Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

1918 Views


Anh Đến Thăm Em Đêm 30


Tác giả: Vũ Thành An

Anh đến thăm em đêm 30
còn đêm nào vui bằng đêm 30
anh nói với người phu quét đường
xin chiếc lá vàng làm bằng chứng yêu em.

Tay em lạnh để cho tình mình ấm
môi em mềm cho giấc ngủ anh thơm
sao Giao Thừa xanh trong đôi mắt mòn
trời sắp Tết hay lòng mình đang Tết.

Tháng ngày đã trôi qua
tình đã phôi pha
người khuất xa
chỉ còn chút hương xưa
rồi cũng phong ba
rụng cùng mùa .


Dòng sông đêm
hồn đen sâu thao thức
ngàn vì sao mọc
hay lệ khóc nhau
đá buồn chết theo sau
ngày vực sâu
rớt hoài xuống hư không
cuộc tình đau .


Related Videos for Anh Đến Thăm Em Đêm 30


Anh Đến Thăm Em Đêm 30 Nguyen Khang.flv (4:57)
 

Em đến Thăm Anh đêm 30_bằng Kiều (5:16)
 

Em đến Thăm Anh đêm 30 - Khánh Ly (4:51)
 

Anh đến Thăm Em đêm 30_l.n.tiến Avseq.dat (4:39)
 

Bằng Kiều - Em Đến Thăm Anh Đêm 30 (5:12)
 

Anh Đến Thăm Em Đêm 30 - Nguyên Khang (4:41)
 

Anh đến Thăm Em đêm 30 - Nguyên Khang (lyrics) (4:46)
 

Karaoke Anh Đến Thăm Em Đêm 30 (4:54)
 

Em đến Thăm Anh đêm 30 - Anh Khoa . (4:27)
 

Anh Đến Thăm Em Đêm 30 Karaoke - Lâm Nhật Tiến - Caocuongpro (4:49)
 

Anh Đến Thăm Em Đêm Ba Mươi * Nguyên Khang (4:9)
 

Karaoke Em Den Tham Anh Dem 30 Vu Thanh An (4:16)
 

Anh đến Thăm Em đêm Ba Mươi _ Vũ Thành An (4:35)
 

NhẠc ThÍnh PhÒng: Anh Đến Thăm Em Đêm 30, Tuổi Biết Buồn Tình Khúc Chiều Mưa (15:30)
 

Em Den Tham Anh Dem 30 Karaoke Www.chapcanhuocmo.ca (5:19)
 

Em đến Thăm Anh đêm 30 Bằng Kiều Karaoke (5:19)
 

Em Den Tham Anh Dem 30 Karaoke - Anh Khoa - Caocuongpro (4:24)
 

Em Den Tham Anh Dem 30 Karaoke - Khanh Ly - Caocuongpro (5:3)
 

Em Đến Thăm Anh Đêm Ba Mươi -- Vũ Thành An -- Anh Khoa (4:17)
 

Nguyen Khang - Anh Den Tham Em Dem 30 (4:)
 

Anh đến Thăm Em đêm 30 Đình Xuân (4:54)