 

Lý Kéo Chài - Sáo Trúc Ns Minh Dương (1:2)
 

Lý Kéo Chài - Sáo Trúc Đinh Linh (2:47)
 

Lý Kéo Chài - Tự Long [táo Quân 2013] (2:33)
 

Lý Kéo Chài - Sáo Trúc NsƯt Tiến Vượng (2:53)