Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

2244 Views


Đi Về Phía Mặt Trời


Tác giả: Anh Việt Thu

Tôi đưa anh đi ... đi về phía mặt trời
Đưa ngày về ... đưa ngày về
bóng xế trưa trưa
Đưa tuổi thơ ... đưa tuổi thơ
tiếng hát xa xưa

Tôi đưa anh trong cơn mê ngủ
hiu hiu buồn
Làm sao bên bờ ao
gió đưạ.gió đẩy sau hè

Thương bạn bè ... thương bạn bè
qua sông..qua suối không có đò !

Tôi đưa anh đi ... đi về phía có sông dài
Giòng sông nào mang phù sa cho nước đi qua
Ôi giòng sông mang phù sa ấp ủ quê ta

Tôi đưa anh đi về phía có núi đồi
Tôi đưa anh về phía có ruộng đồng
Đồng rạ vàng ... đồng rạ vàng, nơi bạn bè rong chơi
An nghỉ lần cuối cùng

Related Videos for Đi Về Phía Mặt Trời


Đi Về Phía Chân Trời - N Tuấn Kiệt Ft Ti Luong ( Official Mv Full Hd ) (8:36)
 

Đi Về Phía Mặt Trời - Tập 1 (40:56)
 

Đi Về Phía Mặt Trời - Tập 7 (tập Cuối) (34:36)
 

Đi Về Phía Mặt Trời - Tập 4 (35:11)
 

Đi Về Phía Mặt Trời - Tập 2 (40:19)
 

Đi Về Phía Mặt Trời - Tập 6 (36:51)
 

Bao Giờ Cho đến Mùa đông ( Ost Đi Về Phía Mặt Trời ) (2:12)
 

Đi Về Phía Mặt Trời - Tập 3 (39:13)
 

Intro Film - Di Ve Phia Mat Troi (2:6)
 

Đi Về Phía Mặt Trời - Tập 5 (36:)
 

Trailer Phim Về Phía Mặt Trời - Hòa Thượng Thích Trí Tịnh (3:10)
 

Về Phía Mặt Trời (4:3)
 

Đi Về Phía Mặt Trời 5 (59:38)
 

Hãy đi Về Phía Mặt Trời, Bóng Tối Sẽ Khuất Sau Lưng Bạn (3:22)
 

Hoàng Oanh - Đi Về Phía Mặt Trời (pre75) (4:57)
 

Đồng Dao: Bóng Mát Việt Nam: Đi Về Phía Mặt Trời (5:1)
 

Di Ve Phia Mat Troi T2 (50:17)
 

Di Ve Phia Mat Troi T1 (51:13)
 

Di Ve Phia Mat Troi (:14)
 

Mv Đi Về Phía Chân Trời - Ione.net (7:8)
 

Con Hãy đi Về Phía Mặt Trời (3:56)