Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

1331 Views


Tình Cuồng Si


Tác giả: Trần Quảng Nam

Vẫn biết rằng tình là mây trôị
Tình là gió cuốn người ơi
Nhưng tôi vẫn thấy tim tôi bối rối
Khi tôi ngồi gần ngồi gần bên em
Và tôi đã biết yêu em

Cho rất gần là làn môi thơm là làn tóc rối bờ vai
Cho tôi quấn quít cho tôi đắm đuối bên em
Khi tôi hôn em lần đầu
Trái tim cuồng si đã yêu người ơi
Tim tôi cuồng si tim tôi sầu bi
Vì tình là nhớ là thương nói sao vừa
Em ơi tình tôi như cây sầu đông
Tôi đâu có biết tim tôi cuồng si

Theo tháng ngày người còn bên tôi người còn thắm thiết cùng tôi
Nhưng năm tháng đó trôi theo gió cuốn trôi theo mây bay
Cuộc tình dần tàn
Trái tim cuồng si vỡ theo tình tôi

Related Videos for Tình Cuồng Si


9 Lam Chi Khanh Liveshow 3 Tinh Cuong Si Ft. Luong Bich Huu (4:24)
 

Xem Phim Tình Cuồng Si Htv7 Trọn Bộ Nhấn Vào Link Dưới để Xem Tập 23 (:37)
 

Xem Phim Tình Cuồng Si Htv7 Trọn Bộ Nhấn Vào Link Dưới để Xem Tập 18 (:33)
 

Xem Phim Tình Cuồng Si Htv7 Trọn Bộ Nhấn Vào Link Dưới để Xem Tập 26 (:35)
 

Xem Phim Tình Cuồng Si Htv7 Trọn Bộ Nhấn Vào Link Dưới để Xem Tập 11 (:35)
 

Xem Phim Tình Cuồng Si Htv7 Trọn Bộ Nhấn Vào Link Dưới để Xem Tập 8 (:37)
 

Xem Phim Tình Cuồng Si Htv7 Trọn Bộ Nhấn Vào Link Dưới để Xem Tập 34 (:34)
 

Tinh Cuong Si Tap 3 - Tình Cuồng Si Tập 3 - Htv7 720p Hd (45:9)
 

Xem Phim Tình Cuồng Si Htv7 Trọn Bộ Nhấn Vào Link Dưới để Xem Tập 16 (:31)
 

Xem Phim Tình Cuồng Si Htv7 Trọn Bộ Nhấn Vào Link Dưới để Xem Tập 17 (:36)
 

Xem Phim Tình Cuồng Si Htv7 Trọn Bộ Nhấn Vào Link Dưới để Xem Tập 14 (:37)
 

Xem Phim Tình Cuồng Si Htv7 Trọn Bộ Nhấn Vào Link Dưới để Xem Tập 12 (:32)
 

Hát Văn Tình Mẹ - Nghệ Sỹ Đình Cương Nhà Hát Chèo Thái Bình (9:37)
 

Xem Phim Tình Cuồng Si Htv7 Trọn Bộ Nhấn Vào Link Dưới để Xem Tập 3 (:36)
 

Xem Phim Tình Cuồng Si Htv7 Trọn Bộ Nhấn Vào Link Dưới để Xem Tập 13 (:32)
 

Xem Phim Tình Cuồng Si Htv7 Trọn Bộ Nhấn Vào Link Dưới để Xem Tập 29 (:33)
 

Xem Phim Tình Cuồng Si Htv7 Trọn Bộ Nhấn Vào Link Dưới để Xem Tập 25 (:38)
 

Xem Phim Tình Cuồng Si Htv7 Trọn Bộ Nhấn Vào Link Dưới để Xem Tập 21 (:31)
 

Xem Phim Tình Cuồng Si Htv7 Trọn Bộ Nhấn Vào Link Dưới để Xem Tập 31 (:35)
 

Xem Phim Tình Cuồng Si Htv7 Trọn Bộ Nhấn Vào Link Dưới để Xem Tập 2 (:31)
 

Xem Phim Tình Cuồng Si Htv7 Trọn Bộ Nhấn Vào Link Dưới để Xem Tập 27 (:31)