Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

1318 Views


Tình Cuồng Si


Tác giả: Trần Quảng Nam

Vẫn biết rằng tình là mây trôị
Tình là gió cuốn người ơi
Nhưng tôi vẫn thấy tim tôi bối rối
Khi tôi ngồi gần ngồi gần bên em
Và tôi đã biết yêu em

Cho rất gần là làn môi thơm là làn tóc rối bờ vai
Cho tôi quấn quít cho tôi đắm đuối bên em
Khi tôi hôn em lần đầu
Trái tim cuồng si đã yêu người ơi
Tim tôi cuồng si tim tôi sầu bi
Vì tình là nhớ là thương nói sao vừa
Em ơi tình tôi như cây sầu đông
Tôi đâu có biết tim tôi cuồng si

Theo tháng ngày người còn bên tôi người còn thắm thiết cùng tôi
Nhưng năm tháng đó trôi theo gió cuốn trôi theo mây bay
Cuộc tình dần tàn
Trái tim cuồng si vỡ theo tình tôi

Related Videos for Tình Cuồng Si


Tình Cuồng Si Tập 22 Full - Tinh Cuong Si Tap 22 Full - Hd 1080p (48:12)
 

Tình Cuồng Si Tập 64 Full - Tinh Cuong Si Tap 64 Full - Hd 1080p (51:24)
 

Tình Cuồng Si Tập 33 Full - Tinh Cuong Si Tap 33 Full - Hd 1080p (47:9)
 

Tình Cuồng Si Tập 60 Full - Tinh Cuong Si Tap 60 Full - Hd 1080p (49:23)
 

Tình Cuồng Si Tập 1 Full - Tinh Cuong Si Tap 1 Full - Hd 1080p (46:36)
 

Tình Cuồng Si Tập 50 Full - Tinh Cuong Si Tap 50 Full - Hd 1080p (31:20)
 

Tình Cuồng Si Tập 28 Full - Tinh Cuong Si Tap 28 Full - Hd 1080p (49:37)
 

Tình Cuồng Si Tập 19 Full - Tinh Cuong Si Tap 19 Full - Hd 1080p (43:43)
 

Tình Cuồng Si Tập 62 Full - Tinh Cuong Si Tap 62 Full - Hd 1080p (47:38)
 

Tình Cuồng Si Tập 56 Full - Tinh Cuong Si Tap 56 Full - Hd 1080p (47:58)
 

Tình Cuồng Si Tập 66 Full - Tinh Cuong Si Tap 66 Full - Hd 1080p (38:40)
 

Tinh Cuong Si Phim Bo Han Quoc Xem Trọn Bộ (1:50)
 

Tình Cuồng Si Tập 21 Full - Tinh Cuong Si Tap 21 Full - Hd 1080p (47:50)
 

Tình Cuồng Si Tập 29 Full - Tinh Cuong Si Tap 29 Full - Hd 1080p (49:46)
 

Tình Cuồng Si Tập 34 Full - Tinh Cuong Si Tap 34 Full - Hd 1080p (48:14)
 

Tình Cuồng Si Tập 41 Full - Tinh Cuong Si Tap 41 Full - Hd 1080p (46:50)
 

Tình Cuồng Si Tập 31 Full - Tinh Cuong Si Tap 31 Full - Hd 1080p (47:34)
 

Tình Cuồng Si Tập 48 Full - Tinh Cuong Si Tap 48 Full - Hd 1080p (50:18)
 

Tình Cuồng Si Tập 30 Full - Tinh Cuong Si Tap 30 Full - Hd 1080p (48:1)
 

Tình Cuồng Si Tập 25 Full - Tinh Cuong Si Tap 25 Full - Hd 1080p (43:34)
 

Tình Cuồng Si Tập 51 Full - Tinh Cuong Si Tap 51 Full - Hd 1080p (52:26)