Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

2020 Views


Anh Đến Thăm Em Đêm 30


Tác giả: Vũ Thành An

Anh đến thăm em đêm 30
còn đêm nào vui bằng đêm 30
anh nói với người phu quét đường
xin chiếc lá vàng làm bằng chứng yêu em.

Tay em lạnh để cho tình mình ấm
môi em mềm cho giấc ngủ anh thơm
sao Giao Thừa xanh trong đôi mắt mòn
trời sắp Tết hay lòng mình đang Tết.

Tháng ngày đã trôi qua
tình đã phôi pha
người khuất xa
chỉ còn chút hương xưa
rồi cũng phong ba
rụng cùng mùa .


Dòng sông đêm
hồn đen sâu thao thức
ngàn vì sao mọc
hay lệ khóc nhau
đá buồn chết theo sau
ngày vực sâu
rớt hoài xuống hư không
cuộc tình đau .


Related Videos for Anh Đến Thăm Em Đêm 30


Anh Đến Thăm Em Đêm 30 Nguyen Khang.flv (4:57)
 

Em đến Thăm Anh đêm 30 - Khánh Ly (4:51)
 

Anh đến Thăm Em đêm 30_l.n.tiến Avseq.dat (4:39)
 

Em đến Thăm Anh đêm 30_bằng Kiều (5:16)
 

Anh ĐẾn ThĂm Em ĐÊm Ba MƯƠi - KhÁnh Ly (8:4)
 

Khánh Ly - Em Đến Thăm Anh Đêm 30 - Thu Âm Trước 1975 (5:12)
 

Anh Đến Thăm Em Đêm 30 - Nguyên Khang (4:41)
 

Anh Đến Thăm Em Đêm 30 - Don Hồ { By Khuong La } (4:2)
 

Anh Đến Thăm Em Đêm Ba Mươi * Nguyên Khang (4:9)
 

Anh Den Tham Em Dem 30 (9:9)
 

Anh đến Thăm Em đêm 30 - Nguyên Khang (lyrics) (4:46)
 

Em đến Thăm Anh đêm 30 - Anh Khoa . (4:27)
 

Bằng Kiều - Em Đến Thăm Anh Đêm 30 (5:12)
 

NhẠc ThÍnh PhÒng: Anh Đến Thăm Em Đêm 30, Tuổi Biết Buồn Tình Khúc Chiều Mưa (15:30)
 

Karaoke Em Den Tham Anh Dem 30 - Anh Khoa (4:24)
 

Em Đến Thăm Anh Đêm 30 - Khánh Ly (5:2)
 

Anh ĐẾn ThĂm Em ĐÊm 30 - Guitar Thanh Nhã (3:24)
 

Em Đến Thăm Anh Đêm 30 (vũ Thành An - Thơ: Nguyễn Ðình Toàn) - Guitar Cover (7:5)
 

Anh ĐẾn ThĂm Em ĐÊm 30 - Ca SỸ ThỂ HiỆn LÂm NhẬt TiẾn (5:9)
 

Anh Đến Thăm Em Đêm 30 _ Nguyên Khang (4:38)
 

Anh Den Tham Em Dem 30 -gatre-2012 (2:2)