Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

1923 Views


Bông Hồng Tặng Cô


Tác giả: Trần Quang Huy

Em trồng giàn bông truớc cửa nhà em
Em dành một cây cho cô giáo hiền
Giàn bông lên, đua chen sắc huơng.
Nhưng ngạt ngào thơm là cây bông hồng.

Cây bông hồng, em trồng tặng cô
Cánh hoa hồng tươi như khoe ngày hội
Mát dịu mùi huơng, như tình thuơng mến
Cô dành cho chúng em .
Cây bông hồng, tấm lòng em đó.
Dâng lên tặng cô, đôi tay mẹ hiền
Đôi tay ân cần dịu êm.

Cây bông hồng, em trồng tặng cô
Cánh hoa hồng tươi như khoe ngày hội
Mát dịu mùi huơng, như tình thuơng mến
Cô dành cho chúng em.
Cây bông hồng, tấm lòng em đó.
Dâng lên tặng cô, đôi tay mẹ hiền
Đôi tay ân cần dịu êm

Related Videos for Bông Hồng Tặng Cô


Bong Hong Tang Co - Thanh Thao (4:52)
 

Bông Hồng Tặng Cô - Tốp Múa Trường Hapyhome (4:16)
 

Bong Hong Tang Co (4:48)
 

Bong Hong Tang Me Va Co Truong Mam Non Thao Nguyen (4:12)
 

Bong Hong Tang Me Va Co (3:26)
 

Bong Hong Tang Me Va Co (4:9)
 

Bong Hong Tang Me Va Co (2:28)
 

Bong Hong Tang Co ( Nhac Che) (:28)
 

Mv Bong Hong Tang Co Top Mua Mam Non (3:47)
 

Bong Hong Tang Co - Agin (3:44)
 

Bong Hong Tang Me Va Co (2:38)
 

Yen Chi Mua Bong Hong Tang Co (5:3)
 

Bong Hong Tang Co (5:7)
 

Bong Hong Tang Co.flv (3:6)
 

Bong Hong Tang Co - Xuan Mai (3:27)
 

Cun-bong Hong Tang Co (3:14)
 

Bong Hong Tang Co (4:54)
 

Bong Hong Tang Co Lop 1/1.mp4 (4:3)
 

Bong Hong Tang Co (5:16)
 

Bong Hong Tang Co Be Phuong Lam (2:53)
 

Mua Bong Hong Tang Co (4:22)