Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

3199 Views


Đầu Xuân Lính Chúc


Tác giả: Hoài Linh

Ngày đầu Xuân chúc non nước thanh bình,
ngày mông hai chúc cho lứa đôi mình
Và mồng ba anh chúc cho đôi mắt em xinh,
Má em hồng cho nét Xuân mãi trong lòng anh .
Từ ngoài biên anh vừa về đến, đôi lời triu-mến chân thành chúc em ...
Đầu Xuân xin chúc quê hương yên bình thành đô đến nơi đồng xanh,
Ý lành nước non vươn màu xanh mới đón Xuân thắm trong niềm vui .
Hương xuân giao hòa nhân thế đẹp mãi,
Xuân đem sang giàu cho kiếp nghèo đói .
Tương lai lên mầu như áo ngày cưới,
Xuân sang muôn người thấy vui,
Người yêu lính nếu em biết cho rằng
Đời quân nhân sống đây đó không ngừng,
Vì như thế năm ngoái sai hứa với em,
Tết không về chắc em ghét anh nhiều lắm,
Và giờ đây xuân trời rực rỡ, xuân mình vừa nở, em vừa ý chưa ?


Related Videos for Đầu Xuân Lính Chúc


Đầu Xuân Lính Chúc _ (hoài Linh Tấn An) _ Nguyễn Hưng (4:16)
 

Đầu Xuân Lính Chúc Hd ( Đan Nguyên ) (3:36)
 

Dau Xuan Linh Chuc Tan An, Hoai Linh Trinhbayboi Thanh Truc, Philip Huy, Spencer, Doan Phi Quoc Khanh (4:18)
 

Lk Tuan Vu ,dau Xuan Linh Chuc , Nhu Mai , Quoc Si The Magic (11:26)
 

Đầu Xuân Lính Chúc - Duy Quang (4:51)
 

Đan Nguyên - Đầu Xuân Lính Chúc (3:28)
 

Karaoke Dau Xuan Linh Chuc (4:9)
 

Đầu Xuân Lính Chúc (4:12)
 

Dau Xuan Linh Chuc Karaoke - Lam Quoc Hung - Caocuongpro (3:56)
 

Đầu Xuân Lính Chúc - Tuấn Vũ (4:24)
 

Đầu Xuân Lính Chúc - Quốc Anh (3:56)
 

Đầu Xuân Lính Chúc (tấn An) - Trung Chỉnh (3:35)
 

Đầu Xuân Lính Chúc - Thanh Trúc - Philip Huy - Spencer - Đoàn Phi - Quốc Khanh - Karaoke (4:11)
 

Đầu Xuân Lính Chúc-karaoke-tr1-duy Quang (4:13)
 

Đầu Xuân Linh Chúc (tuấn Vũ) (4:30)
 

Đầu Xuân Lính Chúc (4:49)
 

Đầu Xuân Lính Chúc (1:44)
 

Dau Xuan Linh Chuc (4:16)
 

Đầu Xuân Lính Chúc-quốc Anh(lsf) (4:5)
 

Dau Xuan Linh Chuc _ Duy Quang (4:55)
 

Cover "ĐẦu XuÂn LÍnh ChÚc" - KhẢ Doanh KhẢ Linh (3:16)